Test Çöz,Yurdumuzun Ýþgaline Tepkiler, Osmanlý Devleti Hangi Cephede?, Zorunlu Göç, Neden?, Cepheden Haber Var, Geldikleri Gibi Giderler, Ýzmir'in Ýþgali, Cemiyetler, ve Milli Mücadele Baþlýyor, Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919), Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Aðustos 1919, Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919), Egemenlik Milletindir, Misakýmilli, Büyük Antlaþmasý Mý, Ölüm Fermaný Mý?,

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2.Ünite 1.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
12 Aralık 2013 Persembe 19:45
Güncellenme tarihi
20 Kasım 2019 Carsamba 23:00
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5621
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Türk Halkı Anadolu’da yaptığı işgallere karşı hangisine daha çok tepki göstermiştir? 
A) İngiltere 
B) İtalya 
C) Yunanistan 
D) Fransa

Adana,Kilis,Antep,Urfa bölgelerinde Kuvayimilliye birlikleri hangi devletin askerlerine karşı savaşmıştır? 
A) Yunanistan 
B) Fransa 
C) İtalya 
D) İngiltere

İlk TBMM için hangisi söylenemez? 
A) Ülkeyi işgalden kurtarmıştır 
B) Tekalif-i Milliye emirlerini yayınlamıştır. 
C) Halifeliği kaldırmıştır. 
D) Saltanatı kaldırmıştır

Direniş cemiyetleri hangisiyle daha az mücadele etmiştir? 
A) Alman Askerleri 
B) İtalyan Askerleri 
C) Yunan Askerleri 
D) Azınlık Cemiyetleri

Hangisi Kuvayi Milliye’nin ortaya çıkmasına neden olmuştur? 
A) Yurdun her tarafının işgal edilmesi 
B) Londra Konferansı’nın sonuçsuz kalması 
C) Ayaklanmaların çıkması 
D) Fransızların ilerlemesi

Hangisi 2. Meşrutiyet’e bir tepki olarak ortaya çıkmıştır? 
A) Hareket Ordusu’nun kurulması 
B) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurulması 
C) 2. Abdülhamit’in başa geçirilmesi 
D) 31 Mart Vak’ası

Hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak mücadele ettiği son savaştır? 
A) Kafkas 
B) Suriye-Filistin 
C) Çanakkale 
D) Kanal

Hangi savaşta Mustafa Kemal ATATÜRK Muş ve Bitlis’i geri almıştır? 
A) Çanakkale Cephesi 
B) Kanal Cephesi 
C) Kafkas Cephesi 
D) Suriye-Filistin Cephesi

Hangisi Rusya’nın 1. Dünya Savaşı’ndan çekilmesine neden olmuştur 
A) Çanakkale Cephesi 
B) Suriye-Filistin Cephesi 
C) Kafkas Cephesi 
D) Kanal Cephesi

Hangisi Çanakkale Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir? 
A) 1. Dünya Savaşı uzamıştır 
B) İngilizler 1. Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir 
C) Ölenlerin sayısı yarım milyonu aşmıştır 
D) Mustafa Kemal’in cesaret ve başarısı önem kazanmıştır

Hangisi, Mustafa Kemal’in kurtuluş planları arasında değildir? 
A) Türk ulusunu temsil eden bir kurul oluşturmak 
B) Padişaha tam bir bağlılık sunmak 
C) Mitinglerle ulusal heyecan yaratmak 
D) Ulusal dernekleri birleştirmek

Hangisi Kuvayimilliye’nin özelliklerinden biri değildir? 
A) Yerel direniş örgütleridir 
B) İstanbul Hükümetinin desteğini almışlardır 
C) Düzensiz birliklerdir 
D) İçlerinden düşman safına geçen olmasıdır.

Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’nda hangi müttefik cephesine yardım göndermiştir? 
A) Çanakkale 
B) Romanya 
C) Kanal 
D) Suriye

28 Ocak 1920’de kabul edilen Misak-i Milli ile hangisi söylenemez ? 
A) İnkilap hareketlerinin. 
B) Azınlık haklarının. 
C) Türk vatanının sınırlarının 
D) Boğazların hangi şartlarda kullanılabileceğinin

Hangisi farklı bir grup içindedir? 
A) Fransa 
B) Almanya 
C) Avusturya-Macaristan 
D)Bulgaristan

23 Nisan 1920’de açılan 1. TBMM’nin yaptığı çalışmalardan değildir? 
A) İlk anayasayı hazırladı 
B) Uluslar arası antlaşmalar yaptı 
C) Çıkan iç isyanları bastırdı 
D) Saltanatın korunmasını sağladı.

1. Dünya Savaşı sonrası İngilizler hangi bölgeyi işgal etmemiştir ? 
A) Kars 
B) Batum 
C) Antalya 
D)

Hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı sonrasında imzaladığı ateşkes antlaşmadır? 
A) Mondros 
B) Triyanon 
C) Versay 
D) Nöyyi

Hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden biridir? 
A) Milli Kongre 
B) Pontus 
C) Kilikyalılar 
D) İzmir Müdafaa-i Hukuk

Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’nda hangi cephede savaşmamıştır? 
A) Kanal 
B) İran 
C) Filistin 
D) Kafkasya