Test Çöz,Ortaokul 2.Dönem 2.Değerlendirme, 2.Dönem 3.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 3.Değerlendirme Soruları, 2.Dönem 3.Değerlendirme Etkinliği, 2.Dönem 3.Değerlendirme Sınavı, 2.Dönem 3.Değerlendirme Çalışması, 2.Dönem 3.Değerlendirme Yap,

7. Sınıf Türkçe Türkçe 2.Dönem 3.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
09 Mayıs 2014 Cuma 21:05
Güncellenme tarihi
23 Kasım 2019 Cumartesi 01:28
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
29942
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Halil Kocagöz( ) Ötleğen Kuşu( ) Boyut Yayıncılık( ) İstanbul( ) 2005( ) 
Yukarıdaki yay ayraçla belirtilen yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? 
A) (/) (/) (/) (/) (.) 
B) (,) (,) (,) (,) (.) 
C) (-) (-) (-) (-) (...) 
D) (:) (:) (:) (:) (...)

Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır? 
A) Hiçbir 
B) Her şey 
C) Bir kaç 
D) Biraz

Aşağıdaki kurallı birleşik fiillerden hangisi “yeterlilik” fiilidir? 
A) O küçücük yazıyı uzaktan okuyabildim. 
B) Orada bekleyedurun, ben geleceğim. 
C) Öyle tehlikeli bir yoldu ki heyecandan öleyazdım. 
D) Hep aynı olaylar süregeliyordu.

Aşağıdakilerin hangisinde şimdiki zaman kipi, gelecek zaman yerine kullanılmıştır? 
A) Bizim kız bu haberi duyunca çok sevinir. 
B) Sabah erkenden kalkar, kahvaltını yaparsın. 
C) O yıllarda başka işte çalışıyorum. 
D) İki gün sonra yola çıkıyoruz.

Aşağıdakilerin hangisinde zaman zarfı vardır? 
A) Aslı, içeride harıl harıl ders çalışıyor. 
B) Renkler içinde en çok sarıyı severim. 
C) Bu konuyu mutlaka birlikte hazırlayınız. 
D) Zeynep, yarın akşam sinemaya gidecekmiş.

Aşağıdakilerin hangisinde “güzel” sözcüğü, ek fiil aracılığıyla geniş zaman kipinde çekilmiştir? 
A) Güzeldi 
B) Güzelmiş 
C) Güzeldir 
D) Güzelse

Aşağıdakilerin hangisinde; eylemin her zaman yapıldığı, yapılmakta olduğu ve yapılacağı bildirilmiştir? 
A) Okurum 
B) Okuyacak 
C) Okumalısın 
D) Okusunlar

“Yaz-” fiili, aşağıdakilerin hangisinde dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir? 
A) Yazdım 
B) Yazmışsın 
C) Yazıyor 
D) Yazsak

Aşağıdakilerin hangisinde fiil, olumsuz soru şeklinde çekimlenmiştir? 
A) Almalı mısın 
B) Seyredelim mi 
C) Gelmiyor mu 
D) Yürüyor musunuz

Aşağıdakilerden hangisi türemiş fiildir? 
A) Sakın- 
B) Yönel- 
C) Koru- 
D) Tara-

Aşağıdakilerden hangisi oluş fiilidir? 
A) Taşı- 
B) Dinle- 
C) Otur- 
D) Bayatla-

Deniz kıyısını ve denizin içini gözlemliyordu. Deniz kabukları, midyeler, yosunlar, kum ve rengârenk balıklar vardı. Bu balıklar çok hoşuna gitmişti. Fakat balıklarla birlikte bazı çöpler de yüzüyordu. Bunu görünce çok üzüldü. Bu parçadaki altı çizili ifade, hikâyenin hangi unsurudur? 
A) Mekân 
B) Zaman 
C) Kişi 
D) Olay

Bir yazarın bilim, felsefe, sanat, edebiyat konularında kişisel duygu ve düşüncelerini içtenlikle dile getirebildiği düz yazıya ne denir? 
A) Anı 
B) Sohbet 
C) Deneme 
D) Tutanak

Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazısıdır? 
A) Öykü 
B) Roman 
C) Tiyatro 
D) Söyleşi

Aşağıdakilerden hangisi söyleşi (sohbet) türünün özelliklerinden biri değildir? 
A) Gazete ve dergi yazılarındandır. 
B) İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır. 
C) Makale planıyla fakat bir karşılıklı konuşma havası içinde yazılır. 
D) Genellikle günlük sanat olaylarını konu olarak ele alır.

Amacı “Bir konu hakkındaki fikirlerin dinleyiciler tarafından kabul edilmesini ve benimsenmesini sağlamak” olan konuşma yöntem ve tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İkna etme 
B) Eleştirel konuşma 
C) Katılımlı konuşma 
D) Empati kurma

Konuyu anlamaya yardımcı olacak anahtar kelime ve kavramlar ile önemli görülen yerlerin belirlenmesidir. Böylece metin, ana hatlarıyla kavranmış olur. Bu açıklama, aşağıdaki okuma yöntemlerinin hangisine aittir? 
A) Söz korosu 
B) İşaretleyerek okuma 
C) Soru sorarak okuma 
D) Tahmin ederek okuma

Üç sene evvel Ayvalık’tan Balıkesir’e gidiyordum. Yarı yolda bir kamyona tesadüf ettim ki tıpkı bayramlarda köy meydanına kurulan eski salıncaklar gibiydi. Dört tarafında peykeler, ortasında gene iki peyke... Kenarlarında, çocuklar düşmesin diye tırabzanı andıran; yeşile, kırmızıya boyanmış korkuluklar vardı. Bu parçanın anlatımında, aşağıdaki düşünceyi açma ve geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmıştır? 
A) Benzetme 
B) Örnekleme 
C) Tanık gösterme 
D) Tanımlama

Kokar burcu burcu güller, 
Öter dallarında bülbüller, 
Açar menekşe sümbüller... 
Ne güzeldir, Türkiyemiz! 
M. Necati Ongay
Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Merak 
B) Ümit 
C) Vatan sevgisi 
D) Gençliğe özlem

Zirveye varanların adımları seninkilerden daha büyük değildi. Ama onlar, o küçük adımları birbiri ardınca atmayı sürdürmüş kimselerdi. İmkânsızı gerçekleştiren mucizeler değil, sürekliliktir. Suya, sarp kayaları deldiren de budur. Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sevginin gücü her şeye yeter. 
B) Başarının sırrı devamlılıktır. 
C) Hayata güvenle bakmak gerekir. 
D) Deneyimler yol göstericidir.