Test Çöz,2.Dönem 1.Değerlendirme, 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Soruları, 2.Dönem 1.Değerlendirme Etkinliği, 2.Dönem 1.Değerlendirme Sınavı, 2.Dönem 1.Değerlendirme Çalışması, 2.Dönem 1.Değerlendirme Yap,

8. Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
09 Mart 2014 Pazar 22:00
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
10062
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

“Küçük bir sürü( ) dört inekle birkaç koyun( ) köye giren geniş yolun ağzında durmuştu.” 
Bu cümlede yay ayraçla ( ) belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? 
A) (;) (;) 
B) (:) (!) 
C) (,) (-) 
D) (-) (-)

Aşağıdakilerden hangisi destan türünün özelliklerinden değildir? 
A) Toplumları derinden etkileyen olaylar sonucunda oluşturulur. 
B) Olağanüstü güce sahip kahramanlara yer verilir. 
C) Sözlü edebiyat dönemi ürünüdür. 
D) Az sözle çok şey anlatılması hedeflenmiştir.

“Sen İstanbul’da iken ben Zonguldak’taydım. Onun için konuşamadık herhalde. Şimdilik muhabbetle, hasretle gözlerinden öperim.” 
Bu metin aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır? 
A) Anı 
B) Mektup 
C) Makale 
D) Deneme

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi geçişsiz fiildir? 
A) Bugün işe servisle gittim.
B) Kardeşimi çok seviyorum.
C) Beyaz örtüyü özenle yıkadı.
D) Ahmet, işini hiç zorlanmadan yapıyor.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatılıdır? 
A) Bütün kitaplar, raflara özenle yerleştirilmiş. 
B) Çocuk okulun bahçesinde neşeyle koşuyor. 
C) Dil eğitimi için yurt dışına gönderildi. 
D) Bahçede çiçek ekimine başlandı.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf tümleci yoktur? 
A) Uzun bir aradan sonra spor yaşamına geri döndü. 
B) Eve gelen konukları güler yüzle karşıladı. 
C) Çocuk, üç yıl dayısının yanında kaldı. 
D) Size izlediğim filmi anlatayım.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanılmıştır? 
A) Gülün dalına konan uğur böceğini gördü. 
B) Annemle gelecek yaz köye gideceğiz. 
C) Kendisine anlatılanları dinleyip karar verdi. 
D) İnsanı sevmek, bütün erdemlerin başıdır.

“Annem, mektubu okurken tatlı bir duygu sardı.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir? 
A) Nesne eksikliği 
B) Özne eksikliği 
C) Tamlayan eksikliği 
D) Gereksiz sözcük kullanılması

Affan Dede’ye para saydım, 
Sattı bana çocukluğumu. 
Artık ne yaşım var ne adım; 
Bilmiyorum kim olduğumu. 
Hiçbir şey sorulmasın benden
Haberim yok olan bitenden. 
(Cahit Sıtkı Tarancı) 
Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Geçmişi unutma isteği 
B) Çocukluğa duyulan özlem 
C) Yaşlanma korkusu 
D) Yalnızlık duygusu

Aşağıdakilerden hangisi konuşmada başarıya ulaşmak için izlenecek yollardan biri değildir? 
A) Önceden hazırlık yapmak 
B) Giyinişimize dikkat etmek 
C) Süresiz konuşmalar yapmak 
D) Atasözü, deyim ve söz sanatlarından faydalanmak

Topluluk önünde etkili bir konuşma yapabilmek, hazırlık gerektirir. Sesi doğru kullanmak, bedensel hareketleri düzenlemek, konuyu sınırlamak, bizi hedefimize ulaştırır. Konuşma öncesinde ele alacağımız konuyla ilgili araştırma ve planlama yapmalı, bir konuşma metni hazırlamalıyız. Arkadaşlarımızın önünde konuşma provası yapmak, onların görüş ve önerileri doğrultusunda hareket etmek, hem başarımızı artırır, hem de heyecanımızı azaltır. 
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
A) Konuşma yapmadan önce arkadaşlarımızın görüşlerini almalıyız. 
B) Başarılı bir konuşma için konuyu sınırlamalıyız. 
C) Etkili bir konuşma için araştırma yapmalıyız. 
D) Hayattaki hedeflerimizi iyi belirlemeliyiz.

Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin unsurlarından biri değildir? 
A) Olay 
B) Kişiler 
C) Plan 
D) Yer

Bir olayı, bir varlığı, bir kişiyi; karşısındakinin gözünde canlandıracak, gerekli izlenimleri uyandıracak biçimde yapılan anlatıma ne ad verilir? 
A) Tartışmacı anlatım 
B) Betimleyici anlatım 
C) Hikâye edici anlatım 
D) Açıklayıcı anlatım

Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor, gün ağarıncaya kadar söküyor, koparıyor, kazıyordu. Kazdıkça kaya, kazdıkça taş... Bütün bir yaz, bütün bir kış orman memurunun tazyiki çalı, palamut, defne, koca yemiş, diken ot, kök, ona karşı koydular. Korkunç mücadeleye üç evlek toprak için Mustafa’dan başka kimse girişemezdi. 
(Sait Faik Abasıyanık) 
Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mustafa’nın toprakla mücadelesi 
B) Doğal çevrenin zenginleştirilmesi 
C) Tarımla uğraşmanın faydaları 
D) Tarım aletlerinin önemi

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır? 
A) İtfaiyenin siren sesi aklımı başımdan aldı. 
B) Babamın söylediklerine kulak verdim. 
C) İstanbul’da iş bulup çalışmaya başlamış. 
D) Onu hiç gözüm tutmamıştı.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kişileştirme vardır? 
A) Avcı, güvercinleri tuzağa düşürdü. 
B) Güvercin ve arkadaşı fare birden şaşırdılar. 
C) Bütün güvercinler kanat çırpmaya başladı. 
D) Güvercinler her akşam yuvalarına dönerdi.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? 
A) Hasta olduğu için bugün işe gelememiş. 
B) Bu eksiklik onu hiç rahatsız etmiyordu. 
C) Dosyaları konularına göre tasnif etti. 
D) Denizde yüzmeyi havuzda yüzmeye tercih ederim.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı bildirmektedir? 
A) Evliya Çelebi’nin “Seyahatname”si en çok okunan ve beğenilen eserlerimizdendir. 
B) III. Selim yağlıboya portrelerini yaptırmıştır. 
C) Nakkaş Osman sarayda resimli el yazmalarını hazırlamıştır. 
D) Nusretname kitabı 1584’de atlas kumaşla kaplanmıştır.

“Güzel bir bahar akşamı dışarı çıkarak bahçedeki içi boş olan havuzun kenarında oturduk.” Bu cümlede aşağıdaki sözcüklerden hangisinin karşıt anlamlısı yoktur? 
A) Çirkin 
B) İçeri 
C) Dolu 
D) Köşe

“Yüz” sözcüğü hangi cümlede temel anlamıyla kullanılmıştır? 
A) Bu yorgan yüzü saten olmalı. 
B) Batan cisim suyun yüzüne çıktı. 
C) Sabahları elini yüzünü yıkardı. 
D) Kitabın arka yüzüne de baktı.