Test Çöz,1.dünya savaşı, çanakkale savaşı, 1.dünya savaşı nedenleri, kurtuluş savaşı, 1.dünya savaşı oyunu, 1.dünya savaşı sonuçları, 1.dünya savaşı cepheleri, 1.dünya savaşı tarihi,

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşı Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
13 Aralık 2013 Cuma 19:31
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
11113
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan antlaşmalardan biridir? 
A) Ayastefanos 
B) Uşi 
C) Versay 
D) Berlin

Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale savaşlarının sebeplerinden biri değildir? 
A) İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakma düşüncesi 
B) Balkan devletlerinin İttifak Devletleri ile işbirliği yapması düşüncesi 
C) Osmanlı Devleti’nin,Rusya’nın Akdeniz’e inmesini önlemeye çalışması 
D) İngiltere ve Fransa’nın Rusya’ya yardım yapma düşünceleri

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerden biridir? 
A) Trablusgarp 
B) Kırım 
C) Irak 
D) İran

Birinci Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırplı tarafından öldürülmesi 
B) Almanya’nın Alsas-Loren bölgesini ele geçirmesi 
C) Üçlü İttifak’ın kurulması 
D) Goben ve Breslav adlı savaş gemilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınması

Osmanlı Devleti Birinci dünya savaşında aşağıdaki devletlerin hangisinin yanında savaşa girmiştir? 
A) Almanya 
B) Rusya 
C) İngiltere 
D) İtalya

Birinci Dünya Savaşının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz? 
A) Fransız-Alman düşmanlığı 
B) Rusya’nın Balkanlar’da söz sahibi olmaya çalışması 
C) Almanya ve İngiltere arsındaki ekonomik rekabet 
D) İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması

Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İttifak’ın üyelerinden biridir? 
A) Rusya 
B) Almanya 
C) Fransa 
D) A.B.D

Avrupa devletlerinin Osmanlı Devletinden alacaklarını temsil etmek için kurdukları teşkilatın adı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İttihat ve Terakki Cemiyeti 
B) Kapitülasyonlar 
C) Düyun-u Umumiye 
D) Kanuni Esasi

Osmanlı Devletinin yıkılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? 
A) Almanya’nın Osmanlı Devletine yaptığı saldırılar 
B) Kapitülasyonlar 
C) Rusya’nın Panislavizm politikası 
D) Milliyetçilik fikirleri

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’ndan önce sömürge imparatorluğu kuran devletlerden biri değildir? 
A) İngiltere 
B) Osmanlı Devleti 
C) Fransa 
D) Rusya

Sanayi İnkılabı ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır? 
A) Rusya 
B) İngiltere 
C) Almanya 
D) Fransa

Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya savaşı sonrası, yenilen devletlerin durumunu görüşmek üzere yapılan itilaf devletleri toplantısıdır? 
A) Londra Konferansı 
B) Paris Konferansı 
C) Venedik Konferansı 
D) İstanbul Konferansı

Aşağıdaki Mondros mütarekesi maddelerinden hangisi doğuda bir Ermenistan kurmak için çıkartılmıştır? 
A) 17. Madde 
B) 24. Madde 
C) 7. Madde 
D) 14. Madde

Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya savaşında Osmanlı devletinin kazandığı bir cephedir? 
A) Çanakkale 
B) Kafkas 
C) Irak 
D) Kanal

1909 yılında Meşrutiyet yönetimine karşı çıkarılan dinsel ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 31 Mart vakası 
B) Vaka ı Vakvakıye 
C) Bab-ı Ali Baskını 
D) Celali İsyanları

Balkan savaşlarında balkan devletlerini kışkırtan devlet aşağıdakilerden hangisidir 
A) İngiltere 
B) Avusturya 
C) Yunanistan 
D) Rusya

Aşağıdaki devletlerden hangisinin Osmanlı devletinin 1. Dünya savaşına girmesinde etkisi vardır? 
A) İngiltere 
B) İtalya 
C) Almanya 
D) Rusya

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin yıkılmasında etkisi yoktur? 
A)Meşrutiyet 
B) Milliyetçilik 
C) Ekonominin bozulması 
D) Geri kalmışlık

2.Meşrutiyet’in ilanında etkili olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Meclis-i Mebusan 
B) İttihat ve Terakki Cemiyeti 
C) Düyun-ı Umumiye 
D) Hareket Ordusu

Sanayi İnkılabı aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır? 
A) Reformla 
B) Buharın enerji olarak kullanılmasıyla 
C) Tekerleğin bulunmasıyla 
D) Coğrafi Keşiflerle