Test Çöz,1.Dönem 2.Değerlendirme Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Kazanımları, 1.Dönem 2.Değerlendirme Kazanım Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

8. Sınıf Sınavlar Din Kültürü 1.Dönem 2.Değerlendirme Yazılısı Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
26 Aralık 2019 Persembe 20:33
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
8344
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

 •  
 •  
 •  

Allahın hakkının ödenmesine sebep olur.

Hac mevsimi dışında ihramlı olarak Kâ

19.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • AHac Müslümanların yıllık kongresi gibidir.
 • Bİnsan anadan doğduğu ilk gün gibi tertemiz olur.
 • CHac insanlar arasındaki saygısızlığın artmasına sebep olur.
 • DKişinin malı, bedeni üzerinde mevcut olan

18.Soru

Hac üzerine farz olduğu halde çeşitli sebeplerden dolayı hacca gidemeyenler ne yaparlar?

 • AGitmezler
 • BKöle azat ederler
 • C61 gün oruç tutarlar
 • DVekil tayın ederler

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tavaf için doğru değildir?

 • AKâbe sağa alınarak yapılır.
 • BTavaf Kâbe’nin etrafında yapılır.
 • CHacerul esvedden başlanır.
 • DKâbe’nin etrafı 7 defa dolaşılır.

16.Soru

Kâbe kimler tarafından inşa edilmiştir?

 • Aİbrahim-İsmail  
 • BMusa-Harun
 • CYakup-Yusuf    
 • DDavut-Süleyman

15.Soru

Yeryüzünde yapılan ilk mabet aşağıdakilerden hangisidir?

 • AMescidi Nebevi 
 • BMescidi Aksa
 • CKâbe 
 • DMescidi Küba

14.Soru

Dini terim olarak hangi seçenektekiler birbirinin yerine kullanılır?

 • AHac-Kurban      
 • BKıble-Kâbe
 • CArafat-Tavaf     
 • DMekke-Medine

13.Soru

Aşağıda hac ibadeti ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • AHac Müslümanların birbirleriyle kaynaştıkları ve sorunlara çözüm aradıkları yıllık genel kongreleri gibidir
 • BHac kutsal toprakların ziyaret edilerek kulluk bilincinin güçlendirildiği bir ibadettir
 • CHac insanlar arasındaki ırk, renk ve statü(makam mevki) farklarının ortadan kalktığı bir ibadettir
 • DHac ibadeti Hz. Muhammed zamanından önce yaşamış Müslümanlarda yoktur.

12.Soru

Aşağıdaki Hac ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • AHac akıllı ve ergenlik çağına gelmiş olanlara farzdır.
 • Bİhram, Kâbe’ye girerken hacıların örttüğü beyaz örtüdür.
 • CHür olmayan insanlara hac farz değildir
 • DSağlığı elverişsiz olan kişi hacca kendisinin yerine bir başkasını gönderemez.

11.Soru

Mekke’de bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmek neyi simgelemektedir?

 • AMahşerde beklemeyi   
 • BHz. İsmail’in su aramasını.
 • CHz. İsmail’in kurban edilmek istenmesini.
 • DHz. Hacer’in su aramasını

10.Soru

Belirli bir vakitte ihrama girip Arafatta bir süre durmak ve Kâbe’yi tavaf etmekle yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • AVakfe  
 • BUmre
 • CHac 
 • DTavaf

9.Soru

Aşağıdakilerden kaç tanesi ihramlı kişilere yasak değildir?

-Koku sürmek

-Yemek yemek

-Tıraş olmak

-Uyumak

-Bitki koparmak

 • A1
 • B2
 • C3
 • D4

8.Soru

Umre sünnet bir ibadettir. Farz olmadığından kişiler umre yapıp yapmamakta serbestir. Zengin ve isteyen herkes umre yapabilir. Umre ibadeti sene içinde ne zaman yapılır?

 • AKurban Bayramında
 • BÜç Aylarda
 • CRamazan ayında
 • Dİstediğin her zamanda

7.Soru

Sa’y ne demektir?

 • AKâbe’nin etrafında 7 kez dönmektir.
 • BArafat dağında bir süre durmaktır.
 • CMinâ da şeytan taşlamaktır.
 • DSafa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmedir.

6.Soru

Mina, hac ibadeti sırasında ziyaret edilen Mekke ile Müzdelife arasında bir yerdir. Hac’da, Mina’da hangi ibadet yapılır?

 • ASa’y yapılır
 • Bİhram’a girilir
 • CVakfe yapılır
 • DKurban kesilir, Şeytan taşlanır

5.Soru

Hac sırasında yapılan her davranışın bir anlamı  ve insanı  eğitici bir yönüvardır.  Aşağıdaki ibadet şeklindeki davranışlardan hangisi hac ibadetininiçinde yoktur?

 • AOruç tutmak
 • BBoy abdesti alıp ihrama girmek
 • CŞeytan taşlamak
 • DKabe’yi tavaf etmek

4.Soru

”Çalışmak, gayret etmek, çaba göstermek” anlamlarına gelen Safa veMerve tepeleri arasında 7(yedi) defa gidip gelinerek yapılan ibadetaşağıdakilerden hangisidir?

 • ASa’y  
 • BVakfe
 • CTavaf      
 • Dİhram

3.Soru

Sözlükte “haram etmek, kendini sakındırmak” anlamlarına gelen ve aynızamanda hacıların hac ibadetini  yaptıkları  sırada giydikleri hac elbisesininismi olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

 • AMerve
 • BUmre
 • CTavaf
 • Dİhram

2.Soru

Belli farklılıkları sembolize eden ve insanlar arasında ayrımcı davranışlaraneden olabilen elbise, süs eşyaları gibi şeylerin çıkarılıp hacda sade birihramla kalınması insanların gösterişten uzak giyinmesine yardımcı olur.İhramın bu eğitici yönü dünyanın bütün insanları arasında nasıl bir bilincinoluşmasına katkıda bulunur?

 • ASevmek bilincinin
 • BEşitlik bilincinin
 • CYardımlaşma bilincinin
 • DDayanışma bilincinin

1.Soru