Test Çöz,1.Dönem 3.Değerlendirme, 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 3.Değerlendirme Soruları, 1.Dönem 3.Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 3.Değerlendirme Sınavı, 1.Dönem 3.Değerlendirme Çalışması, 1.Dönem 3.Değerlendirme Yap,

8. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 3.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
05 Ocak 2014 Pazar 16:32
Güncellenme tarihi
22 Kasım 2019 Cuma 09:53
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
11035
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1 / 20 SONRAKİ 
 

Dört öğrenci 40 N ağırlığındaki K cismini içi su dolu kaba bıraktıklarında cismin dibe battığını görüyorlar: 
Daha sonra bu öğrenciler, K’ye kaç N kaldırma kuvveti etki edeceğine yönelik aşağıdaki tahminlerde bulunuyorlar. 
I. öğrenci: 35 N
II. öğrenci: 42 N
III. öğrenci: 45 N
IV. öğrenci: 50 N
Buna göre, hangi öğrencinin tahmini doğru olabilir? 
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) IV.

K ve L katı cisimleri şekildeki gibi yatay zemin üzerine konuluyor. K ve L’nin zemine temas eden yüzey alanları sırasıyla S ve 2S’dir. 
 


Bu cisimlerin zemine uyguladıkları basınçlar eşit olduğuna göre; 
I- L cismi K’dan ağırdır. 
II- L, K’nın üzerine konulursa, K’nın zemine yaptığı basınç artar. 
III- L ve K’nın zemine uyguladıkları kuvvetler eşittir. 
yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I 
B) I - II 
C) II - III 
D) I - II - III

Şekildeki devre üzerinden belirtilen yönde akım geçmektedir. 
 

Aşağıdakilerden hangisi elektriksel güç birimi olarak kullanılır? 
A) watt.saniye 
B) joule/saniye 
C) kilowatt.saat 
D) joule.saniye

Şekildeki iki ucu sabitlenmiş tele vuran Ali, çıkan sesi dinliyor. 
 


Çıkan sesi daha inceltmek isteyen Ali, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 
A) Tele daha hızlı vurmalıdır. 
B) Tele daha yavaş vurmalıdır. 
C) Telin gerginliğini arttırarak tele vurmalıdır. 
D) Telin gerginliğini azaltarak tele vurmalıdır.

Dünyanın oluşumu ile ilgili en çok kabul gören görüş aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Büyük patlama 
B) Evrensel tasarı 
C) Yaratılış teorisi 
D) Metaverse teorisi

Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesinde yapılabilecek hazırlıklardan biri değildir? 
A) İlk yardım hakkında bilgi edinilmeli 
B) Binalar depreme dayanaklı yapılmalı 
C) Deprem konusunda halk bilgilendirilmeli 
D) Zarar verebilecek eşyalardan uzak durulmalı


Buna göre, verilen elementler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Aynı grupta yer alırlar. 
B) Aynı periyotta yer alırlar. 
C) Katman sayıları aynıdır. 
D) Elektron alma eğilimindedirler.

Periyodik tablonun 2. grubunda bulunan bir elementin atomunun oluşturabileceği iyonun yükü kaçtır? 
A) -2 
B) -1 
C) +1 
D) +2

Al3+ ve O2- iyonlarının oluşturduğu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? 
 

Aşağıdakilerden hangisi bir asidin suda çözünmesine ait tepkime denklemidir? 
 

Isıtılan bir maddenin hâl değişimini gösteren tanecik modeli şekildeki gibidir: 
 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Sıvı hâlde, taneciklerin hareket enerjileri daha azdır. 
B) Sıvı hâlde, tanecikler arasındaki mesafe daha azdır. 
C) Katı hâlde, tanecikler arasındaki bağın sağlamlığı daha fazladır. 
D) Katı hâlde, taneciklerin hareket enerjisi daha fazladır.


Şekilde, mitoz bölünmedeki bir aşama verilmiştir. Bu aşamadan sonra aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? 
A) Kromozom sayısı yarıya iner. 
B) Kromozom sayısı iki katına çıkar. 
C) Birbirinin aynı dört yeni hücre oluşur. 
D) Birbirinin aynı iki yeni hücre oluşur.

Orak hücreli anemi hastalığı taşıyıcısı anne (Aa) ve babadan (Aa) olacak çocuklarda, bu hastalığın görülme oranı hangisinde verilmiştir? (A = Sağlam allel, a = Hasta allel) 
 


 

Aşağıda, bazı canlılardaki kromozom sayılarını gösteren tablo verilmiştir. 
 


Bu tablodan hangi sonuca ulaşılabilir? 
A) Kromozom sayısı en az olan canlılar, az gelişmiş yapıdadır. 
B) Kromozom sayısı en fazla olan canlılar, bitkilerdir. 
C) Aynı tür canlıların kromozom sayısı farklı olabilir. 
D) Farklı tür canlıların kromozom sayısı aynı olabilir.


Yukarıda verilen denklemde kaç numaralı kısımlar yer değiştirirse, denklem fotosentezi ifade eder? 
A) 1 ile 2 
B) 1 ile 3 
C) 2 ile 4 
D) 3 ile 4

Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarının özelliklerindendir? 
A) Ekosisteme kalıcı zarar verme 
B) Çok uzun zamanda oluşma 
C) Doğal yollarla yenilenme 
D) Kullanıldıkça tükenme

Aşağıdakilerden hangileri geri dönüşüm uygulamalarının faydalarındandır? 
I- Doğal kaynakların korunması
II- Enerji tasarrufu sağlanması
III- Atık miktarının artması 
A) Yalnız II 
B) I - II 
C) I - III 
D) I - II – III