Test Çöz,2.Dönem 1.Değerlendirme Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Kazanımları, 2.Dönem 1.Değerlendirme Kazanım Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

8. Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
14 Temmuz 2015 Salı 10:55
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
4919
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Denizden çıkan bir kişinin üşüme hissi duyması ile aşağı- dakilerden hangisi benzerlik göstermez?

 • AToprak testilerin suyu soğuk tutması
 • BKar yağarken havanın ısınması
 • CKesilip güneşe konan karpuzun soğuması
 • DSabahları pencere camlarının buğulanması

1.Soru

Isı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • ATaneciklerin sahip olduğu toplam hareket enerjisidir.
 • BBirimi kalori ya da joule dur.
 • CMadde miktarına bağlı değildir.
 • DKalorimetre kabı ile ölçülür.

 

2.Soru

Meral Öğretmen suyun içine   00 C de 40 gr  buz koymuştur. Buzun tamamen erimesi için suyun buza ne kadar enerji vermesi gerekir? (Lbuz :80 cal /g )     

 • A1600 cal
 • B2400  cal
 • C3200  cal
 • D3600 cal

3.Soru

Erime sıcaklıklarındaki aynı miktar X,Y ve Z  katı maddeleri özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında;

 • X katısı 3 dakika
 • Y katısı 8 dakika
 • Z katısı 11 dakika

sonra tamamen sıvı hâle geçiyor. Bu madde­lerin erime ısılarının  büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • AX > Y > Z
 • BY > Z > X
 • CZ > Y > X
 • DZ > X > Y

 

4.Soru

Şekildeki özdeş kaplarda belirtilen miktarda yağ ve su bulunmaktadır. Özdeş ısıtıcılar ile maddelerdeki sıcaklık artışının öz ısıya bağlı olduğunu göstermek isteyen öğrenci şekildeki düzeneklerden hangi ikisini kullanmalıdır?

 • AI ve II
 • BI ve III
 • CII ve IV
 • DI ve IV

5.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisinde sıcaklık ve ısı kavramları doğru kullanılmıştır?

 • AYarın hava ısısı 20 C olacak.
 • Bİnsanların vücut ısısı 36,5 C olacaktır.
 • CKar yağdı ısı düştü.
 • DSıcaklığı  azalan maddelerin ısısı artar.

6.Soru

Ulaş elinde tuttuğu demir bilyeyi kaptaki suyun içine atıyor. Bir süre bekliyor ve de­mir bilyenin hacminin küçüldüğünü görüyor. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ­rudur?

 

 • ABilye suya ısı vermiştir.
 • BBilye sudan ısı almıştır.
 • CBilyenin sıcaklığı suyun sıcaklığına eşittir.
 • DBilye başlangıçta sudan soğuktur.

 

7.Soru

Isıca yalıtılmış bir kapta bulunan suya bir parça buz atılıyor. Isı alışverişi bittiğinde termometre sıcaklığı 10°C gösterdiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanıştır ?

 

 • ABuzda hal değişimi gözlenmiştir.
 • BSuyun buza verdiği ısı, buzun sudan aldığı ısıya eşittir.
 • CBuzun tamamı erimiştir.
 • DSuyun ilk sıcaklığı 0°C olabilir.

8.Soru

I.[D] Isı bir enerji çeşididir. 
II.[Y] Isı hiçbir enerjiye dönüştürülemez. 
III.[D] Isı termometre ile ölçülür. 
Yukarıdaki ifadelerde kutuların içerisine doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazan Cem hangi seçenekleri doğru yanıtlamıştır?

 • AYalnız I
 • BI ve II
 • CI ve III
 • DI, II ve III

9.Soru

 1. Isı maddenin taneciklerinin toplam hareket enerjisidir.

    II.Isı enerjisi termometre ile ölçülür.

    III.Isının birimi kalori ya da joule’dir.

Yukarıda ısı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

 • AYalnız I
 • BYalnız II
 • CI-II
 • DI-III

10.Soru

İki madde arasındaki ısı alış verişinin gerçekleşmesi için tek ve yeterli şart aşağıda verilenlerden hangisidir?

 • Aİki maddenin sıcaklıklarının farklı olmasıdır.
 • Bİki maddenin ısılarının farklı olmasıdır.
 • Cİki maddenin sıcaklıklarının eşit olmasıdır.
 • D İki maddenin ısılarının eşit olmasıdır.

11.Soru

I. Oksijen    
II. Karbondioksit   
III. Su         
IV. Enerji

Bir bitki fotosentez yaparken yukarıda verilenlerden hangilerine ihtiyaç duymaz?

 • AYalnız I
 • BIII – IV
 • CI –III – IV
 • DII – IV

12.Soru

Bir ekosistemdeki  oksijenin temel kaynağı nedir?

 • AArabalardan çıkan egzoz gazları
 • BBitkilerin solunum yapmaları
 • CHayvanların solunum yapmaları
 • DBitkilerin fotosentez yapmaları

13.Soru

Isı alan bir maddenin;

I. Sıcaklık    
II. Hacim  
III. Kütle

   Verilenlerinden hangileri artar?

 • AI ve II
 • BI ve III
 • CII ve III
 • DI,II ve III

14.Soru

10 gram kütlesinde katı haldeki kurşun sıvı hale geçerken 2200J ısı enerjisi alıyor.Aynı kütledeki kurşun donarken çevresine kaç joule ısı enerjisi verir?

 • A22000
 • B22
 • C2200
 • D220

15.Soru

Titreşen bir telin;

            I. Boyu kısaldıkça ses incelir.

           II. Gerginliği arttıkça ses incelir.

          III. Kalınlığı artıkça ses incelir.

         Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

 

 • AI ve II
 • BYalnız II
 • CI, II ve III
 • DYalnız III

16.Soru

Bir kapta bulunan NaOH çözeltisinden HCI gazı geçiriliyor.   Bu durumda,

   I. Nötrleşme tepkimesi gerçekleşir.

 II. Tuz ve su oluşur.
III. Isı açığa çıkar.

Yargılarından hangileri doğrudur?

 • AII ve III   
 • BI ve II
 • CI ve III
 • DI, II ve III

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • AFarklı iki maddenin sıcaklıkları aynı ise sahip olduğu ısı enerjisi de aynıdır.
 • Bİyot çözeltisi glikozu mavi-mor renge boyar.
 • CFotosentez sadece kloroplast bulunduran canlılarda gerçekleşir.
 • DOksijenli solunum sonucu açığa çıkan enerji,oksijensiz solunuma göre daha azdır.

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • ASıcaklığı artan bir ortamda sesin yayılma hızı  azalır.
 • BSes yüksekliği,sesin ince ya da kalın olarak algılanmasına neden olur.
 • CSesin gazlardaki hızı sıvılardan daha azdır.
 • DIsı maddeyi oluşturan taneciklerin toplam enerjisi iken,sıcaklık bir taneciğin enerjisidir.

19.Soru


 

Sevinç 50°C deki suyun içerisinde uzun süre bekletilen X, Y ve Z cisimlerini alarak içerisinde 10°C de aynı miktar su bulunan özdeş kaplara bırakıyor.

Kaplardaki suların son sıcaklıkları farklı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • AX, Y ve Z maddeleri 50°C lik sudan eşit ısı almışlardır.
 • BX, Y ve Z farklı cins maddelerdir.
 • C50°C lik sıvı içerisinde cisimlerin sıcaklıkları birbirinden farklıdır.
 • D10°C lik sıvıya cisimler bırakıldıklarında moleküllerinin hızı artar.

20.Soru