Test Çöz,1.Dönem 2.Değerlendirme Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Kazanımları, 1.Dönem 2.Değerlendirme Kazanım Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

8. Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
20 Temmuz 2015 Pazartesi 05:08
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
9940
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

18.Soru

. . . . Bir insana, "yapamazsın" demek, ruhunun gelişimini zincirlemektir. Düşmanın bile yapmadığı bu davranışı, bizim için hayırlı olacağını sanarak çoğu zaman ailelerimiz bize karşı yapmıştır. Hem de çocukluğumuzda, yürümeye daha yeni başladığımızda bizi tökezletmişlerdir.

Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • AMazeretlere sığınanlar hem kendilerini engelliyor, hem de başkalarını yıldırıyorlar.
 • Bİnsanlara olumsuz yargıyla yaklaşmak onların öz güvenini zedeler.
 • CAilelerimiz bile öğrenme isteğimizi farkında olmadan engelleyebilir.
 • Dİnsan bir kere başarabildiğine inanırsa her şeyi yapabilir.

17.Soru

Kitaba karşı iki türlü saygı olmalıdır: Biri, onun hazırlanışına gösterilen özenler toplamı. Kağıdından harflerine, dizgisinden düzeltisine, kapağından cildine kadar uzanan ve yazarın emeğine eş değerde bir dikkatler dizisi. Öteki, kitabı edinen kişinin, küçük bir para karşılığında edindiği büyük zenginliğe göstermesi gereken doğal sevgi. Onu benimsemek, ona gereğince sahip olmak, ondan yararlanmak ve onu yaşatmak saygısı.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

 • AKitapların meydana gelmesinde yazan kadar, basanın da emeği vardır.
 • BOkurun, edindiği kitaptan yararlanması ve onu benimsemesi doğal bir sevgidir.
 • CKitabı aldıktan sonra ona gereken değerin verilmesi bir saygı biçimidir.
 • Dİnsanların kitaplara saygı duymaları için onları almaları yeterlidir.

16.Soru

I. Romanda anlatılan, ne kadar çekici olursa olsun onu değerli kılan anlatımdır. 
II. Sanatçı, romanda kahramanları kendi dilleriyle konuşturmalıdır.
III. Romanın önemini artıran dil değil, konudur. 
IV. Romanın dilinin ağır olması, konunun anlaşılmasını zorlaştırır. 
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri anlam bakımından birbiriyle çelişir ?

 • AI ve II
 • BIII ve IV
 • CII ve IV
 • DI ve III

15.Soru

(I) "Şiir Oku" dergisi 1966 Martında yayın hayatına atıldı.(II) Yani altıncı yılının içinde, tek yapraklı bir dergi.(III) Dergi, yalnızca şiirle ilgilenmektedir.(IV) Tanıdığımız sanatçıların yazılarına ve şiirlerine rastlıyoruz dergide.(V) "Şiir Oku" dergisi sayesinde bir çok gencin şiire ısındığını görüyoruz. Yukarıdaki cümlelerden hangileri "Şiir Oku" dergisinin içeriğiyle ilgilidir ?

 • AI ve II
 • Blll ve V
 • CIII ve IV
 • DII ve IV

14.Soru

 (I) Sık sık yinelediğimiz gibi, paragraf bir düşünce birimidir.(ll) İyi bir yazıda kaç paragraf varsa o kadar da düşünce var demektir.(lll) Ancak her paragraf bir düşünceyle ilgili cümleler topluluğundan oluşur.(IV) Paragrafı oluşturan cümlelerin çokluğu öne sürülen düşünceye bağlıdır. Yukarıdaki cümlelerden hangisinde tanımlama yapılmıştır ?

 • AI
 • BII
 • CIII
 • DIV

13.Soru

"Ben, sadece gül alıp gül satan bir yazar olmadım." cümlesine anlamca en yakın olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

 • AToplumsal konuların işlendiği eserler daha çok beğenilir.
 • BBir eserde hem güzellikler, hem de aksaklıklar dile getirilmelidir.
 • CBir eserin yazımında yazarın çok titiz olması gerekir.
 • DBütün sorunların aynı eser içinde anlatılmasına gerek yoktur.

12.Soru

Öykücü, insanı olduğu gibi değil, düşsel öğelerle bütünleştirerek verir. Bu cümleye aşağıdakilerden hangisi anlamca en yakındır ?

 • AÖykücünün gücü kahramanların kendi diliyle konuşmasına bağlıdır.
 • BÖykücü, gerçek hayattan aldığı kişileri kendince aktarır
 • CÖykücü, insanların eksik yanlarını görüp düzeltmeye çalışır.
 • DÖykücü, bireyleri kendi ortamları içinde değerlendirir.

11.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte kullanılmıştır?

 • AYaşadıklarından ders almayı bilmiyordu
 • BMüdür, hızını alamamış; öğretmenlere de bağırmaya başlamıştı
 • CHer kafadan bir ses çıkınca konferans yarım kaldı
 • Dİstediği hiçbir şeyi elde edemedi, hevesi kursağında kaldı.

10.Soru

I. Deyimlerin sözcük dizimi bozulamaz.
II. Deyimler öğüt verici, yol gösterici özelliğe sahiptir.
III. Gerçek anlamıyla kullanılan deyimler de vardır. 
IV. Deyimler en az iki sözcükten oluşur. 
Deyimlerle ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

 • AII
 • BI
 • CIII
 • DIV

9.Soru

Aşağıdaki ikililerden hangisinde deyimler eş anlamlı değildir?

 • AYüreği ağzına gelmek-içine ateş düşmek
 • Bİçli dışlı olmak-içtikleri su ayrı gitmemek
 • Cİçi burkulmak-yüreği sızlamak
 • DGönlünden kopmak-içinden gelmek

 

8.Soru

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, mecaz anlamlıdır?

 • ABugünün işini yarına bırakma.
 • Bİki kaptan bir gemiyi batırır
 • CAkıllı düşman, akılsız dosttan iyidir
 • DDost ile ye, iç; alışveriş etme

7.Soru

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

 • ADikensiz gül olmaz.
 • BEski dost düşman olmaz
 • CKaynayan kazan, kapak tutmaz
 • DYalnız taş, duvar olmaz

6.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç noktanın kullanımı yanlıştır?

 • AMinibüste , insanın beynini tırmalayan bir arabesk…
 • BSBS’de hemen hemen bütün branşlardan soru çözmelisin : matematik , fen ve teknoloji , Türkçe …
 • CDışarıda kıyamet gibi bir hava varken nereye …. , otur orada.
 • DGençliğimde üç şey yön verdi bana : Öğretmenim , birey olma bilinci , doğruluk ...

5.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışlığı yapılmıştır?

 • AYazar , bu kitapta her şeyi açığa çıkardı ; kendi çocukluğundaki aile içi iletişimsizliğin sonuçlarını bizlere gösterdi.
 • BBu gidişle sadece evi  değil ; arabayı , mağazayı , çiftliği de kaybedecek.
 • CÇocuk yaz aylarında şu kitapları okudu. Harry Porter , Bahar ve Kelebekler , Sessiz Ev …
 • DAğzını açtı mı susmak bilmez ; aklına gelen her şeyi , herkesi eleştirirdi.

4.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır?

 • AÇocuk : “Emrah , ben de seninle geleceğim.”dedi.
 • BÇocuk , her şeyi sorar ; onlara sıkılmadan cevap vermeliyiz.
 • CMavi , üzgün bakışlarını bana çevirdi.
 • DSalonda öğrenciler , idareciler bir tarafta , öğretmenler , veliler diğer tarafta oturuyordu.

3.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımı yanlıştır?

 • AAhmet Haşim’in  yüzünün görüntüsü bize hayatın da özetini verir.
 • BBeyzade’de sadece bir ünlü sahne alacakmış.
 • CBu sene yıl sonu sınav’ları mayısta yapılacakmış.
 • DKiralık Konak’ta üç kuşağı bir arada görürüz.

2.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım ve noktalama yanlışlığıyoktur?

 • AGeçen ay , ülkelerinden Ayvalığın güzelliklerini duyup da gelenler burayı beğenmişler mi?
 • BGeçen ay  ülkelerinden Ayvalık’ın güzelliklerini duyupta gelenler burayı beğenmişlermi?
 • CGeçen ay  ülkelerinden Ayvalığın güzelliklerini duyup  ta gelenler burayı beğenmişler mi?
 • DGeçen ay , ülkelerinden Ayvalık’ın güzelliklerini duyup da gelenler burayı beğenmişler mi?

1.Soru