Test Çöz,Yurdumuzun Ýþgaline Tepkiler, Osmanlý Devleti Hangi Cephede?, Zorunlu Göç, Neden?, Cepheden Haber Var, Geldikleri Gibi Giderler, Ýzmir'in Ýþgali, Cemiyetler, ve Milli Mücadele Baþlýyor, Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919), Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Aðustos 1919, Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919), Egemenlik Milletindir, Misakýmilli, Büyük Antlaþmasý Mý, Ölüm Fermaný Mý?,

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2.Ünite 2.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
12 Aralık 2013 Persembe 19:47
Güncellenme tarihi
21 Kasım 2019 Persembe 11:45
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
39109
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Atatürk hangi komutandan Amasya Genelgesi’ni yayınlamadan önce onay almıştır? 
A) Ali Rıza Paşa 
B) Refet Paşa 
C) Kazım Karabekir 
D) Ali Fuat Paşa

1.TBMM’nin o günkü koşullar içerisinde işlerin daha çabuk yürümesi için ortaya koyduğu özellik hangisidir? 
A) Saltanatı kaldırması 
B) Güçler birliğini benimsemesi 
C) Ankara’da açılması 
D) Kurtuluş Meclisi niteliği taşıması

İradei Milliye adlı gazete hangi kongrede çıkarılmıştır? 
A) Erzurum 
B) Alaşehir 
C) Sivas 
D) Balıkesir

Hangisi Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşı öncesinde yaptığı antlaşmalardan değildir? 
A) Mondros 
B) Uşi 
C) İstanbul 
D) Atina

Hangi şehirler için ülke topraklarına katılması amacıyla halk oylaması yapılmamıştır? 
A) Erzurum 
B) Kars 
C) Ardahan 
D) Batum

Pek çok ulusu içinde barındıran Osmanlı Devleti’nin parçalanmasında hangisi etkilidir? 
A) Sanayi Devrimi 
B) Matbaanın İstanbul’a getirilmesi 
C) Reform hareketleri 
D) Fransız İhtilali

Osmanlı Devleti hangi savaşları kaybetmemiştir? 
A) 1. Balkan-Trablusgarp 
B) 2. Balkan-Çanakkale 
C) Trablusgarp-Yemen 
D) Yemen-Çanakkale

Hangisi Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsız bir devlet kurmak istemiştir? 
A) Hürriyet ve İtilaf Fırkası 
B) İngiliz Muhipleri cemiyeti 
C) Kürt teali cemiyeti 
D) İslam teali cemiyeti

Amasya Genelgesi’nin en önemli özelliği hangisidir? 
A) Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi,amacı ve yöntemi belirlenmiştir 
B) İtilaf Devletlerini korkutmak için yapılmıştır 
C) Kurtuluşun ancak beraber olacağı vurulanmıştır 
D) Türk milletine saltanatı yıkmak için bir çare yapılmıştır

Hangisinde 90.000 Türk Askeri donarak ölmüştür? 
A) Çanakkale 
B) Kafkas 
C) Irak 
D) Makedonya

Amasya Genelgesi’nde hangisi belirtilmemiştir? 
A) Milletin bağımsızlığı tehlikededir. 
B) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür 
C) Sivas’ta milli bir kongre toplanacaktır 
D) İstanbul Hükümeti üzerine düşen görev ve sorumluluğunu yerine getirememektedir

Mustafa Kemal’in kongrelerde en çok üzerinde durduğu konu hangisidir? 
A) Toplantıları gizli yapmak 
B) Milli İrade’yi hakim kılmak 
C) Kongreleri ertelemek 
D) Manda ve Himayeyi yaymak

Hangisinde Batı Trakya’nın geleceği, orada yaşayan halkın oyu ve kararına bırakılmıştır? 
A) Sevr Antlaşmasında 
B) Misaki Milli kararlarında 
C) Mudanya Ateşkes Antlaşmasında 
D) Sivas Kongresi kararlarında

Hangisi Kuvayi Milliye’nin kuruluşunda halk arasında diğerlerinden daha etkili olmuştur ? 
A) İzmir’in İşgali 
B) İstanbul’un İşgali 
C) Musul’un İşgali 
D) Hatay’ın İşgali

Sivas Kongresi’nde milli cemiyetlerin birleştirimesinin nedeni nedir? 
A) Kurtuluş Savaşı’nı bir merkezden yürütmek 
B) Hilafeti kaldırmak 
C) Kurtuluş Savaşını başlatmak 
D) Savaşın hazırlık çalışmalarını tamamlamak

Hangisi Rusya’ya vadedilen topraklardan pay almıştır? 
A) Yunanistan 
B) İngiltere 
C) İtalya 
D) Ermenistan

İtilaf Devletleriyle işgal ettikler yerleri eşleştirmesi yanlıştır? 
A) İtalya/ Antalya ve Konya 
B) İngiltere/ Musul,İskenderun 
C) Fransa/ Samsun,Eskişehir ve Afyon 
D) Yunanistan/ İzmir ve Manisa

Yunanlılar İzmir ve çevresini hangi belgeye dayanarak işgal etmiştir? 
A) Wilson İlkeleri 
B) Paris Barış Konferansı 
C) Mondros Ateşkes Antlaşması 
D) Sevr Antlaşması

Osmanlı Devleti hangi cephede denizlerde de mücadele etmek zorunda kalmıştır? 
A) Galiçya 
B) Çanakkale 
C) Kafkas 
D) Irak

İlk TBMM, kendisinin üstünde bir kuvvet tanımamakla hangisini yok saymıştır? 
A) Kuvay-i Milliye 
B) Padişah yönetimini 
C) Milli İrade 
D) Azınlık haklarını