Test Çöz,1.Dönem 1.Değerlendirme, 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Soruları, 1.Dönem 1.Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavı, 1.Dönem 1.Değerlendirme Çalışması, 1.Dönem 1.Değerlendirme Yap,

8. Sınıf Sınavlar Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Sınavı Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
21 Kasım 2014 Cuma 20:18
Güncellenme tarihi
22 Kasım 2019 Cuma 10:12
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
19386
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Arkadaşlarının; “Allah katında en sevgili kullar kimlerdir?” sorusuna Hz. Peygamber’in verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Zengin olanlar 
B) Çok namaz kılanlar 
C) Sahabeden olanlar 
D) Ahlakı en güzel olanlar 
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e karşı duyulan saygı ve sevgiyi dile getiren selam ve dua (salât) ifadelerinden biri değildir? 
A) Celle Celâlûh 
B) Aleyhisselâm 
C) Sallallahü aleyhi vesellem 
D) Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed 
Hz. Muhammed’in Mekke’yi fethettiğinde kendisine düşman olanları affetmesi onun hangi ahlaki özelliğine bir örnektir? 
A) Verdiği sözde durması 
B) Cesaretli olması 
C) Güvenilir olması 
D) Hoşgörülü olması 
Peygamberimizin bizden farklı yönü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Güvenilir olması 
B) Allah’tan vahiy alması 
C) Evlenip çocuk sahibi olması 
D) Sabırlı ve hoşgörülü olması 
Hz. Muhammed’in peygamberliğini Mekke halkına ilk açıkladığı yer aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Akabe Kayalıkları 
B) Merve Tepesi 
C) Safa Tepesi 
D) Arafat Dağı 
Hz. Muhammed ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Alçak gönüllü ve güvenilirdi. 
B) Bütün canlılara merhamet ederdi. 
C) Her türlü davranışı hoşgörüyle karşılardı. 
D) Mümin olsun olmasın bütün insanlara değer verirdi. 
Aşağıda verilenlerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir? 
A) Süreklilik 
B) Kişisellik 
C) Değişkenlik 
D) Bütünleştiricilik 
Aşağıda verilenlerden hangisi bilgisizlik sonucunda dini yorumlamada ortaya çıkan yozlaşmalarda biri değildir? 
A) Mezar ziyaretiyle ölümü düşünüp dua etme 
B) Dini başkalarını taklit ederek anlama 
C) Ağaçlara bez bağlayarak dilek tutma 
D) Türbelerde mum yakma 
“Ahlak”, kültürel değerlerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yönelik ölçütler getirerek toplumsal yaşamın şekillenmesine katkıda bulunur? 
A) Haklı-haksız 
B) İyi-kötü 
C) Güzel-çirkin 
D) Helal-haram 


Aşağıdakilerden hangisi bağnaz insan için söylenemez? 
A) Yanlışta ısrar eder. 
B) Saplantıları vardır. 
C) KenEleştiriye açıktır. 
D) dince fikirleri doğrudur. 
Kelime-i Tevhid’in anlamı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 
A) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 
B) Allah’a, onun meleklerine ve kitaplarına inanırım. 
C) Allah’tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed onun elçisidir. 
D) Ahiret gününe ve öldükten sonra dirilmeye inanırım. 
Aşağıdaki davranışların hangisinden dolayı insan, öldükten sonra da sevap kazanmaya devam eder? 
A) Ana-babaya iyi davranmak 
B) Faydalı bir ilim bırakmak 
C) Nafile namazlar kılmak 
D) Üç ayları oruçlu geçirmek 
İman ettikten sonra yapılan güzel ve iyi işler Kur’an’da ne olarak isimlendirilir? 
A) Farz 
B) Sünnet 
C) Salih amel 
D) Sünnetullah 
Peygamberimiz “sizin en hayırlınız, dünyası için ahiretini terk etmeyen, ahireti için de dünyasını terk etmeyen, her ikisi için çalışan ve insanlara yük olmayandır.” buyurmuştur. 
Bu sözle İslam’ın hangi özelliği öne çıkarılmıştır? 
A) Dünya-ahiret dengesi 
B) Tevekkül anlayışı 
C) Tevhid ilkesi 
D) Ahiret inancı 
Hz. Muhammed “Veren el alan elden üstündür.” buyurmuştur. 
Aşağıdakilerden hangisi bu sözle çelişir? 
A) Kendi rızkını kazanmak için çalışmak 
B) Başkalarının sırtından geçinmek 
C) Yoksulları gözetmek 
D) Cömert olmak 
“Sebeplere başvurup gerekli önlemleri aldıktan sonra sonucu Allah’tan beklemek” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sabır 
B) Dua 
C) Tövbe 
D) Tevekkül 
Aşağıdakilerden hangisi farklı din anlayışlarının oluşmasına etki etmez? 
A) Toplumların eski yaşam tarzlarından ve kültürlerinden izler taşıması 
B) Müslüman olan kimselerin bazı eski inançlarını terk edememesi 
C) İslam dininde değişmez temel ilkelerin bulunması 
D) Bireylerin yaşadıkları coğrafyanın şartlarına göre düşünmesi 
Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı anlaşılması sonucu ortaya çıkan ilk oluşumlardır? 
A) Mezhepler 
B) Tarikatlar 
C) Cemaatler 
D) Cemiyetler 
Aşağıdakilerden hangisi laikliğin özelliklerinden biri değildir? 
A) Devlet yönetiminde dinî kurallara yer vermesi 
B) Millî birlik ve beraberliğe katkı sağlaması 
C) Bireylere din ve vicdan hürriyeti sağlaması 
D) Tüm yurttaşlara kanun önünde eşitlik sağlaması 
Aşağıdakilerden hangisi tüm dinlerin evrensel öğütleri arasında yer almaz? 
A) Doğruluk 
B) Tevhid 
C) Çevreyi koruma 
D) İyilik ve yardımseverlik