Test Çöz,1 dünya savaşı sonunda osmanlı, imparatorluğunun durumu, 1 dünya savaşı sonrası, 1 dünya savaşının tarihi, osmanlı devleti 1 dünya savaşına neden girdi, osmanlı devleti 1 dünya savaşında hangi cephelerde savaşmıştır,

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşı Sonrası Osmanlı Devleti Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
13 Aralık 2013 Cuma 19:29
Güncellenme tarihi
21 Kasım 2019 Persembe 11:46
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
9824
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdakilerden hangisi milli cemiyetlerden değildir 
A) Milli Kongre Cemiyeti 
B) Reddi İlhak Cemiyeti 
C) Mavri Mira Cemiyeti 
D) Kilikyalılar Cemiyeti

Aşağıdakilerden hangisi Kuvai Milliye birliklerinin özelliklerinden değildir? 
A) Ayaklanmaları bastırdılar 
B) Emirleri M.Kemal’den alırlar 
C) Düzensiz birliklerdir 
D) İşgale karşı çıkarlar

Aşağıdakilerden cemiyetlerden hangisi İstanbul hükümetinin de desteklediği zararlı bir cemiyettir? 
A) Mavri Mira 
B) Wilson İlkeleri 
C) İngiliz Muhipler 
D) Trakya Paşaeli

Aşağıdakilerden hangisi zararlı bir cemiyettir? 
A) Sulh ve Selameti Osmani 
B) Reddi İlhak 
C) Milli Kongre 
D) Kilikyalılar

Aşağıdakilerden hangisi yararlı bir cemiyettir? 
A) Trakya Paşaeli 
B) Wilson İlkeleri 
C) Teali İslam 
D) Mavri Mira

Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra Osmanlı Devleti’nin durumu neydi?? 
A) Osmanlı Devleti bu sırada, milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracağı inancındaydı. 
B) Osmanlı Devleti İtilaf devletlerine karşı Türk milletini bir araya topladı. 
C) Osmanlı Devleti İtilaf devletlerine karşı mücadele ediyordu. 
D) Osmanlık Devleti İtilaf devletlerine karşı koyabilecek azim ve kararlılıkta değildi

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Osmanlı Devleti için sonucu neydi ? 
A) Osmanlı devleti bu antlaşmayla İngilizlerin egemenliği altına girmiş sayılıyordu 
B) Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti’nin savunma ve egemenlik hakkı elinden alınmış oluyordu. 
C) Osmanlı devleti bu antlaşmayla yurdu düşmanlardan temizlemiş oluyordu 
D) Osmanlı Devleti bu antlaşmayla büyük bir zafer kazanmış oluyordu.

Aşağıdakilerden hangisi Wilson İlkeleri’ni temel alarak kurulan cemiyetlerden birisidir? 
A) Teali İslam Cemiyeti 
B) 
C) Kürdistan Teali Cemiyeti 
D) Milli Kongre Cemiyeti

İtilaf Devletleri’nin 1919 yılında Paris Barış Konferansı’nı toplamaktaki amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yenilen devletlerle yapılacak antlaşmaların taslağını hazırlamak 
B) Wilson İlkeleri’nin uygulandığını göstermek 
C) Milletler Cemiyeti’nin kuruluşunu sağlamak 
D) Silahlanma yarışını sona erdirmek

Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulan cemiyetlerin faydalı ve zararlı cemiyetler olarak nitelendirilmesinde belirleyici faktör aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Silahlı mücadele yapıp yapmamalarına 
B) Milli Mücadelenin yanında yahut karşısında olmalarına 
C) İstanbul Hükümeti yanlısı olup olmamalarına 
D) Halife yanlısı olup olmamalarına

Aşağıdakilerin hangisiyle İzmir’in işgalinin haksız olduğunun kanıtlandığı söylenirse yanlış olmaz? 
A) Harbord Raporu 
B) Amiral Bristol Raporu 
C) Havza Mitingi 
D) Londra Konferansı kararları

Osmanlı Devletinin paylaşılması tasarılarında Yunanistan’a da pay verilmesi aşağıdakilerin hangisinde gerçekleşmiştir? 
A) Reval Antlaşması 
B) Paris Konferansı 
C) Mondros Ateşkes Antlaşması 
D) Sykes-Picot antlaşması

Aşağıdakilerden hangisi Amiral Bristol Raporu’nun etkili olmadığının bir göstergesidir? 
A) Sivas Kongresi’nin yapılması 
B) Yunanistan’ın işgallerine devam etmesi 
C) Paris Barış Konferansı’nın yapılması 
D) İngiltere’nin Musul’u işgal etmesi

Vatanın kurtuluşunun padişahın emirlerine sıkı sıkıya uymakla mümkün olacağına inanan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti 
B) Milli Kongre Cemiyeti 
C) Trakya Paşaeli Cemiyeti 
D) Şarki Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti

Aşağıdakilerden hangisi Milli Cemiyetlerin ortak özelliklerinden değildir? 
A) Bağımsızlığın manda fikrini kabul etmekle sağlanacağına inanmışlardır 
B) Kuruluşlarında Türklük duygusu ön plandadır 
C) Yeni bir rejim kurma düşünceleri yoktur 
D) Kendiliklerinden oluşmuşlardır

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere karşı Türk milletinin tepkileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 
A) İşgallere karşı protesto mitinglerin yapılması 
B) Kuvayı Milliye fikrinin doğması 
C) Müdafai Hukuk cemiyetlerinin kurulması 
D) İşgal bölgelerinin terk edilmesi

Aşağıda verilen cemiyetlerden hangisi Milli Mücadele’nin karşısında yer alan cemiyetlerden değildir? 
A) İngiliz Muhipler Cemiyeti 
B) Kürt Teali Cemiyeti 
C) Kilikyalılar Cemiyeti 
D) Hınçak Cemiyeti

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’da işgale girişen devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Avusturya 
B) İtalya 
C) Fransa 
D) Yunanistan

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesine dayanan İtilaf devletleri ateşkesten hemen sonra Osmanlı topraklarını işgale başlamışlardır. İlk işgali başlatan devlet aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Fransa 
B) İngiltere 
C) Yunanistan 
D) Rusya

Wilson ilkeleri, aşağıdaki konulardan hangisinin Türk kamuoyunda tartışılmasında etkili oluştur? 
A) Sömürgeciliğin 
B) Manda ve himaye fikrinin 
C) Cumhuriyetçiliğin 
D) Milliyetçiliğin