Test Çöz,Yeni Kurumlarla Değişen Toplum Hayatı Değerlendirme Testi, Yeni Kurumlarla Değişen Toplum Hayatı Testi, Yeni Kurumlarla Değişen Toplum Hayatı Testi, Yeni Kurumlarla Değişen Toplum Hayatı Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Yeni Kurumlarla Değişen Toplum Hayatı Kazanımları, Yeni Kurumlarla Değişen Toplum Hayatı Kazanım Testi, Yeni Kurumlarla Değişen Toplum Hayatı Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yeni Kurumlarla Değişen Toplum Hayatı Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
05 Agustos 2015 Carsamba 00:10
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7056
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahat hareketleri sonucunda;
I. Matbaa kuruldu,
II. Ziraat Bankası açıldı,
III. Posta teşkilatı kuruldu.
Bu ıslahatlar, aşağıdaki alanların hangisinde değişim yaşandığına kanıt olamaz?

 • AAskerlik
 • BEkonomi
 • CKültür
 • DHaberleşme

1.Soru

Osmanlı Devleti’nin Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik akımından etkilenmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • AYeniliklere kapalı olması
 • BEkonomisinin zayıf olması
 • CYöneticilerinin yetersiz olması
 • DÇok uluslu bir yapıya sahip olması

2.Soru

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde;
• Divanıhümayun’un kaldırılarak Bakanlıkların kurulması
• İzmir-Aydın demiryolunun yapılması
• Ziraat Bankasının açılması gibi yenilikler yapılmıştır.
Bu bilgilere göre, hangi alanda yenilik yapıldığı söylenemez?

 • AUlaştırma
 • BYönetim
 • CEğitim
 • DEkonomi

3.Soru

II. Mahmut Dönemi’nde Divanıhümayun’un kaldırılarak bakanlıkların kurulması hangi alanda değişiklik yaşandığını gösterir?

 • AHukuk
 • BYönetim
 • CEkonomi
 • DDin

4.Soru

• Lale Devrinde matbaanın kurulması
• II. Mahmut Döneminde ilk resmî gazete olan Takvim-i Vekâyî’nin yayımlanması
Yapılan bu ıslahatların, Osmanlı’da ortaya çıkaracağı değişim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • AFikir hayatının gelişmesi
 • BAskerî yapının değişmesi
 • CMerkezî otoritenin güçlenmesi
 • DEkonomik büyümenin gerçekleşmesi

5.Soru

Sultan II. Mahmut Döneminde eğitim alanında yapılması düşünülen aşağıdaki faaliyetlerden hangisi halkın eğitim düzeyini yükseltmede diğerlerine göre daha köklü çözüm getirebilecek bir niteliktedir?

 • AMedrese sayısının çoğaltılması
 • BAskeri okulların açılması
 • CAvrupa’ya öğrencilerin gönderilmesi
 • Dİlköğretimin zorunlu hale getirilmesi

6.Soru

III. Selim yapılması düşünülen ıslahatlar konusunda devlet adamlarından raporlar istedi. Devlet adamlarının raporları genellikle askeri alanda ıslahat yapılmasını öngörmekte idi.
Islahat isteklerinin askeri alanda yoğunlaşmasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

 

 • ADiğer alanlarda ileri durumda olmamız
 • BUlema sınıfının yeniliklere karşı direnmesi
 • CYeniçerilerin yenilik taraftarı olması
 • DSavaşlarda başarısız sonuçlar alınması

7.Soru

Kuruluş ve Yükselme döneminde büyük faydası olan Yeniçerilerin, özellikle Duraklama ve Gerileme döneminde karışılıkların ve otoritenin bozulmasının yanında yapılan düzenlemelerinde uygulanamasına neden olmaktaydılar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut’un 1826’da yeniçerileri kaldırmasının en önemli sonuçlarından birisidir?

 • AIslahatların önündeki en büyük engelin ortadan kalkması
 • BPadişahların korunmasız kalması
 • COsmanlının savaşlarda askersiz kalması
 • DOsmanlıda devşirme sisteminin son bulması

8.Soru

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi padişahlarından III. Selim döneminde yapılan aşağıdaki yeniliklerden hangisi iç piyasanın canlanması için yapılmıştır?

 • Aİrad-i Cedit hazinesi oluşturulmuştur.
 • BNizam-ı Cedid adıyla yeni bir ordu kurul­muştur.
 • CYerli malı kullanımı teşvik edilmiştir.
 • DLondra, Paris, Viyana ve Berlin'de sürek­li elçilikler açılmıştır.

9.Soru


 

Osmanlı Devleti'nde,
I. Medreselerin yanında Avrupa tarzında okulların açılması
II. Avrupa'ya öğrenciler gönderilmesi
III. Yeniçeri Ocağının kaldırılması
faaliyetlerinden hangisi ya da hangilerinin ülkede kültürel farklılıklara yol açtığı savu­nulabilir?

 • AYalnız l
 • BI ve II
 • CI ve III
 • DII ve III

10.Soru