Test Çöz,1.Dönem 3.Değerlendirme, 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 3.Değerlendirme Soruları, 1.Dönem 3.Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 3.Değerlendirme Sınavı, 1.Dönem 3.Değerlendirme Çalışması, 1.Dönem 3.Değerlendirme Yap,

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
05 Ocak 2014 Pazar 20:37
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
9933
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin birinci maddesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kanun önünde herkes eşittir. 
B) Yaşamak,hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır. 
C) Bütün insanlar hür,haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. 
D) Hiç kimse keyfi olarak tutulamaz,alıkonulamaz veya sürülemez.

Devletçilik ilkesi özellikle hangi alanda düzenlemeleri içerir? 
A) Siyasi 
B) Dinî 
C) Ekonomik 
D) Kültürel

Halkın yöneticilerini belli süreler için kendisinin seçtiği yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Teokrasi 
B) Oligarşi 
C) Mutlakıyet 
D) Cumhuriyet

Aşağıdakilerden hangisi ile eğitim tek çatı altında toplanmıştır? 
A) Misakımillî 
B) Medeni Kanun 
C) Kabotaj Kanunu 
D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile hangi alanda düzenleme yapılmıştır? 
A) Siyaset 
B) Eğitim 
C) Sanat 
D) Ekonomi

Tekâlif-i Milliye Emirleri hangi savaştan önce ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için çıkarılmıştır? 
A) Sakarya 
B) Birinci İnönü 
C) İkinci İnönü 
D) Kütahya-Eskişehir

Millî egemenliğin doğrudan sonucu olan ilke aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Cumhuriyetçilik 
B) Milliyetçilik 
C) Devletçilik 
D) Laiklik

Aşağıdakilerden hangisi tarım alanında yapılan yeniliklerden değildir? 
A) Aşar vergisinin kaldırılması 
B) Örnek çiftliklerin kurulması 
C) Kabotaj Kanununun kabul edilmesi 
D) Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması

Bütün millî cemiyetler aşağıdakilerden hangisinde birleştirilmiştir? 
A) Amasya Genelgesi 
B) Erzurum Kongresi 
C) Sivas Kongresi 
D) Alaşehir Kongresi

Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sevr 
B) Lozan 
C) Ankara 
D) Mudanya

Mustafa Kemal ilk askerî başarısını aşağıdaki cephelerin hangisinde kazanmıştır? 
A) Trablusgarp 
B) Çanakkale 
C) Galiçya 
D) Suriye

İzmir, 15 Mayıs 1919’da kimler tarafından işgal edilmiştir? 
A) İngilizler 
B) Fransızlar 
C) Almanlar 
D) Yunanlılar

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri arasında yer almaz? 
A) Akılcılık 
B) Durağanlık 
C) Gerçekçilik 
D) İlerlemecilik

Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti’nin kurucularından biri değildir? 
A) Celal Bayar 
B) Fuat Köprülü 
C) Adnan Menderes 
D) Kâzım Karabekir

Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’nı imzalayan devletlerden biri değildir? 
A) Türkiye 
B) Suriye 
C) İran 
D) Irak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kaç yılında kurulmuştur? 
A) 1974 
B) 1980 
C) 1983 
D) 1987

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında temel faktör olan ilke aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Laiklik 
B) Devletçilik 
C) İnkılapçılık 
D) Milliyetçilik

Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı devam ederken Maarif Kongresini toplaması aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir? 
A) Eğitime 
B) Askerliğe 
C) Ekonomiye 
D) Sanata

Varşova Paktı hangi devletin öncülüğünde kurulmuştur? 
A) SSCB 
B) İngiltere 
C) Fransa 
D) Almanya

Maraş savunmasının lideri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ali Saip Bey 
B) Sütçü İmam 
C) Karayılan 
D) Şahin Bey