Test Çöz,Türk Ve İslam Devletlerinde Yetişen Bilginler Değerlendirme Testi, Türk Ve İslam Devletlerinde Yetişen Bilginler Testi, Türk Ve İslam Devletlerinde Yetişen Bilginler Testi, Türk Ve İslam Devletlerinde Yetişen Bilginler Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Türk Ve İslam Devletlerinde Yetişen Bilginler Kazanımları, Türk Ve İslam Devletlerinde Yetişen Bilginler Kazanım Testi, Türk Ve İslam Devletlerinde Yetişen Bilginler Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Türk Ve İslam Devletlerinde Yetişen Bilginler Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Agustos 2015 Salı 20:58
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
12679
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

8-11. yüzyıllarda İslam dünyasında yetişen Birunî, Harezmî, İbni Sina gibi bilginlerin eserleri, Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur.
Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

 • Aİslam bilginleri bilimsel gelişmeye katkı yapmıştır.
 • Bİslam dini bilimi teşvik etmiştir.
 • Cİslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür.
 • DÇağdaş uygarlık tümüyle İslam bilginlerinin eseridir.

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Fatih’in açtırdığı Sahnı Seman Medresesi’nde dersler veren matematik bilginidir?

 • ABatlamyus
 • BTakıyyüddin
 • CAli Kuşçu
 • DNasreddin Tusi

2.Soru

Birûnî; matematik, astronomi, eczacılık ve sosyoloji gibi değişik alanlarda çok sayıda eser vermiştir. Eski Yunan medeniyetini ve bilginlerini takdir etse de Aristo ve Batlamyus’un teorilerinden bazılarına karşı çıkarak Dünya’nın durağan değil, dönen bir kütle olduğunu ileri sürmüştür.
Parçada verilen bilgiye göre Birûnî hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • AÇok yönlü bir bilim insanıdır.
 • BDünya bilim mirasına katkıda bulunmuştur.
 • CBatı medeniyetine ait eserlerden yararlanmıştır.
 • DBuluşlarının doğruluğu yaşadığı dönemle sınırlı kalmıştır.

3.Soru

• Coğrafya ve astronomi ile de uğraşan Harezmî, en önemli çalışmalarını matematik alanında yaptı. Sıfırı matematiğe kazandırdı. Cebir ile ilgili kitabı tercüme edilerek 17. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutuldu.
• İbn-i Sina; tıp, felsefe ve diğer bilimlerdeki çalışmalarıyla tanınır. Özellikle tıp alanında yazmış olduğu “El Kanun-Fi’t- Tıp” (Tıp Kanunu) adlı eseri, Doğu ve Batı ülkelerinde uzun yıllar okutulmuştur.
Bu bilgilere göre; aşağıdaki yargılardan hangileri Harezmî ve İbn-i Sina’nın ortak özelliklerindendir?
I- Aynı dönemde yaşamış olmaları
II- Çalışmalarının evrensel nitelik taşımaları
III- Benzer alanlarda eserler vermeleri
IV- Çok yönlü çalışmalar yapmaları

 • AI ve II
 • BI ve III
 • CIII ve IV
 • DII ve IV

4.Soru

Abbasi halifelerinden Me’mun bir grup bilgini dünya haritası çizdirmek ve coğrafya kitabı yazdırmak için görevlendirdi. Bilginler Marinos’un haritasından ve Batlamyus’un kitabından yararlandılar ve bu kaynaklardaki bir çok yanlışı da düzelttiler.
Bu bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Aİslam dünyasında Sosyal Bilimler de çalışmalar yapılmıştır
 • BHalife bilimsel çalışmaları desteklemektedir
 • CCoğrafya bilgisinde Avrupalılar İslam dünyasından daha ileridedir
 • Dİslam bilginleri yabancıların kaynaklarından yararlanmıştır

5.Soru

İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri “ İbni Sina”dır.(980–1037) Orta çağ batı dünyasında Avicenne adı ile tanınmıştır. İbni Sina birçok konuda eser yazmış felsefe tıp fizik ve matematik konularında yazdığı eserler başvuru kitabı olarak Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur.
Verilen bilgilerden İbni Sina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin cevabına ulaşılamaz?

 • AOnu örnek alan bilim adamları kimlerdir?
 • Bİbni Sina kimdir?
 • COrta çağ Batı dünyasında nasıl tanınmaktadır?
 • DHangi alanda eserler yazmıştır?

6.Soru

Fatih, Akkoyonlu elçi heyeti içinde Ali Kuşçu'nun bulunduğunu öğrenince, törenle karşıladı ve padişahın hiçbir elçiye göstermediği sevgi ve saygıyı kendisine gösterdi. Bu ilginin sebebini padişahtan öğrenmek isteyenlere Fatih, "Ali Kuşçu, Uzun Hasan'ın elçisi değil, bilginin güneşidir." demişti
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • AFatih Akkoyunlularla dost ilişki kurmak için elçilere iyi davrandı.
 • BFatih bilime ve bilim adamlarına önem vermektedir.
 • CFatih bu elçi heyetinin Uzun Hasan tarafından gönderilmediğini düşünüyordu.
 • DElçi karşılamaları hep törenle olmaktadır.

7.Soru

Bilim insanı, bilgiyi toplayan, soru soran, gözlem ve deneylerle sorularına cevap arayan insandır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim insanında bulunması gereken özelliklerinden değildir?

 

 • AAraştırmacı
 • BSorgulayıcı
 • CKaramsar
 • DMeraklı

8.Soru

El Harezmi ünlü matematik, astronomi ve coğrafya bilginidir. Paramızda, sınav notlarımızda ya da bilgisayarımızın çalışma esasını oluşturan kodlarında sıkça kul­lanılan sıfır sayısını, ünlü Türk bilgini El Harezmi'ye borçluyuz..
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • AMatematik biliminin temelleri sadece batılı bilgin­ler tarafından atılmıştır.
 • BTürk dünyasında toplumların gelişimlerine büyük katkıda bulunan bilim adamları yetişmiştir.
 • CCoğrafya, matematik ve astronomi aynı bilim dallarıdır.
 • DSıfırın icadı tüm dünyayı ilgilendiren bir olay olmadığı için geçmişte sadece Türkler tarafından bilinmiştir.

9.Soru


 

16. yüzyılda yaşayan Osmanlı astronomi bilginlerin-den Takiyyüddin, Padişahın izniyle Tophane' de yeni bir rasathane kurulmasını sağlamış, ancak bu rasathane bir süre sonra zamanın şeyhülislamının isteği üzerine yıkılmıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

 • AÇeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapıldığının
 • BToplumda bilim adamlarına büyük hayranlık duyulduğunun
 • CBilimsel alanlarda önemli buluşlar yapıldığının
 • DBilimsel çalışmanın, toplumun bazı kesimlerince desteklenmediğinin

10.Soru