Test Çöz,1.Dönem 2.Değerlendirme, 1.Dönem 2.Değerlendirme Konusu, 1.Dönem 2.Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 2.Değerlendirme Çalışması, 1.Dönem 2.Değerlendirme Etüt Çalışması, 1.Dönem 2.Değerlendirme Ev Çalışması, 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Öğretimi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Kavrama Çalışması, 1.Dönem 2.Değerlendirme Kavrama Etkinliği, 1.Dönem 2.Değerlendirme Kavrama Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Ev Çalışması, 1.Dönem 2.Değerlendirme Anlatımı, 1.Dönem 2.Değerlendirme Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 2.Değerlendirme Tanıma Çalışması, 1.Dönem 2.Değerlendirme Öğrenme Etkinliği, 1.Dönem 2.Değerlendirme Öğrenme Çalışması, 1.Dönem 2.Değerlendirme Eğitimi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Bilgisi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Öğrenci Çalışması, 1.Dönem 2.Değerlendirme Etkinlik Sayfası

8. Sınıf Sınavlar İnkılap Tarihi 1.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
26 Aralık 2019 Persembe 20:55
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7328
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Medreselerin kapatılmasını, eğitim ve öğretimin birleştirilmesini, karma eğitime geçilmesini sağlayan kanun aşıdakilerden hangisidir? 
A) Kılık-Kıyafet Kanunu 
B) Medeni Kanun 
C) Tevhidi-i Tedrisat Kanunu 
D) Harf İnkılâbı 
Soru 2 
Osmanlı Devleti’nin yabancılara verdiği kapitülasyonlara ilk tepki aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir? 
A) Amasya Genelgesi’nde 
B) Sivas Kongresi’nde 
C) Amasya Görüşmesi’nde 
D) Misâk-ı Millî’de 
Soru 3 
Aşağıdakilerden hangisi, 28 Ocak 1920’de yayınlanan Misâk-ı Millî’de yer almamıştır? 
A) Kapitülasyonlar 
B) Savaş tazminatı 
C) Azınlık hakları 
D) Boğazlar 
Soru 4 
Bölgesel olarak toplanmış fakat aldığı kararlar tüm yurdu ilgilendirdiği için milli kongre hangisidir? 
A) Erzurum Kongresi 
B) Sivas Kongresi 
C) Amasya Görüşmeleri 
D) Amasya Genelgesi 
Soru 5 
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin taarruz cephelerindendir? 
A) Irak Cephesi 
B) Çanakkale Cephesi 
C) Kanal Cephesi 
D) Hicaz-Yemen Cephesi 
Soru 6 
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın Kafkas Cephesi'nde yenilgiye uğramasının nedenlerinden değildir? 
A) Ulaşım ve haberleşmenin yetersiz kalması 
B) Ordunun yeterli donanıma sahip olmaması 
C) Taarruz için mevsimin uygun olmaması 
D) Manda fikrine sıcak bakmaları 
Soru 7 
Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı'nın sonuçları arasında değildir? 
A) Birinci dünya savaşı uzadı. 
B) Bulgaristan’ın İttifak devletleri yanında savaşa girmesine neden oldu. 
C) İtilaf Devletlerinin İstanbul'u işgal etmeleri hız kazandı. 
D) Çanakkale savaşları sırasında ve sonrasında itilaf devletleri aralarında gizli antlaşmalar imzalamaya başladılar. 
Soru 8 
İtilaf Devletlerinin Rusya’ya yardım etmek ve Osmanlıyı savaş dışı bırakmak için açtıkları cephe hangisidir? 
A) Kafkas 
B) Çanakkale 
C) Kanal 
D) Irak 
Soru 9 
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi I. Dünya savaşı sonrasında yapılan antlaşmalardan birisi değildir? 
A) Versay Antlaşması 
B) Balkan Atlantı 
C) Sen Jermen Antlaşması 
D) Trianon Antlaşması 
Soru 10 
Birinci TBMM de kabul edilen aşağıdaki kararlardan hangisinde, meclisin bağımsız hareket edeceği açıkça belirtilmiştir? 
A) Milletvekilleri Türk halkını temsil ederler. 
B) Vatan ve milletin kurtuluşu her şeyin üstündedir. 
C) Mecliste padişah vekili bulundurmak doğru değildir. 
D) Meclis başkanı, meclis üyeleri tarafından belirlenir. 
Soru 11 
Aşağıdakilerden hangisinde Meclis-i Mebusan'ın açılmasıyla ilgili karar yoktur? 
A) Misak-ı Milli 
B) Erzurum Kongresi 
C) Sivas Kongresi 
D) Amasya Görüşmesi 
Soru 12 
Kütahya-Eskişehir yenilgisinden sonra ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için hangi önlem alınmıştır.? 
A) Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır. 
B) Tekalif-i Milliye Kanunu çıkarılmıştır. 
C) Gümrük vergileri arttırılmıştır. 
D) Kapitülasyonlar kaldırılmıştır. 
Soru 13 
Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin amaçları arasında gösterilemez? 
A) Ülkeyi düşmandan kurtarmak 
B) Manda ve himayeyi savunmak 
C) Millî birliği sağlamak 
D) Düzenli bir ordu kurmak 
Soru 14 
TBMM'nin açılmasından sonra kabul edilen ilk anayasanın aşağıdaki maddelerinden hangisinde ulusal egemenlik düşüncesi yoktur? 
A) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 
B) TBMM, halk tarafından seçilen üyelerden oluşur. 
C) Türkiye devleti, TBMM tarafından yönetilir. 
D) TBMM'nin yanında İstanbul Hükümeti de tanınacaktır. 
Soru 15 
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasalarından biri değildir? 
A) 1924 
B) 1961 
C) 1975 
D) 1982 
Soru 16 
Türk milletinin haklı davasını dünya kamuoyuna basın-yayın yoluyla duyurmayı amaçlayan cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Millî Kongre Cemiyeti 
B) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti 
C) İzmir Reddi İlhak Cemiyeti 
D) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
Soru 17 
Tekalif-i Millîye emirleri, aşağıdaki savaşların hangisinden önce yayımlanmıştır? 
A) Büyük Taarruz 
B) I. İnönü Savaşı 
C) II. İnönü Savaşı 
D) Sakarya Savaşı 
Soru 18 
Aşağıdaki partilerden hangisi, Şeyh Sait İsyanı sonrası kapatılmıştır? 
A) Demokrat Parti 
B) Cumhuriyet Halk Partisi 
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası 
Soru 19 
Rusların Türk topraklarındaki en büyük emeli aşağıdakilerden hangisidir ? 
A) Ege adalarına sahip olmak 
B) Kıbrıs’ı ele geçirmek 
C) Petrol bölgelerini ele geçirmek 
D) Boğazlara sahip olmak 
Soru 20 
Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü savaşının sonuçlarından birisi değildir? 
A) TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısı oldu. 
B) Bu zafer TBMM'nin içte ve dışta itibarını azalttı. 
C) I. İnönü Savaşı'ndan sonra Afganistan'la dostluk antlaşması imzalandı. 
D) Halkın TBMM'ye ve düzenli orduya güveni arttı.