Test Çöz,1 dünya savaşı ile ilgili 50 soru, 1 dünya savaşı teog test indir, 1. dünya savaşı test soruları pdf, 8 sınıf 1 dünya savaşı ile ilgili test soruları indir, 8 sınıf inkılap 1 dünya savaşı test indir, 8 sınıf inkılap tarihi 1 dünya savaşı açık uçlu sorular, 8 sınıf sosyal bilgiler 1 dünya savaşı test, 8.sınıf 1.dünya savaşı test pdf, 8.sınıf birinci dünya savaşı ve osmanlı devleti test,

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
14 Ekim 2018 Pazar 05:53
Güncellenme tarihi
13 Ekim 2019 Pazar 20:01
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
11713
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak  olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?

A) Almanya              

B) İtalya                 

C) Rusya                

D) Avusturya-Macaristan

 

2. Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?

A) Kafkas               

B) Kanal                 

C) Suriye                   

D) Çanakkale

3. Aşağıdakilerden hangisi ittifak devletleri arasında yer almaz?

A) Almanya

B) İngiltere

C) Osmanlı Devleti

D) Avusturya-Macaristan

4. Aşağıdakilerden hangisinde ittifak devletleri tam olarak verilmiştir?

A) Almanya-Avusturya-Macaristan-Osmanlı devleti-Bulgaristan

B) Almanya-İtalya-Macaristan-Osmanlı devleti- Bulgaristan

C) Almanya-Avusturya-İngiltere-Osmanlı devleti- Bulgaristan

D) İtalya-Avusturya-Macaristan-Osmanlı devleti- Bulgaristan

5. I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak  olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden biridir?

A) Fransa

B) İngiltere

C) Almanya

D) Rusya

6. Aşağıdakilerden hangisinde İtilaf devletleri birlikte verilmiştir?

A) İngiltere-İtalya-Almanya-Rusya

B) İngiltere-Rusya-Almanya-Fransa

C) İngiltere-Rusya-Fransa-İtalya

D) İngiltere-Rusya-Amerika-İtalya

7. Birinci Dünya Savaşı aşağıdaki olayların hangisiyle fiili olarak başlamış oldu?

A) Avusturya-Macaristan’ın, Sırbistan’a saldırması ile.

B) Almanya’nın Fransa’ya saldırması ile

C) İngiltere’nin Almanya’ya saldırması ile

D) Rusya’nın Osmanlı Devletine saldırması ile

8. Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bulgaristan

B) İtalya

C) Yunanistan

D) Romanya

9. Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde  verilmiştir?

A) Fransız ihtilali – Sanayi devrimi

B) Fransız ihtilali – Açlık

C) Sanayi devrimi – Irkçılık

D) Açlık – Irkçılık

10. Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden

     hangisidir.

 

A)Sömürgecilik yarışı                                 

B)Alsas ve Loren                  

C) Panslavizm                                             

D) Ekonomik rekabet

11. Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden 

       Hangisidir?

 

            A) İngiltere-Fransa                                    

           B)Almanya-Avusturya                  

            C) Almanya-İtalya                                    

D) İtalya-Fransa

12. Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar

    kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak

    üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.    

        Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?

A) Üretimde kalitenin artması

B) İşçi sınıfının ortaya çıkması

C) Sömürgecilik yarışının hızlanması

D) Fransız İhtilali’ne zemin hazırlanması                                                             

13. Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir?

A) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için.

B) Osmanlı Devleti’nin savaşı kazanacağına inanması.

C) Halifenin dinsel gücünden yararlanmak.

D) Rusya’ya yardım ulaştırmak.

14.Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir?     

            A) Sömürgecilik yarışı.                   

B) Siyasi bloklaşma

            C) Hızlı silahlanma                          

D) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması

15.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?

A) Kaybedilen yerleri geri almak  

B) Yeni cepheler açmak

C) Sömürgeler elde etmek        

D) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak

16.  Aşağıdakilerden hangisi Almanların Osmanlıyı 1. Dünya Savaşına sokma nedenlerinden değildir ?

A) Yeni cepheler açmak   

B) Ruslarla işbirliği yapmak  

C) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak   

D) Halifelik nüfuzundan yararlanmak

17. Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sömürgecilik              

A) Milliyetçilik            

C) Osmanlıcılık         

D) Ümmetçilik

18. 19.yüzyılın  ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar

  çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır.

A) İngiltere-Almanya                                                

B) İngiltere-Fransa

C) Fransa-İtalya                                                       

D) İtalya-Almanya

19. I.Dünya Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

A)İmparatorlukların dağılmasına

B) Sömürgeciliğin önemini kaybetmesine

C)Rejim değişikliklerine

D)Sınırların değişmesine 

20. Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına katılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi  yer almaz?

A)Savaşın uzaması

B)Yeni cephelerin açılması

C)İtilaf devletleri ve Rusya arasında irtibatın iyice kopması

D)Almanya’nın savaştan yenik düşmesi