Test Çöz,Türkiye Nüfusunun Özellikleri Değerlendirme Testi, Türkiye Nüfusunun Özellikleri Testi, Türkiye Nüfusunun Özellikleri Testi, Türkiye Nüfusunun Özellikleri Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Türkiye Nüfusunun Özellikleri Kazanımları, Türkiye Nüfusunun Özellikleri Kazanım Testi, Türkiye Nüfusunun Özellikleri Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Türkiye Nüfusunun Özellikleri Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
05 Agustos 2015 Carsamba 00:16
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
18332
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Büyük şehirler dışındaki yerleşim yerlerinin nüfu­sunun artış nedeni doğumlardır. Ancak büyük şehirlerde doğumlardan daha fazla artış olmak­tadır. Bu artışta, o şehrin sahip olduğu özellikler belirleyicidir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bil­giyi desteklemez?

 • ABursa'da tekstil üretiminin önemli bir geçim kaynağı olması
 • BZonguldak'ta taş kömürü madeninin çıkarıl­ması
 • Cİstanbul'da sanayi sektörünün önde gelmesi
 • DIğdır'ın Türkiye'nin en doğusunda bulunması

1.Soru

Bir ülkedeki bilim insanlarının, sanatçıların çeşit­li sebeplerle başka ülkelere göç etmesine beyin göçü denir.
Aşağıdakilerden hangisi beyin göçünün nedenleri arasında yer almaz?

 • AÜlkelerinde yeterli iş imkânının olmaması
 • BGidecekleri ülkelerde rahat çalışma olanak­larının olması
 • CMesleklerinin ülkelerinde yeterince yaygın olmaması
 • DSık sık seyahat etmek istemeleri

2.Soru

Çankırı iline bağlı Orta ilçesinde halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlçede sanayi tesisi bulunmamaktadır.Bu durum, Orta ilçesinde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

 • Aİlçe dışına olan göçlerin artmasına
 • BNüfus artış hızının çok yüksek olmasına
 • CErkek nüfusun kadın nüfustan fazla olmasına
 • DKişi başına düşen gelir seviyesinin yüksek olmasına

3.Soru

Yurdumuzda kırsal yerleşim alanlarından kentlere büyük ölçüde göç yaşanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin nedenleri arasında yer almaz?

 • AGelişmiş iş imkânları
 • BEğitim olanakları
 • CSağlık hizmetleri
 • DBarınma ihtiyaçları

4.Soru

Nüfus hızla artan yerlerde işsizlik, gecekon­dulaşma, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği, tarım ve yeşil alanların yapılaşması.çevre kirliliği gibi sorunlar yaşanmaktadır.
Buna göre; Türkiye’de aşağıdaki yerlerin hangisinde bu sorunlar daha az yaşanmaktadır?

 • AKuzeydoğu Anadolu.
 • BEge Denizi kıyıları.
 • CMarmara Denizi çevresi.
 • DTürkiye'nin güney kıyıları.

5.Soru

İstanbul'un yerleşim yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

 • ATicari faaliyetlerin yaygın olması
 • BUlaşım koşullarının elverişli olması
 • Cİş bulma olanaklarının fazla olması
 • DTarıma elverişli arazilerin fazla olması

6.Soru

Aşağıdaki faaliyetlerin hangisi, son yıllarda devlet vatandaş iş birliğine örnek olarak gösterilebilir?

 • ASeçim dönemlerinde vatandaşların oy kullanması.
 • BAskerlik çağına gelen vatandaşların vatani görevle­rini yerine getirmesi.
 • CTemel eğitime destek projesi kapsamında bazı va­tandaşların okul yaptırması.
 • DSanayi malı üretimi fazla olan fabrika sahiplerinin ürünlerinin bir bölümünü yurt dışına satmaları.

7.Soru

Ülkemizde, nüfusun dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

 • Aİklim koşullarının
 • BYer şekillerinin
 • CSanayi kuruluşlarının
 • DBitki örtüsünün

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizdeki kırsal kesimden kentlere olan göçlerin nedenleri arasında gösterilemez?

 • ATarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi
 • BTarım alanlarında sulama olanaklarının artması
 • CTarım alanlarında makine kullanımının yaygınlaşması
 • DTarım alanlarının erozyon nedeniyle verimsiz hâle gelmesi

9.Soru


 

Aşağıdakilerden hangisi, bir kişinin yerleşme ya da seyahat hürriyetinin kısıtlanmasına gerekçe olarak gösterilemez?

 • AKamu mallarını korumak
 • BSuç işlenmesini önlemek
 • CSağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlamak
 • DEkonomide üretim tüketim dengesini korumak

10.Soru