Test Çöz,Türklerin Yeni Yurdu Anadolu Değerlendirme Testi, Türklerin Yeni Yurdu Anadolu Testi, Türklerin Yeni Yurdu Anadolu Testi, Türklerin Yeni Yurdu Anadolu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Türklerin Yeni Yurdu Anadolu Kazanımları, Türklerin Yeni Yurdu Anadolu Kazanım Testi, Türklerin Yeni Yurdu Anadolu Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Türklerin Yeni Yurdu Anadolu Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Agustos 2015 Salı 21:09
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
23190
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Sultan Alparslan 1071 Malazgirt Savaşını kazanınca göçebe Türkmen boylarını Anadolu'ya yerleşmeye mecbur tutmuş ve komutanlarından bazılarını Anadolu'yu fetihle gorevlendirmiştir.
Bununla ulaşılmak istenilen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • AAnadolu'da beylikler kurmak
 • BBizans Devleti'ni yıkmak
 • CAnadolu'da yeni bir Türk Devleti kurmak
 • DAnadolu'nun Turk yurdu olmasını sağlamak

1.Soru

Türkiye Selçukluları Döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetleri Anadolu’nun Türkleşme sürecine önemli katkılar sağlamıştır.
Türkiye Selçuklu Devleti Döneminde görülen aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin Anadolu’nun Türkleşmesinde etkili olduğu söylenemez?

 • AMiryokefalon Savaşı ile Bizans’ın yenilmesi
 • BHaçlı Seferlerine karşı Anadolu’nun savunulması
 • CVenediklilerle ticaret antlaşmaları imzalanması
 • DBilimsel, sosyal ve ekonomik amaçlı mimari eserlerin yapılması

2.Soru

Türk - İslam mimarisinde görülen;
I- Darüşşifa
II- Kervansaray
III-Medrese
gibi yapılardan hangisi ya da hangileri ticareti geliştirme amacıyla yapılmıştır?

 

 • AYalnız I
 • BYalnız II
 • CI-II
 • DII-III

3.Soru

Türkiye Selçuklu devleti fethettiği bölgelere seferden sonra derhâl Türk aileler ve tüccarlar getirerek yerleştir­mişlerdir.
Bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisinin gerçek­leştirmek istendiği iddia edilemez?

 • AFethedilen yerlerin Türkleştirilmeye çalışıldığı
 • BYeni beyliklerin kurulmaya çalışıldığı
 • CBölgenin ticaretine hâkim olunmak istendiği
 • DBölgede kalıcı olmak istendiği

4.Soru

Sultan Alparslan, Malazgirt Savaşı'ndan sonra komutanlarını Anadolu'nun fethi ile görevlendirdi. Bu süreçte kurulan Danişmentliler, Saltuklular, Mengücekliler ve Artuklular gibi beylikler bağımsız hareket ederek Anadolu'nun Türkleşmesinde etkili rol oynadı.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 • AAnadolu'da Türk-İslam kültürü yayılmıştır.
 • BTürkmen beyleri Anadolu'nun fethinde görev almıştır.
 • CSelçuklular Malazgirt Savaşı'ndan sonra İslam dünyasının siyasi lideri olmuştur.
 • DBizans İmparatorluğu'nun Anadolu'daki sınırları daralmıştır.

5.Soru

– Saltuklular Erzurum'da kervansaray ve camiler
– Artuklular Diyarbakır ve Mardin'de cami ve köprü
– Danişmentliler Amasya ile Kayseri'de cami ve kümbetler
– Mengücekliler Sivas'ta kale, cami ve darüşşifalar inşa etmişlerdir.
Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin bu özelliklerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • AAnadolu'ya Türk-İslam kimliğini kazandırmada etkili olmuşlardır.
 • BAnadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışmışlardır.
 • CBulundukları yerde imar faaliyetleri yürütmüşlerdir.
 • DKuruldukları bölgelerde dini ve sivil mimariye önem vermişlerdir.

6.Soru

Anadolu Selçuklu Devleti'nde;
– Sinop, Alanya, Antalya limanları ele geçirilmiş, bu bölgelere tersaneler yapılmıştır.
– Ülkenin çeşitli yerlerine hanlar ve kervansaraylar inşa edilmiştir.
–Yabancı tüccarlardan düşük gümrük vergisi alınmıştır.
Bu uygulamaların aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişmeye neden olduğu savunulamaz?

 • AEğitim
 • BUlaşım
 • CMimari
 • DTicaret

7.Soru

Ahilik; aynı mesleğe bağlı zenaatkârların oluşturduğu sosyal, ekonomik ve dini dayanışmayı amaçlayan kurumun adıdır. Bu teşkilatlarda bilgi aktarımı usta çırak ilişkisi içerisinde gerçekleşmiştir.
Buna göre, Ahi teşkilatları;
I. Teknolojik kalkınma
II. Mesleki dayanışma
III.Toplumsal eşitlik
IV.Mesleki eğitim
çalışmalarından hangilerinin gerçekleşmesini sağlamıştır?

 • AI ve II
 • BYalnız III
 • CI ve III
 • DII ve IV

8.Soru

Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan uzun ve başarılı bir mücadele hayatından sonra yaşlandığını ve yorulduğunu ileri sürerek Türk hakimiyet anlayışına göre ülkesini on bir oğlu arasında paylaştırmıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden öncelikle hangisine neden olmuştur?

 • ABizans'ın Anadolu'yu tekrar ele geçirmesine
 • BTaht kavgalarının yaşanmasına
 • CTürk devlet anlayışından uzaklaşılmasına
 • DAnadolu Selçuklu topraklarının genişlemesine

9.Soru


 

Moğollarla yapılan 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Türkiye Selçuklu Devleti zayıflayarak yıkılış sürecine girmiş ve Anadolu’da bir çok Türk beyliği kurulmuştur. 
Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • AAnadolu’da ticaret durmuştur
 • BBeylikler Türkiye Selçuklu Devleti'ni yık­mak için Moğollarla ittifak yapmışlardır.
 • CAnadolu'da Türk siyasal birliğinin bozulmuştur
 • DAnadolu bayındır hale gelmiştir

10.Soru