Test Çöz,Yurdumuzun Ýþgaline Tepkiler, Osmanlý Devleti Hangi Cephede?, Zorunlu Göç, Neden?, Cepheden Haber Var, Geldikleri Gibi Giderler, Ýzmir'in Ýþgali, Cemiyetler, ve Milli Mücadele Baþlýyor, Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919), Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Aðustos 1919, Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919), Egemenlik Milletindir, Misakýmilli, Büyük Antlaþmasý Mý, Ölüm Fermaný Mý?,

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2.Ünite 3.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
12 Aralık 2013 Persembe 19:48
Güncellenme tarihi
20 Kasım 2019 Carsamba 22:30
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5154
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Atatürk, Karadeniz’de halkı bilinçlendirmek için ilk olarak hangisini hazırlamıştır 
A) Amasya Genelgesi 
B) Sivas Kongresi 
C) Havza Bildirgesi 
D) Erzurum Kongeresi

Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra kurulan cemiyetlerden hangisi zararlı cemiyetlerden biri değildir? 
A) İngiliz Muhipleri Cemiyeti 
B) Trakya Paşaeli Cemiyeti 
C) Wilson Prensipleri Cemiyetleri 
D) Teali İslam Cemiyeti

Hangisini M. Kemal yazmamıştır? 
A) Nutuk 
B) Geometri Kitabı 
C) İstiklal Marşı 
D) Vatandaş için medeni bilgiler

M. Kemal’in Şam da kurduğu cemiyet hangisidir? 
A) Vatan ve Hürriyet 
B) İttihat ve Terakki 
C) Jön Türkler 
D) Reddi-i İlhak

Hıyanet-i Vataniye Kanu’nun çıkartılma gerekçesi hangisidir? 
A) TBMM’ye karşı çıkan isyanları bastırmak 
B) Kuvay-ı Milliye’yi ortadan kaldırmak 
C) İstiklal Mahkemelerini kurmak 
D) Halifeliği kaldırmak

Hangisi TBMM’ye karşı çıkan isyanlardan biri değildir? 
A) Bozkır İsyanı 
B) Anzavur İsyanı 
C) Düzce İsyanı 
D) Menemen İsyanı

Hangi olay sonucunda Osmanlı Devleti , I.Balkan Savaşı’nda Midye-Enez çizgisinin batısındaki tüm topraklarının kaybettiğini kabul etti? 
A) Belgrad Konferansı 
B) Londra Konferansı 
C) Uşi Antlaşması 
D) Berlin Antlaşması

Cemiyetlerden hangisi İzmir’in Yunanlılarca işgaline karşı kurulmuştur? 
A) Kilikyalılar 
B) Teali İslam 
C) Redd-i İlhak 
D) Trakya Paşaeli

I.Dünya Savaşı sonrasında imzalanan antlaşmalardan hangisi Osmanlı topraklarının işgaline neden olmuştur 
A) Mondros 
B) Versay 
C) Sevr 
D) Trianon

Doğu Karadeniz’de çalışmalar yapan Pontus Rum Cemiyeti’nin faaliyetlerine karşı kurulan milli cemiyet hangisidir ? 
A) Doğu Anadolu Mudafa-i Hukuk Cemiyeti 
B) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti 
C) Paşaeli Cemiyeti 
D) Kilikyalılar Cemiyeti

Sevr’e göre aşağıda verilen şehirlerden hangisinin yönetimi Osmanlı Devletine bırakılmamıştır? 
A) Samsun 
B) Van 
C) Ankara 
D) İstanbul

Hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerin ortak özelliklerindendir? 
A) Manda ve Himayeciliğe karşı olmaları 
B) Türklerin başlattığı milli harekete karşı olmaları 
C) İşgalci devletleri istememeleri 
D) Ülke bütünlüğünü korumaya çalışmaları

Hangisi halkı bilgilendirmek için kurulmuştur? 
A) Takvim-i Vakayi 
B) Hakimiyet-i Milliye 
C) Resmi Gazete 
D) TRT

Toplanış yönüyle bölgesel bir kongre olmasına rağmen, hangisi Erzurum Kongresi’nin milli bir kongre olmasını sağlamıştır ? 
A) Alınan kararların tüm vatanı ilgilendirmesi 
B) İlk defa temsil heyetinin burada oluşturulması 
C) Doğuda ermeni devletinin kurulmasını önlemeye çalışması 
D) Mustafa Kemal’in bu kongreye katılması

‘’Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızı tehlikededir.’’ sözü nerede kullanılmıştır? 
A) Amasya Genelge 
B) Sivas Kongre 
C) Erzurum Kongre 
D) Amasya Görüşmeleri

Hangisi yurdun her tarafından gelen delegelerin katılımıyla gerçekleşmiştir? 
A) Balıkesir 
B) Alaşehir 
C) Erzurum 
D) Sivas

Hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşında yenik çıkmasının sonuçlarından değildir? 
A) Türk Ordusu’nun terhis edilmesi 
B) Milli direniş cemiyetlerinin kurulması 
C) Osmanlı’ya para yardımı yapılması 
D) Anadolu’ya işgallerin başlanması

İstanbul Hükümetine karşı ilk tepkiyi hangi genelgede gösterilmiştir? 
A) Havza 
B) Amasya 
C) Misaki Milli 
D) Erzurum

Erzurum Kongresi öncelikle hangi devletin faaliyetlerini engellemek için yapılmıştır? 
A) Yunanistan 
B) Ermenistan 
C) Rusya 
D) Fransa

1.TBMM’nin öncelikli hedefi hangisidir? 
A) Eğitimi iyileştirmek 
B) Misaki Milli’yi gerçekleştirmek 
C) Avrupa ile iyi geçinmek 
D) Asker sayısını arttırmak