Test Çöz,1.Dönem 1.Değerlendirme Değerlendirme Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Kazanımları, 1.Dönem 1.Değerlendirme Kazanım Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

8. Sınıf Sınavlar Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavı Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
20 Temmuz 2015 Pazartesi 05:12
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
75641
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

 • AHalı satıcısının ince davranışı müşteriyi etkiledi.
 • BYazmaya başlamadan önce bilgi toplanmalı.
 • CBugün giydiği yeşil kazak çok yakışmıştı.
 • DYemeğin tadı nasıl olmuş diye baktı.

1.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde eş anlamlı sözcükler birlikte verilmiştir?

 • AUzun - kısa
 • BBüyük - küçük
 • CAcı - tatlı
 • DÇeşit - tür

2.Soru

“Eli işe yatkın bir gençtir.” cümlesindeki “el” sözcüğünün sesteşi, aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

 • AEl eli yıkar, el de döner yüzü yıkar.
 • BEl elin eşeğini türkü çağırarak arar.
 • CElini sıcak sudan soğuk suya sokmaz.
 • DYine elini kolunu sallaya sallaya gelmiş.

3.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisi özneldir?

 • AGörülmeye değer, etkileyici tablolar yapıyordu.
 • BBeş dakika sonra tekrar konuşmaya başladı.
 • CPencerenin önünde bir güvercin vardı.
 • DBugün siyah bir takım elbise giymişti.

 

4.Soru

Aşağıda masallarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • ABaşlangıç bölümü bir tekerlemeden oluşur.
 • BKişileri toplumun her kesiminden seçilebilir.
 • COlmuş ya da olabilecek olayları anlatan kısa yazılardır.
 • DAnlatımında genellikle öğrenilen (duyulan) geçmiş ya da geniş zaman kullanılır.

5.Soru

Aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisi yanlış açıklanmıştır?

 • ADublör: Tiyatro ve sinemada bir rolün yedek oyuncusu.
 • BSenarist: Tiyatro eserinin sahnelerini yazan kişi.
 • CRol: Sahne sanatlarında oyuncuların, eser kişilerini sahnede canlandırması.
 • DDekor: Tiyatro oyununun oynandığı olayın geçtiği yer.

6.Soru

“Küçük sarmaşık ağlıyordu yine durduğu yerde.” cümlesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • AKişileştirme
 • BKonuşturma
 • CAbartma
 • DBenzetme

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “dinleyici topluluğunu etkileyerek bir düşünceyi ya da amacı benimsetmek, dinleyici topluluğunu harekete geçirmek” amacı taşır?

 • AHikâye
 • BMektup
 • CSöylev
 • DGezi

8.Soru

Öyle insanlar vardır ki elli yaşına gelmiştir de hâlâ kendini tanımaz. Aslında kendini tanımak, pek o kadar kolay bir iş de değildir. Bir görüşe göre insanın üç kişiliği varmış; biri herkesin zannettiği kişilik, bir diğeri insanın kendisinin olduğunu sandığı kişilik ve sonuncusu da gerçek kişilik. İşte o gerçek kişiliği bulun. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • AKendini tanımak
 • BKişilik gelişimi
 • CGençliğin değeri
 • DÇevreyle barışık olmak

9.Soru

Akşam olunca kazmasını alıyor, gün ağarıncaya kadar söküyor, koparıyor, kazıyordu. Kazdıkça kaya, kazdıkça taş... Bütün bir yaz, bütün bir kış palamut, defne, koca yemiş, diken, ot, kök ona karşı koydular. Bu korkunç mücadeleye, bir avuç toprak için, Mustafa’dan başka kimse girişemezdi. Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi belirgin değildir?

 • AOlay
 • BYer
 • CZaman
 • DKişi

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “biyografi” türü için söylenemez?

 • AToplumda önemli bir yere sahip kişilerin hayatını anlatır.
 • Bİlgili kişiye ait bilgiler kişinin kendisinden, yakınlarından, çeşitli kaynaklardan ve varsa kendi eserlerinden toplanmalıdır.
 • CHemen her şey bu türün konusu olabilir.
 • DKesinlik taşımayan bilgilere yer verilmemelidir.

11.Soru

“Son yıllarda birçok insan bayramlarda tatil beldelerine gitmeyi tercih ediyor.” Cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • ASon yıllarda
 • BBirçok insan
 • CBayramlarda
 • DTatil beldelerine gitmeyi

12.Soru

“Dün akşam bize geldiler.” cümlesindeki koyu yazılı öge aşağıdakilerden hangisidir?

 • AÖzne
 • BBelirtisiz nesne
 • CDolaylı tümleç (Yer tamlayıcısı)
 • DZarf tümleci (Zarf tamlayıcısı)

13.Soru

Burada tam bir saate yakın seni bekledim. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisi yapılarak düzeltilir?

 • A“tam” sözcüğü cümleden çıkartılarak
 • B“burada” sözcüğü cümleden çıkartılarak
 • C“seni” sözcüğü yerine “onu” sözcüğü getirilerek
 • D“bekledim” sözcüğü yerine “dinliyorum” sözcüğü getirilerek

14.Soru

“Sıralı cümlelerde bir cümlenin öznesinin diğer cümleyi karşılamaması anlatım bozukluğuna yol açar.”

Bu açıklamaya uygun örnek aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • AYaşlı adam, çınar ağacının altında oturuyordu.
 • BAdama yardım etti, onu arabaya bindirdi.
 • CAkşam yemeğinde sadece çorba içtim.
 • DKimse beni dinlemiyor, ona bakıyordu.

15.Soru

“Koş-” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi olarak kullanılmıştır?

 • A“Koşacağım.” dedi fakat çok yorgundu.
 • BBütün gücüyle tepeye doğru koşuyordu.
 • CUfuk çizgisinden bir gölge geliyordu koşarak.
 • DKoşmalı ve yarışı herkes gibi o da tamamlamalıydı.

16.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisi etken çatılıdır?

 • ABu konuda çok şey yazıldı.
 • BErtan, adamı hemen tanıdı.
 • CFabrika inşaatına başlanmış.
 • DYerler, özenle temizlendi.

17.Soru

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde büyük ünlü (kalınlık-incelik) uyumu yoktur?

 • ABöcek
 • BMasa
 • CÇelişki
 • DKitapçı

18.Soru

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?

 • AKitabın kapağı ilgi çekiciydi.
 • BKıştan bu yana ağzını bıçak açmıyordu.
 • CEvin çatısı akmaya başlamış, tamir etmek lazım.
 • DSaçları birkaç ay içinde gözle görülür ölçüde döküldü.

19.Soru


 

“Küçük bir sürü ( )dört inekle birkaç koyun( ) köye giren geniş yolun ağzında durmuştu.”

Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

 • A.
 • B;
 • C–
 • D’

20.Soru