Test Çöz,Bir Kahraman Doğuyor, Batıya Erken Açılan Kent: Selanik, Mustafa da Çocuktu, Mustafa Kemal Okulda, Cepheden Cepheye Mustafa Kemal, Askeri Deha Mustafa Kemal, Disiplin, Çaba ve Zafer, Milli Sınırlar Önünde, Dört Şehir ve Mustafa Kemal, Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya, Mustafa Kemal Liderlik Yolunda,

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1.Ünite 1.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
12 Aralık 2013 Persembe 23:36
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
12367
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Mustafa Kemal Atatürk, ….. yılında ….. Koca Kasım Paşa Mahallesi, Islahhane Caddesi’nde bugün müze olan evde doğdu. 1839 doğumlu olan babası ….. . ........ dir. Milis subaylığı, evkâf kâtipliği ve kereste ticareti yapan babası, 1871 yılında …..’la evlendi. Yukarıda boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangileri sırayla getirilmelidir? 

a) 1881 – Sofya – Hafız Mehmet Efendi – Naciye Hanım
b) 1881 – Selanik – Ali Rıza Bey – Latife Hanım
c) 1882 – Üsküp – Ali Rıza Bey – Zübeyde Hanım
d) 1881 – Selanik – Ali Rıza Efendi – Zübeyde Hanım


2. Mustafa, 1893 yılında Askeri Rüştiye’ye girdi. Bu okuldaki matematik öğretmeni Mustafa Bey adına “Kemal”i ilave etti. Askeri Rüştiye’yi 1895 yılında bitirdikten sonra, Mustafa Kemal Manastırdaki Asker İdadiye girdi. 1899 yılında Manastır Askeri İdadisini bitirip, 3 Mart 1899’da İstanbul’da Harbiye’nin hazırlık sınıfına kaydoldu. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Akademisi’ne devam etti. 11 Ocak 1905’te kurmay yüzbaşı rütbesiyle Akademi’yi tamamladı. Bu parçada, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

a) Öğrenim yaşamına
b) Edebiyata düşkünlüğüne 
c) Kemal adını almasına
d) Subay oluşuna


3. Mustafa Kemal, gençlik yıllarından itibaren ülkenin sorunlarıyla yakından ilgilendi. Sürekli okuyup, araştırarak sorunlara karşı bakış açısını genişletiyordu. Sorunlara etkili ve kalıcı çözümler bulmaya çalışıyordu. Bu parçada, Mustafa Kemal’in hangi özelliğine değinilmemiştir? 

a) Herkesi okumaya teşvik etmesi
b) Sorunlar karşısında çözümler üretmesi
c) Kendini sürekli yenilemeye çalışması
d) Kendini ülkesine adaması


4. Mustafa Kemal, aile hayatına önem veren birisiydi. Ona göre aile, toplumun temel çekirdeği idi. Toplumun huzur ve geleceği ailenin de huzurlu olmasına bağlıydı. Bu parçada, Mustafa Kemal’in hangi özelliği vurgulanmıştır? 

a) Ülke sevgisine 
b) Bayrak sevgisine
c) Aileye verdiği öneme
d) Toprak bütünlüğüne


5. İnsancıl bir zeytin dalı taşıyorsam eğer; Ve biliyorsam dünya insanlarını kardeşim gibi, Seviyorsam ulusumu, yurdumu Sendendir Ata’m sendendir. Cevdet Yalçın Şair bu dizeleriyle Atatürk’e neler borçlu olduğunu vurgulamıştır? 

a) Okumayı
b) Çocuklara olan düşkünlüğünü
c) Yoksullara yardım etmeyi
d) İnsan ve yurt sevgisini


6. İngiltere Kralı Edward İstanbul’a geldiği zaman, yatından bir motora binerek Dolmabahçe Sarayı’na gelmişti. Deniz dalgası olduğu için kralın bindiği motor, dalgalar nedeniyle inip çıkıyordu. Kral rıhtıma çıkmak istediği sırada eli yere değdi ve tozlandı. O sırada Atatürk de kralı almak üzere kıyıdaydı. Kral elini silmek isteyince Atatürk, “Vatanımın toprağı temizdir; elimi ve elinizi kirletmez!” diyerek elinden tutup kralı rıhtıma çıkardı. Bu parçada, Atatürk’ün hangi özelliği vurgulanmıştır? 

a) Vatanseverliği
b) Konuğa olan saygısı
c) Motora binmeyi sevmesi
d) Konuklarını yalnız bırakmaması


7.General Mc Arthur, Atatürk için şunları söylüyor: “Asker, devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye’nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri sağlamıştır. O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.” General, bu sözleriyle Atatürk’ün hangi özelliğine değinmemiştir? 

a) Okumayı çok sevdiğine
b) Milletine güven verdiğine
c) Büyük bir lider oluşuna
d) Büyük bir asker ve devlet adamı oluşuna


8. Aşağıdaki eserlerden hangisini Atatürk yazmamıştır? 

a) Nutuk
b) Kurtuluş Savaşı Destanı
c)Cumalı Ordugahı 
d) Geometri


9. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün ebedi istirahatgahıdır? 

a) Dolmabahçe Sarayı
b) Anıtkabir
c) Etnografya Müzesi
d) Anadolu Müzesi


10.Atatürk’ün demokratik bir yapılanmadan yana olduğunu gösteren çalışması, aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Samsun’a çıkması 
b) TBMM’yi açması
c) Düşmanı denize dökmesi
d) Savaşları kazanması


11.Çanakkale ve Sakarya Savaşlarında ortaya koyduğu savaş taktikleri onun ne kadar kabiliyetli olduğunu gözler önüne sermektedir. Sakarya Meydan Savaşı’nda verdiği; “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır!... Vatanın her karış toprağı, vatandaş kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.” emriyle Atatürk, savaş tarihine yeni bir taktik hediye etmiştir. Bu parçada, Atatürk’ün hangi özelliği vurgulanmıştır? 

a) Devlet adamlığı
b) Askeri dehası 
c) Siyasi kişiliği
d) Tarihi bilgisi


12. Mustafa Kemal, yapılan işleri, elde edilen başarıları asla kendine mal etmez, hiçbir zaman kendini övmezdi. Her zaman: “Türk milleti başardı.” derdi. Bu parçada, Atatürk’ün hangi özelliği vurgulanmıştır

a) Alçak gönüllüğü
b) Kararlılığı
c) Yurt sevgisi
d) Sabrı


13. Atatürk “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” derken, aşağıdakilerden hangisini kabul etmeyeceğini bildirmiştir? 

a)Özgür ve bağımsız yaşamayı 
b)Ulusal egemenliği 
c) Himaye ve mandayı 
d) Ulusal bağımsızlığı 


14.Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in okuduğu okullardan bir değildir? 

a) Askeri Rüştiye 
b) Bahriye İdadisi
c) Harp Akademisi 
d) Mahalle mektebi 


15.Mustafa Kemal yabancı bir devletle ilk kez nerede, kimlerle savaşmıştır? 

a) Bulgarlara karşı Balkanlarda
b) Müttefiklere karşı Çanakkale'de 
c) Yunanlılarla Balkanlarda
d) İtalyanlarla Trablusgarp'ta 


16.Atatürk’ün değişik alanlarda gerçekleştirdiği inkılaplar, onun hangi kişisel özelliğini gösterir? 

a) Çok yönlülüğünü
b) Eğitimciliği
c) Rehberliği 
d) Yöneticiliği


17.Mustafa Kemal’in doğum tarihi hangisidir? 

a)19 Mayıs 
b) 30 Ağustos 
c) 29 Ekim 
d) 23 Nisan 


18. “Yolunda yürüyen bir yolcunun, ufku görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır.” Bu sözleri Atatürk’ün hangi yönünü açıkça ortaya koymaktadır?

a) Mantıklılığını
b)Vatanseverliğini 
c)İleri görüşlülüğünü 
d) Çok cepheliliğini


19. Mustafa Kemal VII. Ordu komutanı olarak görev yaptığı Suriye’de, I. Dünya Savaşı sırasında aşağıda verilen hangi devletin ordularına karşı mücadele etmiştir?

a) Fransa 
b)İngiltere 
c) İtalya
d) Rusya


20. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı ve VII. Ordu’nun faaliyetlerinin sona erdirilmesi üzerine Mustafa Kemal 13 kasım 1918’de Harbiye Nezareti(Milli Savunma Bakanlığı) emrine verildiğinden dolayı İstanbul’a dönmüştür. Mustafa Kemal’in İstanbul’da kalmayı tercih etmeyerek Anadolu’ya geçmek istemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Anadolu’da padişaha karşı ayaklanmaların başlaması
b)İngilizlerin Osmanlı Mebuslar Meclisi’ni dağıtması 
c)İstanbul Hükümeti’nin teslimiyetçi tutumu 
d) İstanbul Hükümeti’nin Sevr Antlaşması’nı imzalaması