Test Çöz,8.sınıf matematik 1.dönem 1.yazılı degerlendirme, 8 sınıf matematik 1 dönem 1 yazılı, 8 sınıf 1 donem matematik yazılı, 8. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı açık uçlu, 8 sinif matematik 1 dönem 1 yazili, 8 sınıf matematik 1 dönem 1 yazılı soruları, 8 sınıf matematik 1 dönem 1 yazılı soruları, matematik 1 donem 1 yazılı soruları, 8 sınıf matematik 1 dönem 1 yazılı soruları çöz,

8. Sınıf Sınavlar Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavı Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
26 Aralık 2019 Persembe 20:15
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
3286
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme

1. “Bir doğal sayı, birden fazla doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Bu doğal sayıların her birine o sayının çarpanı denir. Bir doğal sayının çarpanı aynı zamanda sayının bölenidir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi 25 sayısının çarpanlarından birisi değildir?

A) 1

B) 5

C) 15

D) 25

 

2. Aşağıdakilerden hangisini çarpan diğerlerinden daha azdır?

A) 10

B) 12

C) 15

D) 17

 

3. 1 ve kendisinden başka çarpanı olmayan 1’den büyük doğal sayılara ne denir?

A) gerçek sayı

B) asal sayı

C) tam sayı

D) pozitif sayı

 

4. Aşağıdakilerden hangisi 24’ün asal çarpanlarından birisidir?

A) 3

B) 4

C) 6

D) 8

 

5. Aşağıdakilerden hangileri 75’in asal çarpanlarıdır?

A) 3 ve 25

B) 5 ve 15

C) 3 ve 5

D) 7 ve 13

6. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından biri değildir?

A) 16

B) 28

C) 32

D) 48

 

7. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden fazladır?

A) 8

B) 24

C) 27

D) 128

 

8. Aşağıdakilerden hangisi 910 sayısının çarpanlarından biri değildir?

A) 13

B) 11

C) 7

D) 5

 

9. 18 sayısını bölen pozitif tam sayıların toplamı kaçtır?

A) 39

B) 36

C) 32

D) 28

 

10. 48 ile 72 sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır?

A) 12

B) 18

C) 24

D) 30

11. 2’nin ve –3’ün sıfırıncı kuvvetleri hangisine eşittir?

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

 

12. 2–3 ve (–2)–3 ifadesinin değerleri hangisidir?

A) 1/8

B) -1/8

C) 1/6

D) -1/6

 

13. (–2)–3 ifadesinin değerleri hangisidir?

A) 1/8

B) -1/8

C) 1/6

D) -1/6

14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tam kare sayıların karekökü tam sayıdır.

B) Karekök alma işlemi bir sayının hangi pozitif tam sayının karesi olduğunu bulma işlemidir.

C) Pozitif bir tam kare sayının karekökü negatif tam sayı olabilir.

D) Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların tamamına gerçek sayılar denir

 

15. 

sayısı aşağıda verilen tam sayı çiftlerinden hangisinin arasındadır?

A) 11 ile 12

B) 9 ile 10

C) 9 ile 11

D) 10 ile 11

Verilerin yatay ve düşey eksenlerin oluşturduğu düzlemde bir nokta ile gösterildikten sonra bu noktaların birleştirilmesiyle elde edilen grafik türüne çizgi grafiği denir.Aşağıdaki grafikte aynı ortamdaki iki farklı maddenin zamana bağlı olarak sıcaklık değişimi verilmiştir.

Aşağıdaki ilk üç soruyu yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız?

16. A maddesinin sıcaklığı başlangıçtan 8 dk. sonunda kaç derece olmuştur?

A) 4°C

B) 3°C

C) 2°C

D) 1°C

 

17. B maddesinin başlangıçtaki sıcaklığı –1 °C iken 8 dk. sonunda sıcaklığı kaç derece olmuştur?

A) 7°C

B) 6°C

C) 5°C

D) 4°C

 

18. Yukarıdaki grafikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) B maddesinin düşerken A maddesinin sıcaklığı artmaştır. 
B) 3. dakikada maddelerin sıcaklıkları eşit ve 3 °C olur.

C) A maddesinin sıcaklığı 5 ve 6. dakikalar arasında sabittir.

D) B maddesinin sıcaklığı 3 ile 4. dakikalar arasında ve 6 ile 7. dakikalar arasında sabittir.

 

“Yatay ve düşey eksenlerin oluşturduğu bir düzlemde, verilerin dikdörtgenlerle gösterildiği grafik türüne sütun grafiği denir. Sütun grafiğinde dikdörtgenlerin (sütunların) genişlikleri eşittir. Sütunlar arasında eşit uzunlukta boşluklar bulunur.”

Üç farklı müzeyi ziyaret eden ziyaretçilerin aylara göre sayısı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir.

Aşağıdaki ilk üç soruyu yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız?

19. En fazla ziyaretçi alan müzeler hangileridir?

A) 1. ve 2. Müze

B) 1. ve 3. Müze

C) 2. ve 3. Müze

D) 1. Müze

 

20. Bu müzeleri Mayıs ayı içerisinde toplam kaç kişi ziyaret etmiştir?

A) 300

B) 400

C) 700

D) 1400