Test Çöz,1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Konusu, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Çalışması, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Etüt Çalışması, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Ev Çalışması, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Öğretimi, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Kavrama Çalışması, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Kavrama Etkinliği, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Kavrama Testi, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Ev Çalışması, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Anlatımı, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Tanıma Çalışması, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Öğrenme Etkinliği, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Öğrenme Çalışması, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Eğitimi, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Bilgisi, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Öğrenci Çalışması, 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Etkinlik Sayfası

8. Sınıf Sınavlar Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
26 Aralık 2019 Persembe 20:27
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7615
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
I- Allah’ın iradesidir 
II- Sınırsızdır 

III- Evrende var olan her şey bu iradeyle gerçekleşmektedir 

Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? 

A) Cüzi İrade 
B) Külli İrade 
C) Kader 
D) Akıl 
Soru 2 
I- Sıcak çöllerde yetişen kaktüs bitkisinde yapraklar yerine dikenler gelişmiş olması 
II- Kutup ayılarının ayaklarının tüylü olması 

Yukarda verilen iki örnek aşağıda verilen seçeneklerden hangisiyle açıklanabilir? 

A) Bitkiler farklı şekillerde olabilir 
B) Hayvanlar tüylü varlılardır 
C) Bitkiler ve hayvanlar yapıları itibariyle insanlardan farklılardır 
D) Allah evrende var olan her şeyi bir düzene göre yaratmıştır 
Soru 3 
Aşağıda verilen örneklerden hangisi evrende var olan düzene bir örnek değildir? 
A) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi 
B) Suyun kaldırma kuvvetinin olması 
C) Belirli yaşa gelen her çocuğun okula başlaması 
D) Mevsimlerin oluşumu 
Soru 4 
Aşağıdakilerden hangisi “cüz’i irade” örneğidir? 
A) Gece ve gündüz oluşumu 
B) Havanın kışın soğuk, yazın sıcak olması 
C) Sağlıklı beslenmek 
D) Gemilerin denizde batmadan ilerleyebilmesi 
Soru 5 
“Sizden birinizin sırtına bir demet odun yükleyip satarak geçimini sağlaması, birine el açıp dilenmesinden daha hayırlıdır” (H.Ş) 
Peygamberimiz bu hadisinde ağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir? 

A) Dilenmek günahtır 
B) En hayırlı iş yorucu olan iştir 
C) Odun satmak dilenmekten daha çok kazanç sağlar 
D) En hayırlı kazanç emek verilerek kazanılandır 
Soru 6 
İnsan için belirlenen ömür süresinin sona ermesine ne denir? 
A) Kıyamet 
B) Hastalık 
C) Ecel 
D) Kader 
Soru 7 
Aşağıdakilerden hangisi kendi irademiz doğrultusunda değiştirebileceğimiz şeylerden değildir? 
A) Kötü huylarımız 
B) İyi huylarımız 
C) Dindarlığımız 
D) Ölüm vaktimiz 
Soru 8 
Evrendeki tüm varlıkların bir sonu olduğu gibi, dünya yaşamının da bir sonu vardır. Evrenin düzeninin bozulacağı ve her şeyin yok olacağı güne ne denir? 
A) Ölüm 
B) Kıyamet 
C) Ahiret 
D) Mahşer 
Soru 9 
“ Yüce Allah insana diğer varlıklardan farklı olarak ________ ve ________ vermiş, insanı davranışlarında özgür bırakmış ve onu yaptıklarından sorumlu tutmuştur.” 
Yukarıdaki cümledeki boş yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? 

A) Beyin ve göz 
B) Akıl ve sevgi 
C) Akıl ve irade 
D) El ve ayak 
Soru 10 
Aşağıdakilerden hangisi Allahın takdirine inanmanın faydaları arasında yer almaz? 
A) Bize ümitsizliğe düşmemeyi öğretir 
B) Olaylar karşısında sabırlı olmayı öğretir. 
C) Çok çalışıp hak etmeyi öğretir 
D) Sorumluluk duymadan yaşamayı öğretir 
Soru 11 
Allah insanı aşağıdaki sahip olduğu özelliklerin hangisinden dolayı hesaba tabi tutar ve sorgular? 
A) Kalp atışlarından dolayı 
B) Hangi anne - babadan dünyaya geldiği 
C) İnsanlara zarar vermesinden dolayı 
D) Göz ve ten renginden dolayı 
Soru 12 
Yılın belirli günlerinde dinimizce önemli sayılan Kâbe, Arafat ve çevresindeki yerlerin ibadet niyetiyle ziyaret edilmesine ne ad verilir? 
A) Hac 
B) Namaz 
C) Umre 
D) Müzdelife 
Soru 13 
“O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır” ( Mülk 2.Ayet) 
Yukarıda verilen ayet-i kerime ile verilen temel mesaj nedir? 

A) Ölümü yaratan Allah’tır 
B) Hayatı var eden Allah’tır 
C) İnsan imtihan için yaratılmıştır. 
D) İnsan en güzel biçimde yaratılmıştır. 
Soru 14 
Peygamber efendimiz ‘’Hiç ölmeyecek gibi dünya, yarın ölecek gibi ahiret için çalışınız’’ buyurmuştur. Hadisi Şerifte anlatılmak istenen ana tema nedir? 
A) Dünyanın değersizliği 
B) Çalışmanın önemi 
C) Dünya- Ahiret dengesi 
D) Ahiretin önemi 
Soru 15 
İman, iyi bir niyet ve samimiyetle sadece Allah rızası için yapılan faydalı davranışlara ne ad verilir? 
A) İnanç 
B) Amel Defteri 
C) Su-i Amel 
D) Salih Amel 
Soru 16 
Peygamber Efendimiz, "Beni vefatımdan sonra ziyaret edenler, hayatımda ziyaret etmiş gibidirler." buyurmaktadır. Müslümanlar bu sözün mutluluğunu ve sevincini yaşamak için nereye giderler? 
A) Mescid-i küba'ya 
B) Mescid-i Aksa'ya 
C) Mescid-i Haram'a 
D) Mescid-i Nebevi'ye 
Soru 17 
İslam dininde emredilen yada tavsiye edilen zekat,sadaka,kurban ve fitre gibi ibadetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Doğruluk ve adalet 
B) Yardımlaşma ve dayanışma 
C) Sabır ve bereket 
D) Çalışkanlık ve mutluluk 
Soru 18 
“Her canlı ___________________tadacaktır.” Bu ayette boş bırakılan yerde aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
A) cenneti 
B) ölümü 
C) sevgiyi 
D) cehennemi 
Soru 19 
Taner : Doğada denge ve düzen yoktur. 
Eren : Evrendeki varlıklar kendi içinde tutarlı ve uyumludur 

Barış : İnsanın yaratılışında bir ölçü vardır 

Ahmet : Allah, evrende bulunan her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır 

Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez? 

A) Taner 
B) Eren 
C) Barış 
D) Ahmet 
Soru 20 
Dünya hayatıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) İnsan hayatın sonlu olduğunun bilincinde olarak ömrünü güzellikler içinde geçirmelidir 
B) İnsanın yaşamı dünya hayatıyla sınırlıdır 
C) Allah’ın emirlerine uygun davranan insan, ebedi olarak kalacağı cenneti kazacaktır 
D) Sonsuz yaşam, dünya hayatında kazanılmaktadır