Test Çöz,1.Dönem 3.Değerlendirme Değerlendirme Testi, 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 3.Değerlendirme Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, 1.Dönem 3.Değerlendirme Kazanımları, 1.Dönem 3.Değerlendirme Kazanım Testi, 1.Dönem 3.Değerlendirme Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

8. Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
19 Temmuz 2015 Pazar 20:58
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7631
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

(1)Bilim olgusu gerçektir ve yalnızca gerçeğe bağlıdır. (2)Bilim kişilere özgü değildir, tümüyle kişiselliğin dışındadır. (3)Her kişi bilimin sunduğu olanaklardan yararlanabilir.(4)Bu yönüyle bilim objektif bir özellik taşır. (5)Dolayısıyla bilimin ortaya koyduğu gerçekleri herkes kabul eder.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?

 • A2
 • B3
 • C4
 • D5

1.Soru

Geçen gün düşündüm hızla geçen o günleri

      Geriye baktığımda her şey sanki dün gibi

      Acırım telaşla geçen gençlik yıllarıma

      Şimdi heybemde kalan birkaç acı tatlı hatıra

Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • AÜmit
 • BGüven
 • CSevinç
 • DÖzlem

2.Soru

Yaş ilerliyor…Artık geçti bizden;

      Kişi ev bark edinmeli vakitken.

      Gün gelince biz değil miyiz ölen.

      Cenazemiz yerde kalmasın dostlar.

Bu dizelerde şair aşağıdakilerden hangisini önermiştir?

 • Aİnsanın kendisine iyi bakmasını.
 • Bİnsanların yalnız yaşamasını.
 • Cİnsanın vakit geçirmeden eş dost edinmesini.
 • Dİnsanların cenazelerinin hemen kaldırılmasını.

3.Soru

Bugün hava güzel

      Bugün içim içime sığmıyor

      Annemden mektup aldım

      Memlekette gibiyim

      Allah’a çok şükür karnım tok

      Elimi uzatsam kahve fincanı dudaklarımdadır

      Kuşlar kaçmıyor benden

      Bir güvercin kanadında okşuyorum

      Göklerin maviliğini

                                    Cahit Sıtkı Tarancı

Bu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • ANeşeli olduğu
 • BHuzurlu olduğu
 • CYaşama sevinciyle dolu olduğu
 • DTedirgin olduğu

4.Soru

”Başkalarının uyarılarını ve eleştirilerini her zaman dikkate alamaya çalışan bir yapım var.Bu sayede kendi yanlışlarımı daha net görebiliyorum.Bunun yanında bir yanlışlık ve haksızlık yapıldığında buna müdahale etmenin de bir insanlık görevi olduğunu düşünüyorum.Yoksullara ve kimsesizlere ise gücüm yettiği kadar el uzatmaya çalışıyorum.” Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • ADuyarlı
 • BYardımsever
 • CUyumsuz
 • DEleştiriye açık

5.Soru

Birçok bilim adamı “bilim”i , “gerçeklerin araştırıcılığı” olarak tarif etmektedir.Ancak bilim yalnızca “gerçekler” den ibaret değildir.Evet gerçekler bilimin bir parçasıdır, ancak bilim bunun daha fazlasını kapsar.Suyun  0 ̊C’de donması bilimsel bir gerçektir.Ancak bu bilgiye ulaşmak için  “Ne oluyor da su donuyor?” sorusunun peşine düşüp buna yanıt aramak gerekir.İşte bilimde bu sorgulayıcı , araştırıcı ve deneyci anlayış da mutlaka olmalı.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmamıştır?

 • ATanımlama
 • BKarşılaştırma
 • CTartışma
 • DÖrneklendirme

6.Soru

Müzik insanlara yeni bir bakış açısı kazandırır.İnsanların bütün alanlarda bir şey öğrenmesini kolaylaştırır.Müzik insana yaratıcılık özelliği kazandırır, ruhumuzu besler. Çocukların kendilerine güvenlerini artırır , müzik.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • AMüzik türleri
 • BMüziğin ne olduğu
 • CMüziğin yararları
 • DMüzik eğitimi

7.Soru

Başarılı insan amaçlarına belirli bir zaman dilimi içinde ulaşmış kişidir.Başarı değişken bir kavram olduğu için , onun genel geçer bir tanımını yapmak mümkün değildir. Ancak başarı genel bir çerçeve içinde “oyumlu ve doyumlu” yaşamak olarak tanımlanabilir.Başarılı olmak için çok çalışmak değil, etkili çalışmak gereklidir.Etkili çalışmak ise ; zamanı , belirlenmiş amaçlar ve saptanmış öncelikler doğrultusunda programlı olarak kullanmaktır.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

 • AEtkili çalışma nedir?
 • BBaşarılı insanların özellikleri nelerdir?
 • CBaşarılı olmak için ne zaman çalışmalı?
 • DBaşarı tanımlanabilir mi?

8.Soru

(1)Düşüncelerimiz eylemlerimizin kaynağıdır. (2)Eylemlerimiz alışkanlıklarımızın nedenidir. (3)Alışkanlıklarımız karakterimizi, kişiliğimizi şekillendirir. (4)Her insan farklı karaktere sahiptir.(5)Karakterimiz ise geleceğimizi örgütleyen en önemli faktördür.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

 • A2.
 • B3.
 • C4.
 • D5.

9.Soru

Dolaşır birbirine yorgun ayaklarım

      Ellerimi koyacak bir yer bulamam

      Nereye gitsem en koyu acıların

      Ne yana baksam, çıldırtan bir akşam

Bu dizelere hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

 • APişmanlık
 • BÜmit
 • CÇaresizlik
 • DÖfke

10.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde "de" nin yazımı doğrudur?

 • Aİkinci Yeniciler bu yol da üretirler şiirlerini.
 • BAhmet Haşim, şiirlerini sembolizmin yada empresyonizmin etkisinde yazmıştır.
 • CDavetliler güzel bir salon da ağırlandılar.
 • DMehmet Akif de şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.

11.Soru

"Orhan Kemal, kendi kuşağının usta öykücülerindendir."cümlesinde, virgül, özneleri ayırmadakullanılmış.

Aşağıdakilerin hangisinde benzer bir kullanım vardır?

 • AAnadolu'nun bir ruhu vardı, nüfuz edemedin.
 • BNe ektin ki, ne biçeceksin?
 • CKuşku, haklı nedenlere dayandığı zaman bile yıpratır insanı.
 • DBir de bizim için uçun turnalar, diyordu.

12.Soru

Gönül gurbet ele çıkma

Ya gelinir ya gelinmez

Her güzele gönül verme

Ya sevilir ya sevilmez

Şiir, işlediği konuya göre aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • ADidaktik şiir
 • BLirik şiir
 • CPostoral şiir
 • DEpik şiir

13.Soru

Aşağıdaki deyimlerden hangisi gerçek anlamlıdır?

 • ADereyi görmeden paçaları sıvama.
 • BDiken üstünde oturuyordu sanki.
 • CEserlerini yazarken kılı kırk yarıyordu.
 • DÇoğu gitti azı kaldı

14.Soru

I. Biz de onu adamdan saydık, evimize aldık.

II. Bu elbiseleri giyince biraz adama benzedin.

III. Burada bizi adam yerine koyan bir kişi yok.

IV. Onların hepsini babam adam etti.

Yukarıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangi ikisi yakın anlamlıdır?

 • AI. ve II.
 • BI. ve III.
 • CII. ve IV.
 • DIII. ve IV.

15.Soru

Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisinin açıklaması yoktur?

 • ADerslerine çok iyi çalışmıştı, bütün konuları adı gibi biliyordu.
 • BKurunun yanında yaş da yanar; kötünün yanında iyi de zarar görür.
 • CBabası iyice yaşlanmış, artık bir ayağı çukurda.
 • DBirinci sınıftan beri tanıdığı öğretmenin gözünden düşmek istemiyordu

16.Soru

"Bir işin yapılmasından çok, zamanında yapılması önemlidir." Aşağıdaki atasözlerindenhangisinde zaman anlamı yoktur?

 • AKaçan balık büyük olur.
 • BGeçti Bor'un pazarı sür eşeği Niğde'ye.
 • CDemir tavında dövülür.
 • DBugünün işini yarına bırakma.

17.Soru

I. Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

II. Ayağını yorganına göre uzat.

III. Yumuşak huylu atın çiftesi pek olur.

IV. İşleyen demir ışıldar.

Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi anlamca birbirine en yakındır?

 • AI. ve II.
 • BI. ve III.
 • CI. ve IV.
 • DII. ve IV.

18.Soru

1. İçime bir ateş düştü

2. Çocuğun ateşi sabaha kadar düşmedi.

3. Başkan, kürsüden ateşli bir konuşma yaptı.

4. Haberleşmek için ateş yakıyorlarmış.

5. Meydandaki çalılar gece ateş almış.

Yukarıdaki cümlelerde geçen "ateş" sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

 • A2
 • B3
 • C4
 • D5

19.Soru


 

Öfkem kadar güzeldir şefkatim. Papatyayı,laleyi,gülü,yasemini,hasılı bin bir renkli çiçeği ben taşıdım dünyaya.Deniz aşırı ülkelere benim sırtımda gitti,polen polen yaşam.Uçan,sayemde uçtu.Yüreği terlerken ağustos sıcaklarında rençberin alnından ben aldım harareti,ben taşıdım umudu yüreğine tohumun.Ne hikayeler öğrendim zamandan;kimini duydum,kimine şahit oldum:her birinden bir name vurdum sırtıma.
Paragrafta aşağıdakilerden hangisi konuşturulmuştur?

 • AÇiçek
 • BBahar
 • CKuş
 • DRüzgar

20.Soru