Test Çöz,Ya Ýstiklal, Ya Ölüm, Ýlk Zaferimiz, Destanlaþan Direniþ, Maraþ, Urfa, Antep, Ýstiklal Milletimindir, Düzenli Ordu Kuruluyor, Birinci Ýnönü Zaferi, Londra Konferansý, Afganistan ile Dostluk Antlaþmasý, Moskova Antlaþmasý, Ýkinci Ýnönü Zaferi, Ýstiklal Marþý'mýz Yazýlýyor!, Kütahya - Eskiþehir Savaþlarý, Savaþa Raðmen Eðitim Kongresi, Anadolu Ýnsanýnýn Büyük Fedakarlýðý, Diriliþin Destaný: Sakarya, Sakarya Savaþý'ndan Sonraki Geliþmeler, Hayat Veren Zafer, Savaþa Son Veren Belge, Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluþ Savaþýmýz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi 3.Ünite 1.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
12 Aralık 2013 Persembe 19:51
Güncellenme tarihi
22 Kasım 2019 Cuma 10:38
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5400
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Hangisi Lozan Konferansı’na katılan devletlerden değildir? 
A) İngiltere 
B) Türkiye 
C) Avusturya 
D) Yunanistan

Misakı Milli sınırları içinde olup en son anavatana katılan yer neresidir? 
A) İstanbul 
B) Hatay 
C) Antep 
D) Adana

İstanbul, boğazlar ve Batı Trakya’nın savaş yapılmadan geri alındığı siyasi gelişme hangisidir? 
A) Lozan Barış Antlaşması 
B) Mondros Mütarekesi 
C) Mudanya Mütarekesi 
D) Londra Konferansı

Lozan Barış görüşmeleri sırasında itilaf devletlerini Türk tarafını temsilen hem Ankara’dan hem de İstanbul’dan iki ayrı temsilci çağırması üzerine TBMM’nin tavrı ne olmuştur? 
A) Saltanatı kaldırmıştır. 
B) İki farklı heyet olarak gitmeyi kabul etmiştir. 
C) İstanbul hükümetini ikna ederek tek başına katılmıştır. 
D) Protesto ederek görüşmelere katılmamıştır.

Tehcir Kanunu hangi savaş sırasında çıkarılmıştır? 
A) I. Dünya Savaşı 
B) Kurtuluş Savaşı 
C) 93 Harbi 
D) II. Dünya Savaşı

Türk tarihinin son savunma savaşı hangisidir? 
A) Büyük Taarruz 
B) I. İnönü Savaşı 
C) I. Dünya Savaşı 
D) Sakarya Savaşı

Mustafa Kemal dışında mareşallik rütbesi alan kimdir? 
A) Kazım Karabekir 
B) Fevzi Çakmak 
C) İsmet İnönü 
D) Fethi Bey

Tekalifi Milliye Emirleri neden dolayı çıkarılmıştır? 
A) Osmanlı’dan kalan dış borçları ödemek 
B) Kuvayı Milliye’nin ihtiyaçlarını karşılamak 
C) Düzenli ordunun ihtiyaçlarını gidermek 
D) Ülke ekonomisini düzeltmek

Mustafa Kemal hangi savaş sonunda Gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi almıştır? 
A) Sakarya Savaşı 
B) I. Dünya Savaşı 
C) I. İnönü Savaşı 
D) Büyük Taarruz

Mustafa Kemal kurtuluş Savaşı’nda katıldığı ilk savaş hangisidir? 
A) Büyük Taarruz 
B) Sakarya Savaşı 
C) Ermenistan Savaşı 
D) I. İnönü Savaşı

Kurtuluş savaşı sırasında yeni Türk Devletinin İtilaf devletlerince de tanınmasını sağlayacak Londra Konferansı hangi olay sonrası yapılmıştır? 
A) Büyük Taarruz 
B) I. İnönü Savaşı 
C) I. Dünya Savaşı 
D) Sakarya Savaşı

Mustafa Kemal’in “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vartandır. Vatanın her karış toprağı kanla sulanmadıkça terk olunamaz… “dediği savaş hangisidir? 
A) Çanakkale Savaşı 
B) Sakarya Savaşı 
C) Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 
D) I. İnönü Muharebesi

Düzenli ordu’nun ilk zaferi hangisidir? 
A) Ermenistan Savaşı 
B) I. İnönü Savaşı 
C) II. İnönü Savaşı 
D) Sakarya Savaşı

Aşağıdakilerden hangisi TBMM karşı yapılan ayaklanmalardan biri değildir? 
A) 31 Mart Olayı 
B) Bolu, Düzce, Hendek İsyanları 
C) Aznavur İsyanı 
D) Kuvayı İnzibatiye

Tarihimizde aşağıdaki antlaşmalardan hangi ikisi imzalandığı halde yürürlüğe girmemiştir? 
A) Sevr Ant.-Ayastefanos Ant. 
B) Sevr Ant-Lozan Ant. 
C) Karlofça Ant.- Lozan Ant. 
D) Ayastefanos Ant.- Ankara Ant

Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş savaşında batı cephesinde yapılan savaşlardan değildir? 
A) Sakarya 
B) Başkomutanlık 
C) İnönü 
D) Çanakkale

Rusya’nın Milli Mücadelede Türkiye’ye yakınlaşmasının ve destek vermesinin sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir? 
A) İngiltere ve Fransa’yla olan ortak düşmanlık 
B) Türkiye’de kendi rejimini kabul ettirmek 
C) Türkiye’den Batum’u alabilmek 
D) Kapitalizmle mücadele etmek

İtilaf devletlerinin I. İnönü savaşı sonrası barış tekliflerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sevr anlaşmasını tekrar kabul ettirmek 
B) Fransa’ya Musul ve Kerkük’ü vermek 
C) Lozan barışını zorla kabul ettirmek 
D) Kuvayı Milliye yardım etmek

Batı Anadolu'nun aşağıdaki devletlerden hangisine verilmesi itilaf devletleri arasında görüş ayrılığına neden olmuştur? 
A) İngiltere 
B) Yunanistan 
C) Rusya 
D) Fransa

Aşağıdaki konulardan hangisi Lozan’da çözümlenememiştir? 
A) Azınlıkların durumu 
B) Irak sınırı 
C) Dış borçlar 
D) Kapitülasyonlar