Test Çöz,Ortaokul 7.Sınıf, 7.Sınıf SBS etkinlikleri, 7.Sınıf SBS öğretimi, 7.Sınıf SBS testleri, 7.Sınıf SBS çalışma sayfası, 7.Sınıf SBS eşleştirme, 7.Sınıf SBS online test, akıllı tahta uygulamaları, tablet çalışmaları, etkileşimli eğitim, Deneme Sınavı Konusu, Eşleştirme Etkinliği, Cevap Seçme Etkinliği, Test Çözme Etkinliği, Etkileşimli Tahta Uygulaması, Akıllı Tahta Etkinliği, Anlama Etkinliği, Kavrama Etkinliği, Test Etkinliği, Öğrenme Etkinliği, Öğretme Etkinliği, Çözme, Tamamlama, Seçme, Çalışması,

7. Sınıf Genel Deneme Türkçe Genel 1.Deneme Testi Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
23 Aralık 2012 Pazar 22:49
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
34486
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. “Ben bu tatili yalnız geçireceğim.” cümlesinde vurgu aşağıdakilerin hangisindedir?
A) bu 
B) tatili 
C) yalnız 
D) geçireceğim
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?
A) Finaldeki penaltıyı kurtararak büyük iş başarmıştı.
B) Duvarın önüne çekilen tahtadaki yazılara bakıyorum.
C) Dükkânın içinde gözleriyle bir şeyler aradı.
D) Her gün bu çamur yollardan çalışmaya gidiyor.
3. İnsanların başından geçmiş veya geçebilecek olayların, etkili ve güzel bir dille anlatıldığı uzun yazılara ne ad verilir?
A) Makale 
B) Roman 
C) Sohbet 
D) Deneme
4. “Özet çıkarma” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Olay yazılarının özeti çıkarılırken, önemli olan olaylar belirtilir.
B) Yorum yazılarının özetinde, ana düşünce ve yardımcı düşünceler birer cümleyle yazılır.
C) Yorum yazılarında düşünceleri kanıtlamak için verilen örnekler açıkça anlatılır.
D) Fiillerde geniş zaman kipi kullanılır.
5. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin bütün ünlüleri kalın ve geniştir?
A) görevimiz 
B) kolayca
C) yorgundu 
D) yağmurlar
6. Aşağıdaki kelimelerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz?
A) yağmurluk 
B) köşesiz
C) görüntü 
D) yuvarlak
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?
A) Pencerenin önündeki çiçeği sulayabilir misin?
B) Onu yolda görünce hemen dolmuştan indim.
C) Okul kitapları bu sene de bedava dağıtılıyor.
D) Söğüt ağacının gölgesinde oturmayı çok özledim.
8. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Ak akçe kara gün içindir.
B) Ağrı Dağı’na tırmanmaya gidecekler.
C) Çocuk Esirgeme Kurumu buraya taşınmış.
D) 29 mayıs 1453’te İstanbul fethedildi.
9. Aşağıdakilerden hangisi manzume için söylenemez?
A) Her satırı büyük harfle başlar.
B) Dizeler arasında ses benzerliği vardır.
C) Kıtalardan oluşur.
D) Hepsi anonimdir.
10. Veysel, günler geçti yaş altmış oldu, 
Döküldü yaprağım güllerim soldu,
Gemi yükün aldı gam ilen doldu,
Harekete kimse mâni olamaz.
Âşık Veysel
Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanın geçmişe duyduğu özlem
B) Yaşlı bir insanın yaşam hakkındaki düşünceleri
C) Sonbaharda yaprakların dökülmeye başlaması
D) Hareketsiz bir hayatın zorluğu
11. Gülü yetiştirir dikenli çalı
Arı her çiçekten yapıyor balı
Âşık Veysel
Bu dizelerin durakları aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4+4+3 
B) 6+5
C) 4+3+4 
D) 5+6
12. Bahar gördüm yaz gördüm
Güzel gördüm naz gördüm
Her tarafı dolaştım
Senin gibi az gördüm
Bu dörtlüğün redifi aşağıdakilerden hangisidir?
A) dolaştım 
B) -az
C) -düm 
D) gördüm
13. Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiilden fiil yapan bir ek almıştır?
A) sözlük 
B) bakışmak
C) bilim 
D) saygı
14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Hastaların öksürükleri duyuluyordu.
B) Mavi gözlerinde şaşkınlık vardı.
C) Ninemin anlattığı köy anılarıyla büyüdüm.
D) Yaptığı karanlık işlerin cezasını gördü.
15. “Ben pencerenin camını açıp neyi dinlerim?” sorusunun cevabı olan öge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne 
B) Yüklem
C) Nesne 
D) Zarf Tümleci
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (’) yanlış kullanılmıştır?
A) Bu şiirin Yunus Emre’ye ait olduğu söyleniyor.
B) Gürcistan ısrarla NATO’ya girmeye çalışıyor.
C) 8’inci madde dün oy birliğiyle kabul edildi.
D) Öğretmenim Ankara’lı olduğunu söylemişti.
17. “Toros Ekspresi geceleyin ıssız bir bozkır istasyonunda durur.” cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne - zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem
B) Belirtili nesne - zarf tümleci - özne - yüklem
C) Zarf tümleci - yüklem - dolaylı tümleç - özne
D) Dolaylı tümleç - belirtili nesne - özne - yüklem
18. İşlenen herhangi bir düşünceyi okuyucuya kanıtlamak için yazılan, çoğu bilimsel konulu yazılara ne ad verilir?
A) Roman 
B) Sohbet 
C) Makale 
D) Manzume
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Anladım ki bu konuda bana yardım edemeyeceksin.
B) Sokaktaki çocukların bağrışmalarından rahatsız olmuş.
C) Evin arkasında ki bahçeye bir ağaç diktiler.
D) Sizinkiler bu akşam bize yemeğe geleceklermiş.
20. İşlenen konunun bir olay anlatılarak, bir belge sunularak veya olayla ilgili sözlere yer verilerek anlatılmasına ..................... denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Örnekleyici anlatım 
B) Kişileştirme
C) Karşılaştırma 
D) Betimleyici anlatım