Test Çöz,2.Dönem 1.Değerlendirme, 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Soruları, 2.Dönem 1.Değerlendirme Etkinliği, 2.Dönem 1.Değerlendirme Sınavı, 2.Dönem 1.Değerlendirme Çalışması, 2.Dönem 1.Değerlendirme Yap,

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
09 Mart 2014 Pazar 22:01
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7503
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Türkiye’de ekonomik bir model olarak uygulanmış olan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Devletçilik 
B) Halkçılık 
C) Milliyetçilik 
D) Laiklik

İkinci Dünya Savaşı, 1 Eylül 1939 tarihinde Almanya’nın hangi devleti işgal etmesi sonucunda başlamıştır? 
A) Fransa 
B) Romanya 
C) Polonya 
D) Bulgaristan

Ülkemizde maden arama faaliyetlerini gerçekleştiren kurum aşağıdakilerden hangisidir? 
A) MTA 
B) UNESCO 
C) TİKA 
D) ASELSAN

Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’na üye olan devletlerden biri değildir? 
A) Yugoslavya 
B) Bulgaristan 
C) Romanya 
D) Yunanistan

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan Sovyet tehdidine karşı ABD’nin öncülüğünde kurulan ortak askerî güç aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Varşova Paktı 
B) Sadabad Paktı 
C) Balkan Antantı 
D) Kuzey Atlantik Paktı

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin amaçlarından değildir? 
A) Türk Milleti’nin millî birliğini sağlamak 
B) Bağımsız ve güçlü bir Türkiye kurmak 
C) Kaybedilen toprakları geri kazanmak 
D) Türk Milleti’nin onurlu, mutlu yaşamasını sağlamak

“Ya istiklal ya ölüm” parolasıyla başlatılan millî mücadele hangi fikrin ürünüdür? 
A) Liberalizm 
B) Sosyalizm 
C) Milliyetçilik 
D) Kapitalizm

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde çağdaş kurumların açılması, Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? 
A) Milliyetçilik 
B) Laiklik 
C) İnkılapçılık 
D) Halkçılık

Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur? 
A) Trakya-Paşaeli 
B) Vatan ve Hürriyet 
C) Millî Kongre 
D) İzmir Redd-i İlhak

İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgaline aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur? 
A) Amasya Genelgesi’nin ilanı 
B) Misak-ı Millî kararlarının kabulü 
C) Erzurum Kongresi’nin toplanması 
D) Amasya Görüşmeleri’nin yapılması

Milletler Cemiyeti hangi savaştan sonra kurulmuştur? 
A) I. Dünya Savaşı 
B) II. Dünya Savaşı 
C) I. Balkan Savaşı 
D) Trablusgarp Savaşı

Mustafa Kemal ilk TBMM’ye hangi ilin milletvekili olarak katılmıştır? 
A) İstanbul 
B) Ankara 
C) Erzurum 
D) İzmir

Kurtuluş Savaşı’nda düşman işgaline karşı gösterdiği üstün başarılardan dolayı TBMM tarafından kahraman unvanı verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Urfa 
B) Afyon 
C) Antep 
D) Maraş

Kuvayımilliye birliklerinin Yunan işgalleri karşısında istenilen başarıyı gösterememesi, aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır? 
A) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin yayınlanmasını 
B) Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasını 
C) Düzenli ordunun kurulmasını 
D) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun çıkarılmasını

• Düşmanın Türk topraklarını ele geçirme umudu yok oldu. 
• TBMM Anadolu’da kesin egemenlik sağladı. 
• İtalyanlar Anadolu’dan tamamen çekildi. 
Yukarıdaki gelişmeler hangi savaşın sonucudur? 
A) I. İnönü Savaşı 
B) II. İnönü Savaşı 
C) Kütahya-Eskişehir Savaşları 
D) Sakarya Meydan Muharebesi

Devlet başkanının doğrudan veya dolaylı olarak halk tarafından belirli bir süre için seçildiği ve egemenliğin millete ait olduğu yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Oligarşi 
B) Teokrasi 
C) Meşrutiyet 
D) Cumhuriyet

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın maddelerinden biri değildir? 
A) Osmanlı ordusu terhis edilecek. 
B) Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacak. 
C) Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır Meriç Nehri olacak. 
D) Türkiye’de yaşayan tüm gayri müslimler Türk vatandaşı sayılacak.

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemler arasında yer almaz? 
A) İstiklal Mahkemelerinin kurulması 
B) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun çıkarılması 
C) Hiyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması 
D) İstanbul Hükûmeti ile haberleşmelerin kesilmesi

• Dil kurultayının yapılması
• Türk dilinin yabancı kelimelerden arındırılması
• Yabancı kelimelere Türkçe karşılık bulunması için açılan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kültür Bakanlığı 
B) Türk Dil Kurumu 
C) Türk Tarih Kurumu 
D) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

1926 tarihli Türk Medeni Kanunu’nun kabulü, Atatürk ilkelerinden hangisinin benimsendiğinin göstergesidir? 
A) Halkçılık 
B) Cumhuriyetçilik 
C) Milliyetçilik 
D) Devletçilik