Test Çöz,2.Dönem 3.Değerlendirme Değerlendirme Testi, 2.Dönem 3.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 3.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 3.Değerlendirme Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, 2.Dönem 3.Değerlendirme Kazanımları, 2.Dönem 3.Değerlendirme Kazanım Testi, 2.Dönem 3.Değerlendirme Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

8. Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
19 Temmuz 2015 Pazar 20:44
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
4225
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdaki koyu yazılı sözcüklerden hangisi soyut değildir?

 • AEdebiyat büyük bir özveri gerektirir.
 • Bİnce bir ruh kadar bilgi de lazımdır.
 • CMüzisyen için ses neyse ressam için de ışık odur.
 • DEn başta umudu olmayan şiir yazamaz.

1.Soru

Aşağıdakilerin cümlelerden hangisinde karşıt sözcükler yoktur?

 • AAğır gitmeyi bıraksan da artık biraz hızlansan diyorum.
 • BBiriktirdiğim bozuk paralarla bisikletimi tamir ettirdim.
 • CFiyatlardaki artış satışlardaki azalışı beraberinde getirdi.
 • DAz yemek çok yemekten her zaman daha sağlıklıdır.

 

2.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yakınma" söz konusudur?

 • ABir de, aldığı gibi getirmeyi öğrense!
 • BO geldiği gibi gitmeyi de biliyor.
 • CTürkçeyi düzgün kullanamıyor.
 • DÇalışmayı sevdiği söylenemez.

3.Soru

Aşağıdaki cümlelerin, hangisinde eylemin nedeni belirtilmemiştir?

 • ARadyodaki arızayı giderince sevindi.
 • BSakat olduğu için askere alınmadı.
 • COkulu bu sene bitirince işe başlayacak.
 • DKibriti söndürmediği için yangın çıktı.

4.Soru

"Memleket değiştirmekle; kıskançlık, cim- rilik, kararsızlık, korku gibi özellikler bizi bırakmaz."
Aşağıdakilerden hangisi, "anlamca" bu sözle ilgilidir?

 • AHuysuz atın çiftesi yaman olur.
 • BHoroz ölür, gözü çöplükte kalır.
 • CCan çıkmayınca huy çıkmaz.
 • DHaydan gelen huya gider.

5.Soru

(I) Şair işini en iyi bilen adamdır. (II) Çünkü o bir öykücüden, bir romancıdan, bir denemeciden, bir oyun yazarından daha çok oynar sözcüklerle. (III) Yani ortaya koyduğu yaratının her parçasını, her an bir kartal gibi kavrar.(IV) Bir romancı yapıtının sekizinci, onuncu ya da on beşinci bölümlerini yazarken daha önceki bölümlerde hangi sözcükleri, hangi tümceleri kullanmış olduğunu bilmeye-bilir. (V) Ama bir şair için böyle bir şey söz konusu olamaz; o, şiirini tek bir soluk halinde içine çeker.

Numaralandırılanların hangisinde“olmasa da olur” anlamı vardır?

 • AI
 • BII
 • CIII
 • DIV

6.Soru

(I) Ben edebiyata düz yazı ile başladım. (II) Sekiz yaşında iken bir öykü yazdım. (III) Sonra on beş yaşıma kadar da bir sürü roman yazdım. (IV) Şimdi çok şükür onla-rın hiçbiri ortalarda değil. (V) Ama düzyazı tutkum daha sonraki yıllarda beni gölgem gibi izledi.

Numaralandırılmış cümlelerin hangi-lerinde yazarın kişisel düşüncelerine yer verilmiştir?

 • AI – II
 • BII - III
 • CIII – IV
 • DIV – V

7.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik eylemlerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • AKurallara uymayanları ikaz etti.
 • BSanık, bütün suçlamaları reddetti.
 • CÖdevlerini hazırlarken yardım ederim.
 • DBu kadar aceleci olma, birazcık sabır et.

8.Soru

&ldquo Hilmi Yavuz şiir ile felsefe arasındaki bağları, ayrılıkları vurguladığı bir söyleşi-de benim de ilgi alanıma giren kimi kavramlara değiniyor.”

Yukarıdaki altı çizili bölüm cümlenin hangi öğesidir?

 • AZarf tümleci
 • BDolaylı tümleç
 • CÖzne
 • DNesne

9.Soru

Paragrafta aşağıdakilerden hangi-sine değinilmemiştir?

 • AYazar, kahramanlarını gerçekçi bir şekilde tanıtmıştır.
 • BYazar, kahramanlarını tanıtırken onla-rın ruhsal yönleri üzerinde de durmuştur.
 • CHalit Ziya’nın eserlerinde toplumun her kesiminden insana rastlamak mümkün.
 • DHalit Ziya’nın kahramanları ya tam iyidir ya da tam kötüdür.

10.Soru

Genç gazetecileri değil de onların düşürüldüğü durumu ve geçerli anlayışı eleştiriyorum.

Yukarıdaki cümlenin öğe dizilişi aşağı-dakilerden hangisidir?

 • AÖzne-Yüklem
 • BDolaylı tümleç-Yüklem
 • CZarf tümleci-Yüklem
 • DBelirtili nesne-Yüklem

11.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç nokta (…) yanlış kullanılmıştır?

 • AYemekten sonra tatlılar, kahveler, meyveler… ikram edildi.
 • BEv sahibi kesin konuştu: Ya kirayı artıracaktık; ya da…
 • CNeler konuşulmadı ki o akşam: Siyaset, spor, magazin…
 • DEvdeki sohbetimiz üç ayaklıdır: Biri ben, biri annem, biri de babam…

12.Soru

Gelenekler, bireysel yaratıcılık, grup farklılaşması ya da değişen koşullara uyarlanma zorunluluğundan ileri gelen

değişme dinamiği ile çatışır. Bu durum nesil farklılaşmasına neden olur. Ama aynı zamanda da değişimle uzlaşır. Çünkü gele-nekler değişmeyi, gecikmeli de olsa, gide-rek özümler. Bugünün değişimleri, yarının gelenekleri olur.

Yukarıdaki paragrafta ‘gelenek’ ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • AGeleneklerin değişimle çatışması nesiller arası kopukluğa neden olabilir.
 • BGelenekler de zamanla değişebilir.
 • CDeğişimin başlıca nedenleri yaratıcılık ve farklılaşmadır.
 • DGelenekler değişen koşullara çabuk uyum sağlar.

13.Soru

Az gelişmiş milletlerin geri kalma sebepleri incelendiğinde, insanlarının milli ve çağdaş ihtiyaçlara göre eğitilmemiş olduğu görülür. Gelişmiş milletlerin gücü ekonomi, endüstri ve ticaretteki başarıla-rından çok eğitilmiş, vasıflı iş gücünden ileri gelir. Çünkü maddi güçler bir gün kaybedilebilir. Onun için bir ulusun yaptığı en iyi yatırım eğitime yaptığı yatırımdır.

 Böyle düşünen bir yazara göre bir milletin gelişmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 • AGelişmiş milletlerle iyi ilişkiler kurulmasına
 • BTicarette yeni atılımlar yapılmasına
 • CEkonomik alanda reformlara
 • DEğitim seviyesinin yükseltilmesine

14.Soru

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat-fiil ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

 • AGülü seven, dikenine katlanır,
 • BAkla gelmeyen, başa gelir,
 • CÇalışan, dağları aşar.
 • DYumurtlayan tavuk kesilmez,

15.Soru

Kesinlikle hayır. Eğitmenliğe yakışmadı-ğını düşünüyorum bunun. Çünkü genç insanlarımıza eğitim verir görünürken, aslında kendi kalıplarımıza göre düşün-meyi öğretmek, yalnız onlar için değil, bütün toplum için de zararlı bir tutum. Düşünmeyi öğrenmeden yetişen genç, günü gelir, öğretilenlerin dışında kalan ye-ni durumlar karşısında şaşkınlaşır, kendi yerini bilemez ve rüzgarlar önünde savru-lur durur.

Yukarıdaki sözler, aşağıdaki soru-lardan hangisinin yanıtı olabilir?

 • AHocalık yaptığınız yıllarda, fikirlerinizi ve dünya görüşünüzü öğrencilerinize aktarmayı hiç düşündünüz mü?
 • BEğitmenlik yaptığınız yıllarda sizin gibi düşünmeyen insanlara tahammül edebilir miydiniz?
 • CSizce eğitmenliğin ilk koşulu, öğrenci-lerdeki örf ve âdetlerimize uymayan davranışları düzeltmek midir?
 • DEğitimci olmak için çok fazla tecrübeye ihtiyaç var mıdır?

16.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad-eylem vardır?

 • ABeklenen gün nihayet geldi.
 • BBu hafta arkadaşlarla birlikte size çay içmeye gelecektim.
 • CSanatçının eserlerini yeni yayınevi tek cilt halinde basmış.
 • DHerkes merakla merdivenden inen ni-şanlı çifte bakıyordu.

17.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlamı taşıyan bir zarf-fiil vardır?

 • ARadyodaki haberi duyup hemen onlara anlatmış.
 • BOlanları tek tek anlatarak haklı olduğunu göstermeye çalıştı.
 • CSiz burada çalışırken o, çok rahat uyuyordu.
 • DSabahın erken saatlerinde gülerek okula giderdik.

18.Soru

Edebiyat kültürünün ve edebiyat zevkinin en şaşmaz ölçütü edebiyatsızlıktır. İçeriğin özelliğini bozan sanatlardan uzak durmak, çıplak sözün sırrına ermiş bulun-mak. İşte gerçek edebiyatın ana koşulu.

Yazarın gerçek edebiyatın ana koşulu saydığı özellik, aşağıdakilerden hangisiyle adlandınlabilir?

 

 • Abütünlük
 • Baçıklık
 • Cakıcılık
 • Dyalınlık

19.Soru


 

Öykülerimde içinizden biri gibi, Ezgi gibi, Ozan gibi olağan çocuklar vardır. Bunun için, öykülerimdeki kişilere "kahraman" demeyin ne olur. Evet, Don Kişot bir kah-ramandı, düşman sanıp yel değirmenlerine saldırıyordu çünkü. Kahraman, aldatılan ve akıllılar tarafından tekrar tekrar aldatıl-mak için başkalarına tavsiye edilendir.

Bu parçada yazar söylediklerini inandırıcı kılmak için aşağıdaki yolla-rın hangilerine başvurmuştur?

 

 • Atanık gösterme - benzetme
 • Bkarşılaştırma – tanımlama
 • Ctanımlama - alıntı yapma
 • Dörneklendirme - tanımlama

20.Soru