Test Çöz,1.Dönem 2.Değerlendirme Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Kazanımları, 1.Dönem 2.Değerlendirme Kazanım Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

8. Sınıf Sınavlar İnkılap Tarihi 1.Dönem 2. Yazılı Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
26 Aralık 2019 Persembe 20:57
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5651
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

 •  

16.Soru

Londra Konferansından sonra TBMM Hükümeti temsilcisi Bekir Sami Bey’in Fransız, İngiliz ve İtalyanlar’Ia esir değişimi konusunda yaptığı antlaşmaları, TBMM Hükümeti’nin kabul etmeyişinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • ABekir Sami Bey’in antlaşma imzalamaya yetkisi olmaması
 • BTürk milletinin savaşçı karakteri
 • CAnlaşmaların ulusal bağımsızlığımıza ters düşmesi
 • DMustafa Kemal Paşa’nın savaş yanlısı olması.

15.Soru

Yunanlılar;

I.Eskişehir’i almak

Il.Anadolu demiryollarını tahrip etmek

IIl.Ankara’yı ele geçirerek, milli hareketi bozmak amaçlarıyla aşağıdaki hangi savaşı başlatmıştır?

 

 • AI. İnönü
 • BIl. İnönü
 • CKütahya – Eskişehir
 • DSakarya

14.Soru

Yunanlılar ile yapılan I.İnönü Savaşı sırasında hangi üzücü olay meydana gelmiştir?

 • AKuva-yı İnzıbatiye’nin kurulması
 • BÇerkez Ethem İsyanı
 • CAli Galip Olayı
 • DSevr Antlaşması’nın imzalanması

13.Soru

Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesi’ndeki savaşlarına son veren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • AAnkara
 • BGümrü
 • CMoskova
 • DKars

12.Soru

I.Ermenistan Savaşı

II.1.Inönü Savaşı

III.Sakarya Savaşı

IV.Kütahya-Eskişehir Savaşları

Yukarıdaki savaşlardan hangisinin başarıyla sonuçlanması, Batı cephesinin kuvvetlenmesini sağlamıştır?

 • AI
 • BIl
 • CIII
 • DIV

11.Soru

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:

• Osmanlı ordusu terhis edilecek.

• Orduya ait silahlar, İtilaf Devletlerinin emrine verilecek.

• Haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletlerinin denetimine verilecek.

• İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek.

Antlaşmanın bu maddelerine göre,

Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü durumu aşağıdakilerden hangisi daha iyi ifade eder?

 • Aİstanbul Hükümeti’nin, Anadolu üzerindeki otoritesi tamamen yok edilmiştir.
 • BOsmanlı Devleti’nin siyasi varlığı sona ermiştir.
 • CDevletin savunma gücü elinden alınarak, işgallere açık duruma getirilmiştir.
 • DOsmanlı ailesinin hükümranlığı sona ermiştir.

10.Soru

Osmanlı devletinin I.Dünya savaşına girmesiyle Kafkasya, Çanakkale, Suriye, Yemen ve Kanal gibi yeni cepheler açılmıştır

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • ASavaşın geniş bir alana yayıldığı
 • B Rusya’nın Erzurum’a kadar ilerlediği
 • COsmanlı devletinin yeni topraklar kazandığı
 • D İngilizlerin Rusya’ya yardım için harekete geçtiği

9.Soru

Mondros  Ateşkesinin aşağıdaki maddelerinden hangisinin, Anadolu’ da bir direniş hareketini önlemeye yönelik olduğu söylenemez?

 • Aİtilaf devletleri kömür, akaryakıt ve benzeri maddeleri Türkiye’ den temin edecekleridir.
 • BTelsiz ve telefonlar itilaf devletlerince denetlenecektir.
 • COsmanlı orduları terhis edileceklerdir.
 • D İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edici durumlarda stratejik noktaları işgal edebileceklerdir.

8.Soru

İtilaf Devletleri’nin Anadolu’yu işgal etmesi ve Osmanlı Devleti’nin bu durum karşısında hiçbir önlem almaması, Türk ulusunda bir mücadele isteğinin ve kararlılığın oluşmasına neden olmuştur. Kuvay-i Milliye bunun sonucunda kurulmuş olan ve gereksinimleri halk tarafından karşılanan bölgesel birliklerdir. Bu birlikler daha çok Batı Cephesinde Yunanlılara karşı mücadele vermişlerdir.

Parçaya göre, aşağıdaki yorumların hangisi yapılamaz?

 • ATürk ulusunun kendine olan güveni artarak mücadeleye başlamıştır.
 • Bİtilaf Devletleri’nin Anadolu’yu işgali Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecini yavaşlatmıştır.
 • Cİstanbul Hükümeti’ne olan inanç sarsılmıştır.
 • DHalk, ülke savunmasında özveriyi göze almıştır.

7.Soru

Azınlık cemiyetlerinin genel özelliklerini sıraladığımızda aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?

 • ABağımsız devlet kurma hayalleri vardır.
 • Bİtilaf devletlerinin yurdu işgalini kolaylaştırmışlardır.
 • CBüyük sömürgeci devletler tarafından kışkırtılmışlardır.
 • DMilli bilincimizin sona ermesine neden olmuşlardır.

6.Soru

I. Dünya Savaşını bitirecek antlaşmaların maddelerini belirlemek amacıyla itilaf devletleri tarafından Paris Konferansı toplanmıştır, bu konferansta Osmanlıyla imzalanacak Sevr Antlaşmasının maddeleri belirlenememiştir.

Sevr Antlaşmasının imzalanamamasının sebepleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • AOsmanlı Devleti’nin savaştan galip çıktığı
 • BKurtuluş savaşının başlaması
 • Cİtilaf devletlerinin Osmanlı topraklarını aralarında paylaşamaması.
 • DAlmanya’nın Paris Konferansı kararlarına karşı çıkması

5.Soru

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerden biri de Çanakkale Cephesidir. Bu cephede kazanılan başarı aynı zamanda savaşın gidişatı üzerinde Osmanlı açısından olumlu etkide bulunmuştur.

Sizce aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Cephesi’nin savaşın gidişi üzerinde olumlu etkide bulunduğunu kanıtlamaz?  

 • ABulgaristan’ın Osmanlı yanında savaşa katılması
 • BRusya’nın savaştan çekilmesine zemin hazırlaması
 • Cİtilaf devletlerinin boğazları ele geçirememesi
 • DÇok sayıda insanın ölmesi

4.Soru

I.Dünya Savaşı sırasında :

— Bulgaristan Savaştan çekildi

— Osmanlı Devleti’nin müttefikleriyle kara bağlantısı kesildi.

Bu gelişmeler Osmanlı yüzünden hangisini yapmak zorunda kalmıştır?    

 • ASevr Antlaşmasını imzalamayı
 • B İlişkisini denizden sürdürmeyi
 • CSavunma durumuna geçmeyi
 • DMondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamayı

3.Soru

Olay I: I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti bir çok cephede savaşmıştır.

Olay II: itilaf devletleri savaş devam ederken gizli anlaşmalarla Osmanlı topraklarını aralarında paylaşmışlardır.

Bu iki olay değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • ASavaşın Osmanlı tarafından başlatıldığı
 • BOsmanlıların İtilaf devletlerinin yanında savaşa katıldığı
 • COsmanlı topraklarının jeopolitik öneme sahip olduğu
 • Dİtilaf devletleri arasında birlik ve bütünlük olmadığı.

2.Soru

Kafkas cephesinin kapanmasına neden olan ve Osmanlı’nın Batum, Ardahan gibi kaybettiği yerleri geri aldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?  

 • AAnkara Antlaşması
 • BMondros Antlaşması
 • CBrest - Litovsk Antlaşması
 • DSevr Antlaşması

1.Soru