Test Çöz,1.Dönem 3.Değerlendirme Değerlendirme Testi, 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 3.Değerlendirme Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, 1.Dönem 3.Değerlendirme Kazanımları, 1.Dönem 3.Değerlendirme Kazanım Testi, 1.Dönem 3.Değerlendirme Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

8. Sınıf Sınavlar Din Kültürü 1.Dönem 2. Yazılı Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
26 Aralık 2019 Persembe 20:36
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
4924
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Hz. Muhammed (s.a.v.) hastaları ziyaret eder, cenazelere katılır, insanlar arasında ayrım yapmazdı. Bu O'nun hangi özelliği ile yakından ilgilidir?

 • ASabrı 
 • BCesareti
 • CSözünde durması   
 • Dİnsanlara değer vermesi

1.Soru

Peygamberimiz kendisine bir şey soranı can kulağıyla dinlerdi. Kendisini ziyarete gelenlere ikramda bulunurdu. Kimsenin sözünü kesmezdi. Namaz kılarken birisi gelip oturursa, namazı uzatmaz, kısa keserdi. Peygamberimizin yukarıda sayılan davranışları onun hangi özelliğini gösterir?

 • ASabrı   
 • BCesareti
 • CSözünde durması  
 • Dİnsanlara değer vermesi

2.Soru

Peygamberimize "Muhammedül Emin" lakabının verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aİnsanlara karşı merhametli olması
 • BHer zaman doğru ve dürüst olması
 • CMisafirlerine ve komşularına iyi davranması
 • DGüler yüzlü, tatlı dilli olması

3.Soru

Peygamberimizin güvenilirliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

 • AGüvenilir oluşu, peygamber olduktan sonraki dönem için geçerlidir
 • Bİnanmayanlar dahi ona yalancı diyememişlerdir
 • CHerkes tarafından güven duyulan biri olmuştur
 • DEmrolunduğun gibi dosdoğru ol” ayetine her zaman uymuştur

4.Soru

- Peygamberimiz bir gün mescide girdiğinde iki grup insan görür. Bir kısmı nafile namaz kılmaktadır, bir kısmı da ilim öğrenmektedir. Peygamberimiz şöyle der :” Her iki grup da iyi şeyler yapmaktadır; şu var ki bir şey isteyerek dua edenlere o şeyi verip vermemek Allah’a aittir. Halbuki ilim öğrenen kişiler cehaleti kovmaktadırlar. Bana gelince ben öğretmen olarak gönderildim.

Yukarıda verilen olay peygamberimizin hangi özelliğini gösterir?

 • AAllah’a ibadet ettiğini
 • BDanışarak iş yaptığını
 • CBilgiye önem verdiğini
 • DHakkı gözetmesini

5.Soru

Gizli davet sona erip, İslam’ı açıktan yayması emredildiğinde Hz. Peygamber (sav) Safa tepesine çıkar ve “ Ey Kureyşliler” diye seslenir. Onun sesini duyanlar dinlemek için etrafına toplanırlar. Peygamberimiz (sav) “ Size şu tepenin arkasından bir düşman ordusunun geldiğini söylesem bana inanır mısınız?” diye sorar. Oradakilerin hepsi “ Evet, inanırız. Çünkü senin yalan söylediğini hiç duymadık.” derler. “ O halde sizi Allah’tan başka İlah olmadığına inanmaya çağırıyorum” der.

Yukarıda verilen olay peygamberimizin hangi yönünü gösterir?

 • AZamanı iyi değerlendirmesini
 • BDanışarak iş yapmasını
 • Cİnsan sevgisini
 • DGüvenilirliğini

6.Soru

Mekke’den Medine’ye hicret etmeden önce Hz. Ali’yi yatağına yatırmış ve kendisinde bulunan emanetleri sahiplerine vermesini tembih etmişti. Oysaki Mekkeliler evini kuşatmış ve kendisini öldürme planları yapıyorlardı. Can güvenliğinin tehlikede olduğu böyle bir anda dahi, emanetleri düşünmüş ve onları sahiplerine ulaştırmak için çalışmıştır.

Yukarıda verilen olay peygamberimizin hangi yönünü gösterir?

 • AGüvenilirliğini
 • BCesaretini
 • CSabrını
 • DZamanı iyi değerlendirmesini

7.Soru

Mekkeli müşriklerin, peygamberimizin peygamberliğine karşı çıkma sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • AMaddi kayıplarının olacaklarını düşünmeleri
 • BPeygamberimize güvenmemeleri
 • Cİslam’ı kabul ettikleri takdirde kendi otoritelerini kaybedecek olmaları
 • Dİslam’ın emrettiklerinin kendilerine zor gelmesi

8.Soru

Erdemliler Birliği anlamına gelir.

Mekkelilerin haksızlıklara karşı oluşturmuş oldukları bir topluluktur.

Peygamberimizde gençliğinde bu topluluğa katılmış ve görevler almıştır.

Yukarıda özellikleri verilen dernek aşağıdakilerden hangisidir?

 • ADarul Fudul  
 • BHilfu’l- Fudul
 • CHacerül Esved   
 • DDarun Nedve

9.Soru

Peygamberimizle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • AZor durumda olsa bile verdiği sözden dönmezdi
 • BVerdiği söz kendisine zarar verecek olsa da sözünü yerine getirirdi
 • CYerine getiremeyeceği sözler verirdi
 • DDüşmanlarına vermiş olduğu sözleri de yerine getirirdi

10.Soru

Mekkelilerin Medine'ye saldıracakları haberini alan Peygamberimiz arkadaşlarını toplar. Bu toplantıda kentlerini savunmaları konusunu arkadaşlarıyla görüşür. Toplantıda İran asıllı Selman-ı Farisî adlı bir sahabe bir kentin savunması konusunda İran'da uygulanan bir taktiği anlatır. Bu taktiğe göre Medine'nin etrafında derin ve geniş hendekler kazılarak kent savunulacaktır. Bu taktik Hz. Muhammed'in hoşuna gider; bu taktiğe göre Medine'yi savunurlar ve başarılı olurlar.

Bu olay peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir?

 • AHoşgörülü oluşunu   
 • BCesaretini
 • CSabrını   
 • DDanışarak iş yaptığını

11.Soru

Peygamberimiz, Bedir Savaşı sonrası esirler hakkında ne yapacağına da arkadaşlarıyla görüşerek karar

verir. Bedir Savaşı'nda, savaş alanının seçimini sahabelerin görüşleri doğrultusunda belirler

Yukarıda verilen özellikler peygamberimizin hangi özelliğini gösterir?

 • AHoşgörülü oluşunu
 • BMerhametini
 • CVerdiği sözde durduğunu
 • DDanışarak iş yaptığını

12.Soru

“ Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, muhakkak ki insanlar çevrenden dağılır giderlerdi..”(Ali İmran 159)

Yukarıda verilen ayette peygamberimizin hangi yönünden bahsedilmektedir?

 • AHoşgörülü oluşunu
 • BMerhametini
 • CVerdiği sözde durduğunu
 • DDanışarak iş yaptığını

13.Soru

Peygamberimizin kızı Hz. Fatma peygamberimizde kendisine bir yardımcı ister. Peygamberimiz ashabı suffenin ihtiyaçlarını karşılaması gerektiği gerekçesiyle onun bu isteğini kabul etmez.

Yukarıda verilen olaydan hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz?

 • APeygamberimiz kendisine gelen tekliflere önem vermezdi
 • BAshabı Suffeyi kendi ailesinden önce düşünürdü
 • CKızı Hz. Fatma’yı sevmezdi
 • DSadece ashabı suffeyi düşünürdü

14.Soru

Peygamberimiz, namazdayken çocuk ağlaması duyunca, namazını kısa tutardı. Çocukları sever, onlarla şakalaşırdı. Bu O'nun hangi özelliğini gösterir?

 • AMerhametli olması    
 • BDanışarak iş yapması
 • CSabırlı oluşunu  
 • DGüvenilirliği

15.Soru

Peygamberimiz Medine’ye hicret ettiğinde bir mescit yaptırmış ve mescidin yanına da evi olmayan fakir sahabeler için odalar yaptırmıştır. Bu insanlar peygamberimizin özel talebesiydiler. İhtiyaçlarının karşılanmasıyla, eğitim ve öğretimleriyle Peygamberimiz ilgilenir, okuma-yazma bilen Sahabeleri de onlara öğretmen olarak tayin ederdi.

Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 

 • APeygamberimizin eğitim ve öğretime önem verdiği
 • BPeygamberimizin sadece fakirlerin eğitilmesini istediği
 • Cİnsanlara değer verdiğini
 • DPeygamberimizin merhametli olduğu