Test Çöz, 3.Tema Millî Kültür Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

8. Sınıf Türkçe 3.Tema Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
29 Mart 2015 Pazar 06:29
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5551
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1,2 ve 3. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

“Anadolu’da kilim, renk demek, renge susamışlık demek...

Göz alabildiğine bozlaşan topraklarda, yeşile, kırmızıya, maviye, turuncuya özlem duyan insanlar, hıncını kilimlere döktüğü renklerden alır. Ağaçtan yeşil, denizden mavi, çiçekten kırmızı arayan, bulamayınca da tezgâha koşan insanlar, özentilerini kilimlerde dile getirir. Anadolu’da kilim, renk sofrasıdır, renge aç insanların sofrası. Alı al, moru mor, akı-karası, sarısı-durusu, nesi var nesi yoksa cömertçe ortaya döker; evini, çadırını bir bayram şenliği, bir düğün alayı gibi renklerle donatır. Bu, onun dünyasıdır.”

                                   Mehmet ÖNDER

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu kilimlerinin özelliklerinden değildir?

 • ADoğadaki bütün renkleri nakışlarında barındırması
 • BKilimlerin, onu dokuyan insanların duygularını yansıtması
 • CKilimi dokuyanların özentilerini dile getirmesi
 • DKilimlerin sadece evleri, çadırları süslemek için dokunması

1.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söz sanatı yoktur?

 • AAnadolu’da kilim, renge aç insanların sofrasıdır.
 • BNesi var nesi yoksa cömertçe ortaya döker.
 • CAnadolu’da kilim, renk sofrasıdır.
 • DEvini, bir düğün alayı gibi renklerle donatır.

2.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sesteşi olan kelime yer almaz?

 • AHıncını kilimlere döktüğü renklerden alır.
 • BBir düğün alayı gibi renklerle donatır.
 • CKilim, renge aç insanların sofrasıdır.
 • DKilim renge susamışlık demektir.

 

3.Soru

Aşağıdaki numaralanmış yerlerin hangi ikisine virgül konulursa anlam değişir?

I. Komşu ( ) bahçe ne durumda?

II. Yalçın dağların buzları ( ) erimeye başlıyor.

III. Hasta ( ) hemşireye baygın gözlerle baktı.

IV. Görsel sanatlar, spor etkinlikleri derslerinden yetmiş ( ) teknoloji ve tasarım, bilgisayar derslerinden seksen puan aldı.

 • AI ve III
 • BII ve III
 • CII ve IV
 • DIII ve IV

4.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?

 • AKüçük bir köy- on haneyle bir dükkân-karşımda duruyordu.
 • B– Oğlum, bu yolun nereye çıktığını biliyor musun?
 • COrta Çağın en büyük derdi “verem hastalığı” idi.
 • DMomo; duyduğunu sanıyorum, çok değerli bir romandır.

5.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin ögeleri yanlış ayrılmıştır?

 • AKöşkün arkasındaki sokağı/akasya ağaçları/kaplamıştı.
 • BBirkaç ay önce/tartıştığı arkadaşıyla/dün/karşılaşmıştı.
 • CNisan yağmurları/doğaya/can vermişti.
 • DMillî güreşçilerimiz/Atina’ya/gidecek.

6.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isim tamlaması şeklindedir?

 • AKarşımda duran tarihî çeşme dedelerimizin mirasıydı.
 • BGökyüzünü kaplayan sığırcıklar birden kayboldu.
 • CÜnlü şairin doğduğu ev şu gördüğün ahşap konaktı.
 • DMillî takımımız birazdan yeşil sahaya çıkacaktı.

7.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne vurgulanmaktadır?

 • ABugün de arkadaşının kemanını çaldı.
 • BMinyatürdeki ustalığı İstanbul’a yayılmıştı.
 • CAvanos’ta ata yadigârı zanaatlardan çanak-çömlekçilik yaygındı.
 • DTelkâri sanatının en iyi örnekleri Mardin’de yapılıyordu.

8.Soru

“Derenin sazlığında belki yüzlerce kurbağa aynı anda bağırıyordu.” cümlesinin ögeleri aşağıdaki

seçeneklerin hangisinde sırayla verilmiştir?

 • AZarf tamlayıcısı- özne- belirtili nesne- yüklem
 • BYer tamlayıcısı- zarf tamlayıcısı- zarf tamlayıcısı- yüklem
 • CYer tamlayıcısı- özne-zarf tamlayıcısı- yüklem
 • DBelirtili nesne- zarf tamlayıcısı- özne- zarf tamlayıcısı- yüklem

9.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “fiilimsi” cümlenin yer tamlayıcısı olmuştur?

 • AParçalanacak kaya, tünelin en sert kayasıydı.
 • BGeçmiş günleri bir şerit gibi gözünün önünden geçti.
 • CTanıdık yüzlere üç haftadır rastlayamadı.
 • DGeçen hafta hat kursuna yazıldı.

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • AEvden çarşıya yürüyerek, yürüyerek de gidilmez ama, gidelim.
 • BRefik Halit KARAY, Bir İçim Su, İnkılâp Yayınevi, İstanbul, 2005.
 • CSevgili, Öğretmenim uzun zamandır size mektup yazamıyorum.
 • DMillî kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmalıyız, dedi.

11.Soru

Aşağıdaki cümlelerden yardımcı ögesi olan hangisidir?

 • ABütün zorlukları tek başına yenen adam gelecekti.
 • BBayramlar birliğimizin, beraberliğimizin sembolüdür.
 • CNeyzen, bütün gece bestesiyle meşgul oldu.
 • DTürkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.

12.Soru

“Duru” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • ATemiz
 • BSaf
 • CBerrak
 • DBulanık

13.Soru

Hangi mısrada işteş çatılı bir fiil yoktur?

 • ARüzgâr eser dallarınız atışır.
 • BKuşlarınız birbiriyle ötüşür.
 • CÖren yerler bu bayram da pek üşür.
 • DSümbül niçin yaşlı bakışır? dağlar

14.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi dönüşlü bir fiildir?

 • ABabam birdenbire karşıma dikildi.
 • BÇocuk tabaktaki yemeği yedi.
 • CEv sahibi bizi kapıya kadar geçirdi.
 • DKapı biraz sonra açıldı.

15.Soru

Aşağıdaki fiillerin hangisinde sürerlilik vardır?

 • ASöyleyebilirim.
 • BKalacaklarmış.
 • CGeledurun.
 • DAtıvermiş.

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde eylemin karşılıklı olarak yapılması söz konusudur?

 • AAdamlar palyaçoyu görünce gülüştüler.
 • BYarın sınava beraber çalışmak için sözleştiler.
 • CBu yıl başaklar herhâlde erken olgunlaşır.
 • DGürültüyü duyan keklikler hemen uçtular.

17.Soru

Aşağıdaki cümlelerin yükleminde “yaklaşma” anlamı vardır?

 • A

Araba yanımızdan hızla geçti.

 • BGiden trenin arkasından bakakaldım.
 • CSizi akşam telefonla arayabilirim.
 • DAyağı kayan çocuk düşeyazdı.

18.Soru

“Anlatamadı” fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • AOlumsuz fiildir.
 • BBirleşik bir fiildir.
 • CBasit zamanlı bir fiildir.
 • DBirleşik zamanlı bir fiildir.

19.Soru


 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne vardır?

 • ABomba bu şehre düşmüş sanki.
 • BNişana o da davet edilmiş.
 • CSabahın köründe uyandı.
 • DDuyduklarını anlatmaktan çekindi.

20.Soru