Test Çöz,8.sınıf inkılap tarihi 1.dönem 1.yazılı değerlendirme, 8.sınıf inkilap 1.dönem 1.yazılı soruları çöz, eğitimhane 8.sınıf inkılap tarihi test, 8.sınıf inkılap 1.dönem 1.yazılı klasik, 8. sınıf inkılap tarihi 2. dönem 1. yazılı, 8.sınıf inkılap tarihi 1.dönem 1.yazılı soruları, 8.sınıf inkılap tarihi soruları indir, 8 sınıf inkilap 1 dönem 1 yazılı online, 8 sınıf inkılap yazılı soruları ve cevapları,

8. Sınıf Sınavlar İnkılap Tarihi 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
26 Aralık 2019 Persembe 20:22
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
3894
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

İnkılap Tarihi 1.Dönem 1.Değerlendirme

1. 18. Yüzyılda Avrupa’da toplumsal hayatta aşağıdakilerden hangisi gözlenmemiştir?

A) Hemen her sınıftan insan, ortaya konan bilimsel sonuçları büyük bir hayranlıkla takip ediyordu.
B) Halka açık dersler ve sergiler bilim zevkini toplumsal tabana yayıyordu.

C) Eleştirel düşünce ve akıl, bilimsel sorunlar yanında siyasal ve sosyal tüm kurumlara uygulanmaya ve kilisenin otoritesini artırmaya başladı.

D) Aydınlanmacı düşünürlerin çabaları‑ halkın bilinçlenmesini, mutluluk ve özgürlük isteklerini artırdı.

2. 18.Yüzyılda Avrupa’da yaşanan aydınlanma sürecinin sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenebilir?

A) Haçlı Seferleri

B) Fransız İhtilali

C) Yüzyıl Savaşları

D) Sömürgecilik yarışı

 

3. 18. yüzyılda Fransa’nın toplumsal yapısı üç temel sınıfa ayrılmıştı. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflardan birisi değildir?

A) Geniş topraklara ve ayrıcalıklara sahip asiller sınıfı,
B) Kilise veya din adamlarından oluşan ruhban sınıfı,

C) Burjuva ve köylülerden oluşan halk sınıfı,

D) Bilim adamlarında oluşan Aristokratlar sınıfı,

 

4. Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur?
A) Meşrutiyetin ilanı
B) Coğrafi keşifler
C) Fransız ihtilali
D) 31 Mart olayı


5. Dünyada ulusal devletler kurma anlayışı hangi olayla başlamıştır?
A) Rönesans Hareketleri
B) Reform Hareketleri
C) Fransız İhtilali
D) Coğrafi Keşifler

 

6. Osmanlı Devleti dağılma hâlindeki toplulukları birtakım yeniliklerle bir arada
tutmak için 3 Kasım 1839’da  aşağıdaki fermanlardan hangisini ilan etmiştir?

A) Tanzimat Fermanı

B) Islahat Fermanı

C) Meşrutiyet Fermanı

D) Düyun-u Umumiye Fermanı

 

7.Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in babası Ali Rıza Efendinin yaptığı mesleklerden birisi değildir?

A) Katiplik

B) Subaylık

C) Tüccarlık

D) Denizcilik

 

8. Mustafa Kemal’in küçük yaşta yaşadığı bazı olaylar onun daha mücadeleci olmasında etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu olaylardan birisidir?

A) Küçük yaşta babasını kaybetmesi,

B) Farklı okullarda okuması,

C) Dayısının yanında çiftlik işleriyle uğraşması,

D) Çok uluslu bir ortamda yetişmesi,

 

9.  “Mustafa Kemal’in eğitim hayatında, pedagojik ilkeleri bilen ve uygulayan bir öğretmenle karşılaşmış olması yenilikçi, özgürlükçü olmasında, okuma sevgisi ve araştırmacılığının gelişmesinde etkili olmuştur.”Yukarıdaki anlatımda hangi okula vurgu yapılmıştır?

A) Şemsi Efendi İlkokulu
B) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
C) Selanik Askeri Rüştiyesi
D) Manastır Askeri İdadisi

 

10. Mustafa Kemal’in görev aldığı ilk askeri faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)  31 Mart Olayı

B)  Picardie (Pikardi) Manevraları

C)  Trablusgarp Savaşı

D)  Balkan Savaşları

 

11. Mustafa Kemal’in katıldığı hangi savaşta teşkilatlandırıcı-örgütleyici kişilik özelliğinin ön plana çıkmasını ve  onun halk tarafından tanınmasına  katkı sağlamıştır?

A)  Çanakkale Savaşı

B)  Trablusgarp Savaşı

C)  Balkan Savaşları

D)  31 Mart Olayı

 

12. “Selanik Askerî Rüştiyesinde matematik öğretmeni bir gün“Aranızda kimler kendine güveniyorsa ayağa kalksın. Onları müzakereci yapacağım.” demişti. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa, kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı. “Ben daha iyi yaparım.” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi o idi.” Yukarıdaki metinde Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır?

A)  İleri görüşlülük

B) Çok yönlülük

C)  Liderlik

D)  Teşkilatçılık

13. I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak  olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?

A) Almanya              

B) İtalya                 

C) Rusya                

D) Avusturya-Macaristan

 

14. Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?

A) Kafkas               

B) Kanal                 

C) Suriye                   

D) Çanakkale

 

15. Aşağıdakilerden hangisi ittifak devletleri arasında yer almaz?

A) Almanya

B) İngiltere

C) Osmanlı Devleti

D) Avusturya-Macaristan

 

16. Ege bölgesinin işgal edilmesinde Yunanlılara yardım etmek amacıyla Rumlar tarafından kurulan zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mavri Mira Cemiyeti

B) Pontus Cemiyeti

C) İngiliz Muhipler Cemiyeti

D) Kürt Tali Cemiyeti

 

17. Doğu Karadeniz de bir Rum devleti kurmayı hedefleyen zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mavri Mira Cemiyeti

B) Pontus Cemiyeti

C) İngiliz Muhipler Cemiyeti

D) Taşnak ve Hınçak  Cemiyeti

 

18. Aşağıdaki Cemiyetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Kürt Teali Cemiyeti

B) İslam Teali Cemiyeti

C) İngiliz Muhipler Cemiyeti

D) Kilikyalılar Cemiyeti

 

19. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmıştır?

            A) Toros tünelleri İtilaf Devletleri’nce işgal edilecektir.

            B) İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek yerleri işgal edebilecektir.

            C) Osmanlı ordusu terhis edilecektir.

            D) Bütün ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır.

20.      Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden

          hangisidir?

A) Trakya Paşaeli Cemiyeti                            

C) Milli Kongre Cemiyeti

B)  Kilikyalılar Cemiyeti                                         

D) Redd-i İlhak Cemiyeti