Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

8. Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
31 Mart 2016 Persembe 17:42
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
6166
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
2. dönem 1. yazılı (1) Uzunlukları eşit, kesit alanları arasındaki ilişki K > L > M olan aynı maddeden üretilmiş "K, L ve M" tellerine eşit şiddette vuruluyor. Teller çıkan seslerin frekansı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur? 
A) K > L > M 
B) M > L > K 
C) M > L = K 
D) M = L = K 
Soru 2 
2. dönem 1. yazılı (2) "P, R ve S" ses dalgaları 1 saniyelik zaman diliminde ölçülmüştür. "P, R ve S" ses dalgaları için aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? 
A) En şiddetli ses "P" sesidir. 
B) En pes ses "S" sesidir. 
C) En tiz ses "R" sesidir. 
D) Şiddeti en az olan ses "R" sesidir. 
Soru 3 
Sesin şiddetinin uygulanan kuvvet ile arttığını göstermek isteyen öğrenci 1, 2, 3 ve 4 nolu düzeneklerden hangi ikisini kullanmalıdır? 
A) 1 - 2 
B) 1 - 3 
C) 2 - 3 
D) 2 - 4 
Soru 4 
Şekildeki kapta sıvı bir madde yer almaktadır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Termometrede okunan değer, kapta bulunan maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama hareket enerjilerinin bir göstergesidir. 
B) Kaptaki maddeye aynı sıcaklıkta aynı maddeden eklediğimizde, taneciklerin toplam hareket enerjisi artar. 
C) Kapta bulunan maddenin taneciklerinin hızları birbirine eşittir. 
D) Kaptaki maddeye aynı sıcaklıkta aynı maddeden eklediğimizde, taneciklerin ortalama hareket enerjisi değişmez. 
Soru 5 
İnsanların albino olmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini sağlayamaz? 
A) Orak hücreli anemi 
B) Bronzlaşmış çocuk 
C) Van kedisi 
D) Down sendromlu insan 
Soru 6 
Birbirine karışmayan "X ve Y" sıvıları içerisine bu sıvılarda çözünmeyen 
I ve II cisimleri bırakıldığında cisimler şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Sıvıların yoğunluğu "dX ve dY" cisimlerin yoğunluğu ise dI ve dII olduğuna göre sıvı ve cisim yoğunlukları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur? 

A) dY > dII > dx > dI 
B) dx = dI > dII > dY 
C) dx = dI = dII = dY 
D) dY > dII > dx = dI 
Soru 7 
Aşağıdaki çizelgede özdeş ısıtıcılarda ısıtılan bir sıvının farklı kütlelerinin “sıcaklık - zaman” ölçümleri verilmiştir. 
Çizelgedeki bilgilere göre A, B ve C cisimlerinin kütleleri arasındaki ilişki nasıldır? 

A) A = B = C 
B) C > A > B 
C) B > A > C 
D) B > C > A 
Soru 8 
Bir araştırmacı hiçbir anormal hava koşulunun olmadığı bir günde Ihlara vadisinde ses ile ilgili yapmış olduğu araştırma sonuçlarını aşağıdaki çizelgedeki gibi not ediyor. 
Tablodaki verileri incelediğinizde bu araştırmacı ses ile ilgili hangi bilgiyi araştırmak istiyor? 

A) Sesin yankılanması için gerekli yüksekliği 
B) Sesin yayılma hızının sıcaklık ile ilişkisini 
C) Sesin yankılanmasının sebebini 
D) Doğa ortamında sesin yayılma hızını 
Soru 9 
Fen ve teknoloji dersinde öğretmenleri öğrencilerin farklı sesler üretebilen müzik aletleri tasarlamalarını istiyor. Öğrencileri aynı cins ve kesitteki teller ile çeşitli kütleler kullanarak aşağıdaki müzik aletlerini tasarlıyorlar. Hangi müzik aleti tasarlanma amacına uygun değildir? 


A) K 
B) L 
C) M 
D) N 
Soru 10 
Fatma bir kısmı su ile dolu şişeye 1. şekilde üflüyor. 2. şekilde ise bir çubuk ile vuruyor. Fatma şişeyi üflediğinde çıkan sesin ince olduğunu, şişeye vurduğu zaman ise çıkan sesin kalın olduğunu gözlemliyor. Aynı miktarda su dolu şişenin üfleyince ve vurunca farklı sesler çıkarmasını aşağıdakilerden hangisi ile açıklarız? 
A) Şişeye vururken uyguladığı kuvvet, şişeyi üflerken uyguladığı kuvvetten fazla olduğu için farklı sesler çıkmıştır. 
B) Şişeye vurduğunda titreşen hava, üflediğinde ise titreşen şişe ve sudur. Hava miktarı az olduğundan kalın, su miktarı fazla olduğundan ince ses çıkmıştır. 
C) Şişeye vurduğunda titreşen şişe ve su, üflediğinde ise titreşen havadır. Hava miktarı az olduğundan ince, su miktarı fazla olduğundan kalın ses çıkmıştır. 
D) Şişeye vurduğunda ve üflediğinde çıkan seslerin frekansları aynı olduğu için farklı sesler çıkmıştır. 
Soru 11 
İlk sıcaklıkları 15 ºС olan bir miktar su K, L ve M ısıtıcılarına şekilde gösterilen miktarlarda doldurulup ısıtıcılar çalıştırılıyor. İçerisindeki sular kaynayınca ısıtıcılar otomatik olarak kapanıyor. Isıtıcıların çalışma süreleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur? 
A) K = L = M 
B) M > L > K 
C) M > L = K 
D) K > L > M 
Soru 12 
Elektron Emlak tarafından verilen ilana aşağıdaki elementlerden hangisi başvurur ise son katmanındaki elektronlar emlakçı tarafından satın alınır? 
A) Flor 
B) Magnezyum 
C) Kalsiyum 
D) Lityum 
Soru 13 
Sesin kulakta işitilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Kulak kepçesi ses dalgalarını yutar. 
B) Kulak kemikleri, ses titreşimlerini salyangoza aktarır. 
C) Ses şiddetine göre kulak zarının titreşimi değişir. 
D) Kulak yolu ses dalgalarını kulak zarına iletir. 
Soru 14 
Titreşen bir telin frekansı telin hangi özelliğine bağlıdır? 
I. Boyuna 

II. Cinsine 

III. Gerginliğine 

A) Yalnız III 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I, II ve III 
Soru 15 
Ses ile ilgili; 
I. Boşlukta yayılır. 

II. Sesin hızı ortam sıcaklığına bağlıdır. 

III. Müzik aletlerinin ayırt edilmesi sesin tınısıyla ilgilidir. 

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) I ve II 
D) II ve III 
Soru 16 
İnsan müdahalesiyle meydana gelen sesler yapay ses, canlıların sesi ve insan müdahalesinin olmadığı durumlarda ortaya çıkan sesler de doğal seslerdir. Buna göre, en fazla doğal ses, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vardır? 
A) Kedi sesi, kuzu sesi, gök gürültüsü, düdük sesi 
B) Keman sesi, bebek sesi, araba sesi, kuş sesi 
C) Köpek sesi, silah sesi, keman sesi, tavuk sesi 
D) Kaval sesi, zil sesi, davul sesi, kuzu sesi 
Soru 17 
Ağzı cam kapakla sıkıca kapalı olan bir tenceredeki su, yanmakta olan ocağın üzerine konulup kaynatılıyor. Ocak söndürülüp, kaynama durduğunda kapak açılıyor. Suyun bir süre daha tekrar kaynadığı görülüyor. Bu olay aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 
A) Su havadan ısı almıştır. 
B) Su üzerindeki basınç azalmıştır. 
C) Suyun kütlesi azalmıştır. 
D) Kapak açılınca su ısı kaybetmiştir. 
Soru 18 

Yukarıdaki kimyasal tepkime denklemi uygun en küçük tam katsayılar ile denkleştirildiğinde Ag’ün katsayısı kaç olur? 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
Soru 19 

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yanma tepkimesidir? 

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) II ve III 
Soru 20 

tepkimelerinden hangisi ya da hangileri nötralleşme tepkimesidir? 

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) II ve III 
D) I, II ve III