Test Çöz,8. sınıf fen bilimleri 2.ünite dna ve genetik kod testi. 8.sınıf dna ve genetik kod testleri ve cevapları. 8. sınıf fen ve teknoloji dna ve genetik kod çözümlü test. 8.sınıf dna ve genetik kod testleri ve cevapları pdf. 8.sınıf dna ve genetik kod çalışma kağıdı. 8.sınıf fen dna ve genetik kod test. 8.sınıf dna ve genetik kod konu anlatımı. 8 sınıf fen ve teknoloji dna ve genetik kod testi çöz 1 ünite. 8.sınıf dna ve genetik kod.

8. Sınıf Fen Bilimleri 2.Ünite Kazanım Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
13 Ekim 2018 Cumartesi 10:39
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
8487
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Genotipte bir çekinik veya bir baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir? 
A) heterozigot 
B) fenotip 
C) çekinik gen 
D) homozigot 
Soru 2 
I-Renk körlüğü 
II-Orak hücreli anemi 
III-Down sendromu 
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri genetik hastalıklardandır? 
A) I, II ve III 
B) I ve II 
C) Yalnız-I 
D) II ve III 
Soru 3 
Cinsiyet kromozomunun aktarılması sırasında dişiden sadece X kromozomu aktarılırken erkekten X veya Y kromozomu aktarıldığı bilinmektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Çocuğun cinsiyetinin anneden gelen kromozomlarında aynı oranda etkili olduğu söylenebilir. 
B) Çocuğun cinsiyetini oluşumunda eşey hücrelerinin etkisi yoktur. 
C) Çocuğun cinsiyetinin belirlenmesinde anne ve babadan gelen kromozomlar aynı oranda etkilidir. 
D) Çocuğun cinsiyetini belirlemede babadan gelen eşey kromozomu etkilidir. 
Soru 4 
Canlılarda genotip ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan özelliklere ne ad verilir? 
A) fenotip 
B) heterozigot 
C) çekinik gen 
D) homozigot 
Soru 5 
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Genlerle taşınan ve dölden döle aktarılabilen hastalıklara kalıtsal hastalıklar adı verilir. 
B) Hastalık geni taşımalarına rağmen bazı insanlar hasta olmayabilir. Hem sağlam gene hem hastalık genine sahip olan bu bireylere taşıyıcı adı verilir. 
C) Akraba evliliği yapanlarda taşıyıcı bireylerin yan yana gelmesi ve hasta birey oluşturması ihtimali oldukça düşüktür. 
D) Akrabalık derecesi arttıkça hastalığın ortaya çıkma ihtimali o kadar artar. Akraba olmayan iki bireyin aynı hastalık genini taşıma ve hasta birey oluşturma olasılığı ise daha düşüktür. 
Soru 6 
“Bezelyelerde görülen karakter aktarım şekli diğer canlılarda da benzerlik gösterir. Dil yuvarlama, göz rengi, kıvırcık ya da düz saçlı olma gibi özelliklerin aktarımı tıpkı bezelyelerdeki gibi gerçekleşir. Dişi ve erkek bireylerin vücut yapıları arasında bazı farklılıklar vardır. Bunun nedeninin dişi ve erkek bireylerin farklı eşey kromozomlar taşır.” Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Üreme hücrelerinde bulunan X kromozomunun cinsiyet belirlemeye etkisi yoktur. 
B) Erkeklerin taşıdığı Y kromozomu yavrunun erkek olmasını belirler. 
C) Dişilerin taşıdıkları eşey kromozomları XX, erkeklerin ise XY şeklindedir. 
D) Döllenme sırasında anne ve babadan gelen birer eşey kromozomu yan yana gelerek yavrunun cinsiyetini belirler. 
Soru 7 
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Çekinik bir gen sadece homozigot durumdayken taşıdığı özelliği fenotipte gösterir. 
B) Baskın bir gen homozigot ya da heterozigot durumda olduğunda fenotipte etkisini gösterir. 
C) İki baskın bir çekinik gen yan yana olduğunda melez döl oluşur. 
D) Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere saf döl denir. 
Soru 8 
Bezelyelerde yuvarlak tohum, baskın genlerle; buruşuk tohum, çekinik genlerle taşınır. Heterozigot yuvarlak tohumlu bir bezelye ile buruşuk tohumlu bir bezelye çaprazlandığında oluşan döllerin genotip olma oranı hangisidir? 
A) % 10 
B) % 75 
C) % 100 
D) % 50 
Soru 9 
Kanın pıhtılaşmaması sonucu oluşan genetik hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Renk körlüğü 
B) Hemofilli 
C) Down sedromu 
D) Orak hücreli anemi 
Soru 10 
“Bezelyelerde mor renk çiçek geninin beyaz renkli çiçek genine baskın olduğu bilinmektedir. Mor ve beyaz çiçekli iki bezelyenin çaprazlaması sonucu hem mor hem beyaz çiçekli bezelyelerin oluştuğu gözleniyor.” Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Elde edilen bilgilere göre mor renkli ata Mm, beyaz renki ata mm genotipindedir. 
B) Yeni oluşan bezelyeler arasında mm genotipinde beyaz çiçekler gözlemlendiğine göre bu çiçekler anneden ve babadan m geni almışlardır. 
C) % 50 mor çiçekli, %50 beyaz çiçekli bezelyeler oluşur. 
D) Mor renkli bezelyeler Mm fenotipindedir. 
Soru 11 
DNA parçalandığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez? 
A) Adenin 
B) Timin 
C) Riboz 
D) Fosfat 
Soru 12 
“Canlılar, sahip oldukları özelliklere ait bilgileri DNA üzerindeki genlerinde taşır. Derinizin rengi, kirpiklerinizin uzunluğu, parmaklarınızın şekli gibi özelliklerin her biri genler tarafından belirlenir. Hücrelerinizde binlerce gen bulunur. Genler, harflerle sembolize edilir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? 
A) Modifikasyon 
B) Adaptasyon 
C) Mutasyon 
D) Kalıtım 
Soru 13 
Meydana gelen yavrularda 3/4 oranında dominant karakter görülüyorsa anne - babanın genotipi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) AA x aa 
B) Aa x AA 
C) AA x AA 
D) Aa x Aa 
Soru 14 
400 nükleotidden oluşan DNA zincirinde 100 Adenin nükleotid vardır. Buna göre Sitozin nükleotid sayısı kaçtır? 
A) 50 
B) 250 
C) 100 
D) 200 
Soru 15 
Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal bir karakter değildir? 
A) Altıparmaklılık 
B) Gece körlüğü 
C) Cücelik 
D) Miyop göz 
Soru 16 
Aşağıdakilerden hangisi bir DNA molekülünün parçası değildir? 
A) Fosfat 
B) Timin 
C) Urasil 
D) Deoksiriboz 
Soru 17 
Canlıların sahip olduğu gen yapısına ne ad verilir? 
A) genotip 
B) fenotip 
C) homozigot 
D) heterozigot 
Soru 18 
Kalıtım ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Çekinik gen, genotipte etkisini ancak homozigot halde gösteren gendir. 
B) Baskın gen, fenotipte etkisini her zaman gösteren gendir. 
C) Genotip, canlının taşıdığı genlerdir. 
D) Canlının dış görünüşüne fenotip denir. 
Soru 19 
Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir? 
A) çekinik gen 
B) homozigot 
C) heterozigot 
D) fenotip 
Soru 20 
Hücrelerde kalıtsal karakterin taşındığı yer için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Kromozomlar 
B) Mitokondriler 
C) Ribozomlar 
D) Endoplazmik retikulum