Test Çöz,1.Dönem 1.Değerlendirme Değerlendirme Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Kazanımları, 1.Dönem 1.Değerlendirme Kazanım Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

8. Sınıf Sınavlar Din Kültürü 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
26 Aralık 2019 Persembe 20:27
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
15549
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Özgür olmayan bir kimse Cuma namazındansorumlu değildir. Bucümleden aşağıdakilerden hangi sonuca ulaşılabilir?

 • ACuma namazı bazen terk edilebilir.
 • Bİnsanlar Cuma namazından sorumludur.
 • CYüce Allah insanlara taşıyamayacağı yük yüklemez.
 • DCuma namazı farzdır.

1.Soru

 •  

Toplumumuzda yanlış kader anlayışının bir neticesi olarak bazı yanlışdeyimler veya atasözleri  oluşmuştur.  Aşağıdakilerden hangisi bunlardandeğildir?

 • AAkacak kan damarda durmaz.
 • BKader mahkûmu, kader arkadaşı.
 • CKaderim buymuş, ne yapayım demek.
 • DAllah’ın dediği olur.

2.Soru

Hz. Muhammed kendisinden para isteyen birine balta satın aldırmış ve ormandan kuru dalları keserek satmasını söylemiştir. Bu kişi de böyle yaparak para kazanmıştır.Hz. Muhammed’in bu kişiye yol göstermesi İslamiyetin d ah a ç o k aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir?

 • AOrmanların önemi
 • BZor durumda kalanlara yardım etmek gerektiğini.
 • Cİslam’da çalışmanın önemi.
 • Dİnsanlara yol göstermek gerektiğini.

3.Soru

Yüce Allah’ın ezeli bilgisiyle ( geleceği bilmesi) insanın önceden neler  yaşayacağını bilmesine ne denir? 

 • AKader
 • BSabır
 • CKaza
 • DErdem

4.Soru

“Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.”Allah’a güvenmek demek boş boş beklemek değildir.nsana düşen elinden geleni yapmak ve gerisini Allah’a bırakmaktır.

Yukarıda bahsedilen her müminde bulunması gereken davranış hangisidir?

 • ADua
 • BTevekkül
 • CŞükür
 • DNamaz

5.Soru

Bir suç, bir günah işleyip de hapse düşen birisi dese ki:“Ne yapayım kaderim buymuş.” Siz bu kişiye ne cevap verirseniz doğru olur?

 • AHaklısın, kaderinden kaçamazsın.
 • BOlacağı varmış, olmuş. Senin elinden bir şey gelmez.
 • CKaderi suçlayarak sorumluluktan kurtulamazsın.
 • DAkacak kan damarda durmazmış.

6.Soru

İnsan  için  ancak  çalıştığının  karşılığı vardır, sözünü aşağıdaki hangi atasözü en iyi karşılar?

 • ADamlaya damlaya göl olur.
 • BSakla samanı gelir zamanı.
 • CAğaç yaş iken eğilir.
 • DBakarsan bağ olur; bakmazsan dağ olur.

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kadere imanın insana sağladığı faydalar arasında yer almaz?

 • AHürriyetinin bilincine vararak iyi kullanmak
 • BBütün gücüyle dünya için çalışmak
 • CGücünün yettiği her şeyi yapmaya çalışmak
 • DSorumluluklarını unutmadan tercih yapmak

8.Soru

Yüce Allah her şeyi biliyor ve yaratıyorsa insanın suçu nedir?

 • Aİnsanın hiçbir suçu yoktur.
 • BAllah’ın kendisine verdiği iradeyi kullanırken tercih hatası yapmasıdır.
 • CYüce Allah’ı tanıyamamasıdır.
 • DKaza ve kadere inanmamasıdır.

9.Soru

Aşırı yorgunluk ve uykusuzluğu olan bir kişi, bu halde araç kullanması sonucunda kaza yapar ve sakat kalır. Böyle bir durumda kişi öncelikle aşağıdaki yasalardan hangisinin gereğini yerine getirmemiştir?

 • AFiziksel Yasaların
 • BToplumsal  Yasaların
 • CEkonomik Yasaların
 • DBiyolojik Yasaların

10.Soru

Dinimiz Müslümanlardan adaletli, doğru, dürüst, sabırlı olmalarını, içki, kumar, zina gibi kötü fiillerden uzak durmalarını istemiştir. Dinimizin bu tür emir ve tavsiyeleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinin içerisinde yer alır?

 • AFiziksel yasalar
 • BToplumsal yasalar
 • CSiyasal yasalar
 • DBiyolojik yasalar

11.Soru

Her şeyin bir sonu vardır. İnsan hayatının da bir sonu vardır. Doğar, büyür, yaşar ve ölür. Bu dünya fanidir. O halde Allah’ın emir ve yasaklarına uygun bir yaşamı benimseyelim. Ahlak kurallarına uyalım. İnsanlara, insan olduğu için değer verelim. Unutmayalım ki kim zerre kadar iyilik yaparsa mükafatını; kim de zerre miktarı kötülük yaparsa ahirette cezasını görecektir.

Yukarıdaki paragrafta evrenin yasalarından bahsedilmektedir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde bahsedilen yasalar doğru olarak verilmiştir?

 • AFiziksel- Biyolojik yasalar.
 • BToplumsal- Fiziksel yasalar.
 • CBiyolojik- Toplumsal yasalar.
 • DBiyolojik yasalar

12.Soru

Allah insana akıl ve zeka vermiştir. Ona, neleri yapacağını ve nelerden sakınacağını bildirmiştir. Onu davranışlarından da sorumlu tutmuştur. O halde, insanın kötü olan davranışlarını kaderle bağdaştırması doğru değildir. Bazı insanlar kaderi yanlış anlarlar. Bunlar, “Ne yapayım, kaderim böyleymiş.” Deyip yaptıkları işin sorumluluğunu kabul etmek istemezler. Böyle bir anlayış İslam dininin kader anlayışına uygun değildir. Çünkü Yüce Allah bize irade vermiştir. Örneğin İyilik yapmak istersek iyilik, kötülük yapmak istersek kötülük yaparız. Yaptığımız işlerin de sonucuna ( Ceza ve ödül olarak) katlanırız.

Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

 • Aİnsan dünyada bir tiyatro oyuncusu gibidir, kaderinde ne yazılıysa onu oynar.
 • BKim zerre kadar iyilik yaparsa mükafatını; kim de zerre kadar kötülük yaparsa cezasını görecektir.
 • C“Ne yapayım, kaderim böyleymiş.” demek sorumluluktan kaçmak, sorumluluğu başkasına yüklemektir.
 • Dİnsan irade sahibi bir varlıktır. Dolayısıyla yapacağı işlere kendisi karar verir.

13.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde inanç ve davranış ilişkisi bir arada verilmiştir?

I. İnançlarımız doğrultusunda davranmalıyız. II. Hayatta zorluklar, sabırla aşılabilir.

III. İnsanlara yardımda bulunmalıyız.

IV. İnanan insan davranışlarında dürüst olur.

 • AI-II
 • BI-IV
 • CII-IV
 • DII-III

14.Soru

Allah’ın evrendeki düzen için koyduğu yasalara ne denir?

 • AYaratma
 • BFarz
 • CSünnetullah
 • DVacip

15.Soru

Kader inancıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

 • AKaderde yazılan gerçekleşir, insanın sorumluluğu olmaz.
 • Bİrade sahibi insan, her yaptığından sorumludur.
 • CAllah’ın tasarrufunda olan kaderden insan sorumlu değildir.
 • DKaderde olanların gerçekleşmesine ‘kaza’ denir.

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi   yanlış    bir    kader anlayışıdır?

 • AKader Allah’ın ezelde çizdiği bir hayat programıdır
 • BHayır da  ve şer de Allah’tan gelir.
 • CAllah yapacaklarımızı  bildiğine   göre   sorumlu olmayız.
 • DHayır  gördüğümüzde  şer,  şer  gördüğümüzde hayır olabilir.

17.Soru

“Eşeğini sağlam kazığa bağla, komşunu hırsız çıkarma” atasözü aşağıdakilerden hangi konuyla ilgilidir.

 • AKader
 • BTevekkül
 • CGüven
 • DÇalışmak

18.Soru

İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerden biri de seçme ve yapma gücüdür. İnsanda sınırlı da olsa bulunan bu özelliğe ne ad verilir?

 • AKülli irade
 • BTevekkül
 • CCüz-i irade
 • DKudret

19.Soru


 

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnek değildir?

 • AGüneş ve ay belli bir hesaba göre hareket eder
 • BO yaratıp şekillendiren ahenk ve düzen verendir
 • CRahmanın yaratılışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin
 • DAllah’ın nimetlerini saymaya  kalksanız sayamazsınız

20.Soru