Test Çöz,7.sınıf insan ve çevre, 7.sınıf fen insan ve çevre test, 7.sınıf insan ve çevre slayt, 7. sınıf fen insan ve çevre konu özeti, insan ve çevre ders notları, insan ve çevre ilişkileri, 7.sınıf ekosistem etkinlikleri, insan ve çevre hakkında bilgi, insan ve çevre ilişkisi slayt,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler insan ve çevre kazanım Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
20 Temmuz 2017 Persembe 21:23
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
2851
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
 
A) Tür 
B) Popülasyon 
C) Ekosistem 
D) Habitat 
Soru 2 
 
A) A 
B) B 
C) C 
D) D 
Soru 3 
 
A) A 
B) B 
C) C 
D) D 
Soru 4 
Bir ekosistemde canlı çeşitliliğini etkileyen iklim faktörleri arasında hangisi bulunmaz? 
A) Sıcaklık 
B) Yağış miktarı 
C) Işık şiddeti 
D) Topraktaki mineral madde 
Soru 5 
Aşağıda verilen canlılardan hangisi popülasyona örnek değildir? 
A) Van gölündeki inci kefalleri 
B) Aladağlardaki kızılçamlar 
C) Amazon ormanlarındaki ağaçlar 
D) Karadenizdeki hamsiler 
Soru 6 
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yağmur ormanlarında canlı çeşitliliğini etkileyen çevre faktörlerinden değildir? 
A) Topraktaki mineral madde yoğunluğunun az olması 
B) Yağış miktarının fazla olması 
C) Sıcaklığın normal değerlerde olması 
D) Doğal kaynakların zengin olması 
Soru 7 
I. Tuz oranı 
II. Sıcaklık 
III. Yağış miktarı 
IV. Işık miktarı 
V. Suyun derinliği 
Verilenlerden hangileri su ekosisteminde canlı çeşitliliğini belirleyen faktörlerdendir? 
A) I, II ve V 
B) I, II, IV ve V 
C) I, III, IV ve V 
D) II, IV ve V 
Soru 8 
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi popülasyona örnek olarak verilemez? 
A) Bolu’daki karaçam ağaçları 
B) Marmara denizindeki balıklar 
C) Ankara keçileri 
D) Van Gölü’ndeki inci kefalleri 
Soru 9 
Mustafa Öğretmen sınıfta anlattığı konu ile ilgili Isparta gülü, Denizli horozu, Van kedisi ve Ankara armudu örneklerini veriyor. Mustafa Öğretmen aşa- ğıdaki konulardan hangisini anlatmış olabilir? 
A) Ekosistemdeki bezin zincir 
B) Nesli tükenen canlılar 
C) Ekosistemdeki besin ağı 
D) Biyolojik çeşitlilik 
Soru 10 
I. Hayvan 
II. Bitki 
III. Mantar 
IV. Mikroskobik canlılar 
Yukarıda verilenlerden hangileri bir ekosistemin biyolojik çeşitlilik yönünden zengin olmasını sağlar? 
A) I ve II 
B) I, II ve III 
C) I, II ve IV 
D) I, II, III ve IV 
Soru 11 
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi biyolojik çeşitliliğin fazla olması için alınan önlemlerden değildir? 
A) Yerleşim yerlerinin artması 
B) Çevre sağlığının korunması 
C) Atıkların geri kazanılması 
D) Besin zincirinin devamlılığı 
Soru 12 
Ekosistemde doğal kaynaklı bozulmalar biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olabilir. 
Buna göre seçeneklerden hangisi doğal kaynaklı bozulmalardan değildir? 
A) Nüfus artışı 
B) Sel 
C) Depremi 
D) Yanardağ patlaması