Test Çöz,1.Dönem 1.Değerlendirme Değerlendirme Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Kazanımları, 1.Dönem 1.Değerlendirme Kazanım Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

8. Sınıf Sınavlar İnkılap Tarihi 1.Dönem 1.Değerlendirme Yazılısı Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
26 Aralık 2019 Persembe 20:24
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
10165
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdakilerden hangisinde M. Kemal’in askeri dehası Türk Milleti ve dünya kamuoyunca görülmüştür?

 • ATrablusgarp Savaşı
 • BÇanakkale Savaşı
 • C31 Mart Olayı
 • DBalkan Savaşları

1.Soru

 •  

Enver Paşa komutasında 90.bin askerimizin soğuk hava şartlarından dolayı donarak şehit düştüğü cephe aşağıdakilerden hangisidir?

 • AÇanakkale
 • BMısır
 • CKafkasya
 • DIrak

2.Soru

Osmanlı topraklarının işgal edilmesi üzerine kurulan yararlı cemiyetlerinortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • AYeni bir devlet kurmak
 • BBölgesel kurtuluş yolları aramak
 • Cİtilaf devletleri ile birlikte savaşmak
 • DManda ve himaye fikrini halka kabul ettirmek

3.Soru

 •  

Osmanlı Devleti I.Dünya savaşına çok büyük umutlarla girmiş, ancak umduğunu bulamamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin I. Dünya Savaşına giriş sebeplerinden biri olamaz?

 • ASiyasi yalnızlıktan kurtulma düşüncesi
 • B İttihat ve terakkinin Alman hayranlığı
 • CKaybettiği toprakları geri alma isteği
 • DYeni sömürgeler kazanma düşüncesi

4.Soru

İtilaf Devletleri’nin hangi cephede başarısız olması Rusya’da ihtilalin çıkmasını hızlandırmıştır?

 • AKafkasya Cephesi
 • BMakedonya Cephesi
 • CÇanakkale Cephesi
 • DKanal  Cephesi

5.Soru

Paris Barış Konferansı’nda Batı Anadolu’nun Yunanlılar tarafından işgal edilmesine izin verilmesi aşağıdaki devletlerden hangisini olumsuz etkilemiştir?

 • Aİngiltere
 • BFransa
 • Cİtalya
 • DRusya

6.Soru

 •  

Mondros Ateşkes  Antlaşması   aşağıdaki tarihlerden hangisinde yapılmıştır?

 • A10 EKİM 1918
 • B20 EKİM 1918
 • C22 EKİM 1918
 • D30 EKİM 1918

7.Soru

Atatürk’ün “Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük” sözünde O’nun en çok hangi yönü vurgulanmıştır?

 • AAçık sözlülüğü
 • BKendine güveni
 • Cİnkılâpçılığı
 • Dİleri Görüşlülüğü

8.Soru

1 97'de Osmanlı-Yunan savaşı çıktığında Mustafa Kemal henüz 16 yaşındaydı ve Manastır Askeri İda- disi'nde öğrenciydi. "Gençlik hayatımın en heyacanlı günlerini, yaşadım. Yaşımın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim. Az daha gönüllü müfrezelerin arasına katılıp gidecektim." diyen Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • AMaceracı bir kişiliği vardır.
 • BVatan sevgisi ve milliyetçi duyguların etkisi ile hareket etmektedir.
 • COkul eğitimini sıkıcı bulmaktadır.
 • DKısa sürede ünlü olmak istemektedir.

9.Soru

 •  

Mustafa Kemal'in çocukluk ve gençlik yıllarında dahi ülke sorunlarıyla ilgilenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

 • ABabasını erken yaşta kaybetmesinin
 • BAskeri okullarda okuyor olmasının
 • CEğitim gördüğü okullarda ülke sorunlarının tartışılmasının
 • Dİçinde yaşadığı bölgedeki gelişmelerin

10.Soru

Mustafa Kemal'in askerlik yaşamındaki bazı savaşlar ile bu savaşlardaki başarıları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

 • ATrablusgarp Savaşı - Tobruk ve Derne başarıları
 • BI. Dünya Savaşı - Çanakkale'de düşmanın karadan çıkarma girişimlerini durdurarak zaferin kazanıiışı
 • CBalkan Savaşı - Harekat Ordusu Kurmay Başkanı olarak İstanbul'a gelişi ve 31 Mart Olayı denilen isyanın bastırılışı
 • DSakarya Savaşı - Düşmanın yenilgiye uğratılarak zaferin kazanılışı

11.Soru

Mustafa Kemal'in kişiliğinin oluşumunda önemli rolü olan Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya kentleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • AYahudiler, Rumlar ve Türkler birlikte yaşıyorlardı
 • BBu şehirler zaman içinde Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmışlardı
 • CSelanik, Osmanlı Devleti'nin batıya açılan kapısı gibiydi
 • DSelanik ve Manastır ayrılıkçı ayaklanmaların yaşandığı şehirlerdi

12.Soru

Mustafa Kemal 1905te kurmay yüzbaşı olarak İstanbul Harp Akademisi'nden mezun oldu. Onun askerlikte ulaştığı en ûst rütbe aşağıdakilerden hangisidir? 

 • AYarbay
 • BAlbay
 • CTuğgenaral
 • DMareşal

13.Soru

Çanakkale Zaferi'nln kazanılmasında aşağıda-kilerden hangisinin önemli bir rolü olduğu söylenemez?

 • AOsmanlı'nın başkenti İstanbul'un savaş alanına yakın olması
 • BTürk ulusunun vatan sevgisi ve vatanı için her şeyi göze almış olması
 • CMustafa Kemal'in Balkan Savaşı'nda görev yaptığı Gelibolu'yu iyi tanıması
 • DOsmanlı Devleti'nin daha savaşa girmeden önce Boğazların savaşta önemli olacağını varsayarak bölgede askeri hazırlıklar yapmış olması

14.Soru

Osmanlı Devleti'nin donanmasını gönderecek gücü olmaması nedeniyle sadece gönüllü subaylarını gönderebildiği ve Mustafa Kemal'in de "Gazeteci Mustafa Şerif kimliği ile bazı arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'dan ayrılarak katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • ATrablusgarp Savaşı
 • BBalkan Savaşı
 • C1897 Yunan Savaşı
 • DÇanakkale Savaşı

15.Soru

Çanakkale Savaşı'nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Mustafa Kemal'in Milli Mücadele'nin lideri olmasına ortam hazırlamıştır? 

 • ATürk ulusunun en güç koşullarda dahi vatanı için neler yapabileceğini göstermesi
 • BBirinci Dünya Savaşının uzaması
 • CMustafa Kemal'in ulusal kahraman haline gelmesi
 • DYardım alamayan Rusya'da iç karışıklıklar çıkması

16.Soru

Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti'nin çöküşüne yol açan olayların yoğunlaştığı, Rumeli'nin en önemli kenti olan Selanik'te büyümüştür. Selanik, ekonomik, siyasi ve kültürel bakımdan çevre ülkelerden kolayca etkileniyordu. Balkan milletlerinin ayrılıkçı ayaklanmaları yaşanıyor, Batıda da gelişen yeni düşünceler Osmanlı ülkesine ilk önce buradan giriyordu. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öncelikle söylenebilir?

 • AOsmanlı ordusu güçsüzdür.
 • BMustafa Kemal ülkenin içinde bulunduğu durumu görmekte ve yaşamaktadır.
 • COsmanlı padişahının Balkanları düşünecek ve gerekli önlemleri alacak hali yoktur.
 • DBatıda ortaya çıkan yeni fikirler Osmanlı'yı yık-maya yöneliktir

17.Soru

Yüzbaşı Mustafa Efendi, genç öğrencisinin yete-neklerini ve zekâsını farkeder. Onu diğer Mustafalardan ayırmak için "Senin de adın Mustafa, benim de, arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun." der. Mustafa Kemal adı böyle ortaya çıkmıştır. Bu olay Mustafa Kemal'in okuduğu aşağıdaki okullardan hangisinde yaşanmıştır?

 • AŞemsi Efendi İlkokulu
 • BManastır Askeri İdadisi
 • CSelanik Askeri Rüştiyesi
 • Dİstanbul Harp Okulu

18.Soru

Osmanlı devletinin I.Dünya savaşına girme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • AOsmanlı Devletinin kaybettiği yerleri geri almak istemesi
 • BAlmanya’nın savaşı kazanacağına inanılması
 • Cİngiltere ve Fransa’nın kışkırtmaları
 • Dİttihat ve Terakki Partisinin Almanya’ya hayranlık duyması

19.Soru


 

Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7.maddesine dayanarak İtilaf devletleri yurdumuzu işgal ederken İstanbul Hükümeti bu duruma kayıtsız kalmıştır.

Halkın bu duruma öncelikli tepkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

 • AMüdafaa-ı Hukuk Cemiyetleri’ni kurmak
 • BSaltanatı kaldırmak
 • CAmasya Genelgesini yayınlamak
 • DMisak-ı Milli kararlarını yayınlamak

20.Soru