Test Çöz,1.Dönem 1.Değerlendirme, 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Soruları, 1.Dönem 1.Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavı, 1.Dönem 1.Değerlendirme Çalışması, 1.Dönem 1.Değerlendirme Yap,

8. Sınıf Sınavlar İnkılap Tarihi 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Sınavı Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
26 Aralık 2019 Persembe 20:24
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
13269
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

I. Manastır Askerî İdadisine girişi 
II. Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığına getirilişi 
III. Selanik Askerî Rüştiyesine girişi 
IV. Harp Okuluna girişi 
Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) I-II-III-IV 
B) II-III-IV-I 
C) III- I- IV-II 
D) IV-III-I-II 
Mustafa Kemal binbaşı rütbesine hangi savaş sırasında terfi etmiştir? 
A) Trablusgarp Savaşı 
B) I. Balkan Savaşı 
C) Çanakkale Savaşı 
D) Sakarya Savaşı 
Mustafa Kemal Şam’da bulunduğu sırada hangi cemiyeti kurmuştur? 
A) İttihat ve Terakki Cemiyeti 
B) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti 
C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası 
D) Jön Türkler Cemiyeti 
Meşrutiyet yönetimine karşı İstanbul’da çıkan ayaklanma hangi ordu tarafından bastırılmıştır? 
A) Yeniçeri Ordusu 
B) Yıldırım Ordusu 
C) Hareket Ordusu 
D) Kuvayı milliye 
Aşağıda verilen kentlerden hangi ikisi Mustafa Kemal tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında işgalden kurtarılmıştır? 
A) Muş-Bingöl 
B) Bitlis-Van 
C) Muş-Van 
D) Bitlis- Muş 
Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na ilişkin görüşü aşağıdakilerden hangisi ile örtüşmektedir? 
A) Savaşa kesinlikle girmeliyiz. 
B) Savaşı Almanlar mutlaka kazanacaklar. 
C) Almanların yanında yer almalıyız. 
D) Savaşın dışında kalmalıyız. 
20. yüzyıl başlarında Balkanların durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Batılı ülkeler ile sürekli iletişim hâlinde olduğu 
B) Yeni fikirlerin önce burada tartışıldığı 
C) Batılı devletlerin çekişme alanı olduğu 
D) Kültürel yönden geri kaldığı 
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrenim hayatıyla ilgili doğru bir olgudur? 
A) Öğrenimine mahalle mektebinde başlamıştır. 
B) Askeri Rüştiye,öğrenim gördüğü son okuldur. 
C) Harp okulu'nu bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisine girmiştir. 
D) Mülkiye Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra öğrenimine ara vermiştir. 
31 Mart Olayı'nın bastırılmasında M.Kemal'in önemli bir katkısı olmuştur.Bu onun askerlik mesleğindeki ilk başarısıdır. Yukarıdaki bahsedilen ayaklanmaya Mustafa Kemal hangi ordu ile katılmıştır? 
A) III.Ordu 
B) V.Ordu 
C) Hareket Ordusu 
D) Yıldırım Ordusu 


Aşağıdakilerden hangisi 20.yüzyıl başlarında Balkanların özellikleri arasında yer almaz? 
A) Batı ile iletişim ve etkileşime açık bir bölgedir. 
B) Yeni fikirlerin yayılmasına uygun bir bölgedir. 
C)   Ticaretin az geliştiği bir bölgedirSömürgeci devletlerin çekişme alanıdır 
D) 
16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusanın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır? 
A) İstanbul Hükûmetinin kurtuluş için harekete geçmesi 
B) Saltanatın kaldırılması 
C) TBMM’nin açılması 
D) Kuvayımilliye’nin oluşması 
TBMM’nin aldığı kararlardan hangisi, güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin kanıtıdır? 
A) TBMM’nin üstünde güç yoktur. 
B) Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplanmıştır. 
C) Hükûmet kurmak gereklidir. 
D) Padişah, meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alacaktır. 
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalandığı hâlde yürürlüğe girmemiştir? 
A) Lozan Antlaşması 
B) Sevr Antlaşması 
C) Atina Antlaşması 
D) Gümrü Antlaşması 
Mustafa Kemal, Amasya Görüşmeleri’nde, Osmanlı Meclis-i Mebusanının İstanbul dışında bir yerde toplanması gerektiğini söylemiştir. Mustafa Kemal’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır? 
A) Misakımillî’nin kabul edilmesiyle 
B) TBMM’nin açılmasıyla 
C) Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasıyla 
D) İstanbul’un işgal edilmesiyle 
Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır? 
A) Millî cemiyetlerin birleştirilmesine 
B) Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasına 
C) Temsilciler Kurulunun oluşturulmasına 
D) Güçlü bir devletin koruyuculuğu altına girilmesine 
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir? 
A) Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi 
B) İttihat ve Terakki Hükümeti'nin Almanya'nın savaşı kazanacağına inanması 
C) Almanya'ya Ortadoğu'da Pazar sağlamak istemesi 
D) Devletin yeniden Avrupa'da kuvvetli duruma gelmesinin sağlanmak istemesi 
Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplanması kararlaştırıldı. - İstanbul Hükümeti ilk kez eleştirilmiştir. - İleride yönetim biçiminin değişeceğinin sinyalleri verlmiştir. Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? 
A) Havza Mitingi 
B) Samsun Raporu 
C) Amasya Genelgesi 
D) Erzurum Kongresi 
19. yy. boyunca Avrupa'da sanayileşme hız kazandı, devletler, hammadde kaynakları ve pazar elde etmede birbirleriyle yarıştılar. Bu yarış devletler arasında gerilimi arttırarak 20. yy. başlarında savaşa neden oldu. Buna göre, 20. yy. başlarında devletler arasındaki savaşın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İmparatorluklardaki ayaklanmalar 
B) Demokratik haklar elde etme çabası 
C) Kralların yetkilerini genişletme isteği 
D) Devletler arası ekonomik çıkar çatışmaları 
Amasya Genelgesi'nde ilk defa iktidarın millete ait olduğu belirtilmiştir. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu ifadeyi kanıtlar? 
A) Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. 
B) İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir. 
C) Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. 
D) Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. 
Hukuk-u Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin, İzmir'in Yunanlılarca işgali sırasında İşgal kuvvetlerine tek başına ateş açmış ve bu olayın sonucunda şehit edilmiştir. Hasan Tahsin'i n bu davranışının en önemli sebep aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) Yunanlılar tarafından aranan ve yakalanacak bir suçlu olması 
B) İzmir'in işgaline tepki olarak 
C) Yunanan askerlerine şahsi kin duyuyor olması 
D) Doğum yeri olan Selanik'in işgal edilmiş olması