Test Çöz,1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor Konu Değerlendirme Testi, 1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor Konu Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, 1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor Kazanım Testi, 1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor Konu Kazanımları, Konu Kazanım Testi, Konu Kazanım Değerlendirme, Süreç Değerlendirme, 1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor Süreç Değerlendirme Testi, 1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor Süreç Testi,

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
30 Mart 2016 Carsamba 18:08
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
89777
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü kentler arasında yer almaz? 
A) Manastır 
B) Selanik 
C) Sofya 
D) İstanbul 
Soru 2 
I. Manastır Askerî İdadisine girişi II. Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığına getirilişi III. Selanik Askerî Rüştiyesine girişi IV. Harp Okuluna girişi Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) III- I- IV-II 
B) IV-III-I-II 
C) I-II-III-IV 
D) II-III-IV-I 
Soru 3 
Aşağıdakilerden hangisi 20.yüzyıl başlarında Balkanların özellikleri arasında yer almaz? 
A) Ticaretin az geliştiği bir bölgedir 
B) Sömürgeci devletlerin çekişme alanıdır 
C) Batı ile iletişim ve etkileşime açık bir bölgedir. 
D) Yeni fikirlerin yayılmasına uygun bir bölgedir. 
Soru 4 
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrenim hayatıyla ilgili doğru bir olgudur? 
A) Harp okulu'nu bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisine girmiştir. 
B) Askeri Rüştiye,öğrenim gördüğü son okuldur. 
C) Öğrenimine mahalle mektebinde başlamıştır. 
D) Mülkiye Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra öğrenimine ara vermiştir. 
Soru 5 
Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde görev almamıştır? 
A) Kafkas Cephesi 
B) Suriye Cephesi 
C) Kanal Cephesi 
D) Çanakkale Cephesi 
Soru 6 
Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarından sonra hangi göreve atanmıştır? 
A) Sofya Askerî Ataşeliğine 
B) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına 
C) 19. Tümen Komutanlığına 
D) VII. Ordu Komutanlığına 
Soru 7 
Mustafa Kemal, Şam’da kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyetini İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleştirmiştir. Ancak daha sonra kendisi bu cemiyetten ayrılmıştır. Bu ayrılışın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mustafa Kemal’in bu cemiyete lider olmak istemesi 
B) İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin meşrutiyete karşı olmaları 
C) Mustafa Kemal’in ordunun politikadan ayrılmasını istemesi 
D) 31 Mart Ayaklanması’nın bastırılamamış olması 
Soru 8 
Aşağıda adları verilen okullardan hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullar arasında yer almaz? 
A) Manastır Askerî Rüştiyesi 
B) Manastır Askerî İdadisi 
C) İstanbul Harp Akademisi 
D) Selanik Askerî Rüştiyesi 
Soru 9 
Mustafa Kemal Şam’da bulunduğu sırada hangi cemiyeti kurmuştur? 
A) Jön Türkler Cemiyeti 
B) Hürriyet ve İtilaf Fırkası 
C) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti 
D) İttihat ve Terakki Cemiyeti 
Soru 10 
Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman nerede, hangi görevde bulunuyordu? 
A) Şam-5. Ordu Komutanı 
B) Çanakkale-19. Tümen Komutanı 
C) Trablusgarp- Derne Komutanı 
D) Sofya-Askerî Ataşe 
Soru 11 
Aşağıda verilen kentlerden hangi ikisi Mustafa Kemal tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında işgalden kurtarılmıştır? 
A) Bitlis-Van 
B) Bitlis- Muş 
C) Muş-Bingöl 
D) Muş-Van 
Soru 12 
Atatürk’ün fikirlerinin oluşmasında etkili olan faktörler hangi seçenekte doğru verilmiştir? 
A) Akılcılık-bilim- savaşçılık 
B) Türk tarihi ve kültürü- savaşçılık-akılcılık 
C) Türk tarihi ve kültürü-akılcılık-bilim 
D) Akılcılık-askerlik-kültür 
Soru 13 
20. yüzyıl başlarında Balkanların durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Yeni fikirlerin önce burada tartışıldığı 
B) Batılı ülkeler ile sürekli iletişim hâlinde olduğu 
C) Kültürel yönden geri kaldığı 
D) Batılı devletlerin çekişme alanı olduğu 
Soru 14 
Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na ilişkin görüşü aşağıdakilerden hangisi ile örtüşmektedir? 
A) Almanların yanında yer almalıyız. 
B) Savaşa kesinlikle girmeliyiz. 
C) Savaşı Almanlar mutlaka kazanacaklar. 
D) Savaşın dışında kalmalıyız. 
Soru 15 
Meşrutiyet yönetimine karşı İstanbul’da çıkan ayaklanma hangi ordu tarafından bastırılmıştır? 
A) Yeniçeri Ordusu 
B) Kuvayı milliye 
C) Yıldırım Ordusu 
D) Hareket Ordusu 
Soru 16 
Mustafa Kemal binbaşı rütbesine hangi savaş sırasında terfi etmiştir? 
A) Sakarya Savaşı 
B) Trablusgarp Savaşı 
C) I. Balkan Savaşı 
D) Çanakkale Savaşı 
Soru 17 
Mustafa Kemal Atatürk’ün aile hayatı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 
A) Ailesi Rumeli’ye yerleştirilen Yörüklerdendi. 
B) Makbule Hanım yaşayan tek kardeşiydi. 
C) Babası Osmanlı Devleti’nde üst düzey bir memurdu. 
D) Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dı. 
Soru 18 
31 Mart Olayı'nın bastırılmasında M.Kemal'in önemli bir katkısı olmuştur.Bu onun askerlik mesleğindeki ilk başarısıdır. Yukarıdaki bahsedilen ayaklanmaya Mustafa Kemal hangi ordu ile katılmıştır? 
A) Hareket Ordusu 
B) III.Ordu 
C) Yıldırım Ordusu 
D) V.Ordu 
Soru 19 
Mustafa Kemal, askerî öğrenimini bitirdiğinde rütbesi ne idi? 
A) Binbaşı 
B) Kurmay yüzbaşı 
C) General 
D) Albay 
Soru 20 
Mustafa Kemal ilk askerî başarısını hangi cephede kazanmıştır? 
A) Makedonya 
B) Kafkas 
C) Trablusgarp 
D) Çanakkale