Test Çöz,Ya Ýstiklal, Ya Ölüm, Ýlk Zaferimiz, Destanlaþan Direniþ, Maraþ, Urfa, Antep, Ýstiklal Milletimindir, Düzenli Ordu Kuruluyor, Birinci Ýnönü Zaferi, Londra Konferansý, Afganistan ile Dostluk Antlaþmasý, Moskova Antlaþmasý, Ýkinci Ýnönü Zaferi, Ýstiklal Marþý'mýz Yazýlýyor!, Kütahya - Eskiþehir Savaþlarý, Savaþa Raðmen Eðitim Kongresi, Anadolu Ýnsanýnýn Büyük Fedakarlýðý, Diriliþin Destaný: Sakarya, Sakarya Savaþý'ndan Sonraki Geliþmeler, Hayat Veren Zafer, Savaþa Son Veren Belge, Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluþ Savaþýmýz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi 3.Ünite 3.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
12 Aralık 2013 Persembe 23:54
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5549
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

20 Ekim 1921 tarihli Ankara antlaşması hangi devlet ile imzalanmıştır? 
A) Yunanistan 
B) İngiltere 
C) Fransa 
D) Rusya

Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozan antlaşmasına taraf olarak katılmamışlardır? 
A) İngiltere 
B) İran 
C) Yunanistan 
D) Fransa

Aşağıdakilerden hangisi Lozan barış antlaşması ile ilgili değildir? 
A) Yunanistan’ın savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye vermesi 
B) Osmanlı devletinin borçlarının üstlenilmesi 
C) Ülkemizin bugünkü sınırlarının belirlenmesi 
D) Kapitülasyonların kaldırılması

Lozan barış antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır? 
A) 24 Temmuz 1923 
B) 24 Temmuz 1922 
C) 24 Temmuz 1924 
D) 24 Temmuz 1921

Yunanlılar hangi savaş ile kesin yenilgiye uğrayıp Anadolu’yu terk etmişlerdir? 
A) Başkomutanlık 
B) II. İnönü 
C) Sakarya 
D) Kütahya

Kurtuluş savaşından sonra Trakya toprakları hangi antlaşma ile yurda katılmıştır? 
A) Sevr 
B) Moskova 
C) Mondros 
D) Mudanya

Hangi savaştan sonra Atatürk gazilik ve mareşallik unvanını almıştır. 
A) II. İnönü 
B) Sakarya 
C) I. İnönü 
D) Büyük Taarruz

Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü savaşının sonuçlarından değildir? 
A) İtilaf devletlerinin politikalarını gözden geçirmeleri 
B) Milli mücadeleye olan inancın artması 
C) Yunanlıların Anadolu’dan atılması 
D) Londra konferansına TBMM hükümetinin çağrılması

Doğu cephesindeki savaşı sonlandıran ve TBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarıyı simgeleyen antlaşma hangisidir? 
A) Gümrü antlaşması 
B) İstanbul antlaşması 
C) Ankara antlaşması 
D) Moskova antlaşması

Batı cephesinde Yunanlılarla olan savaşlarda başarılı olamayan Ali Fuat Paşa’nın yerine kim batı cephesi komutanlığına atanmıştır? 
A) Kazım Karabekir 
B) İsmet İnönü 
C) Rafet Bele 
D) Fevzi Çakmak

TBMM hükümetine karşı olan ayaklanmaları önlemek için hıyanet-i vataniye kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunun uygulanması için kurulan mahkemelere ne ad verilir ? 
A) Asliye Hukuk Mahkemesi 
B) İstiklal Mahkemesi 
C) Devlet Güvenlik Mahkemesi 
D) Yargıtay

Atatürk ilk meclise hangi ilden milletvekili seçilmiştir ? 
A) Konya 
B) Ankara 
C) Samsun 
D) İstanbul

Türk yurdunun sınırlarını belirleyen Misak-ı Milli nerede kabul edilmiştir ? 
A) İlk TBMM’de 
B) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde 
C) I. Meşrutiyette 
D) II. Meşrutiyette

Aşağıdakilerden hangisi kurtuluş savaşı merkezinin Ankara olmasının nedenlerinden değildir ? 
A) Tarihi bir şehir olması 
B) Batı cephelerine yakınlığı 
C) Güvenli bir yer olması 
D) İstanbul ile ulaşımın kolay olması

Hangi toplantı öncesi Atatürk Osmanlı Devletine ait tüm görevlerinden istifa etmiştir ? 
A) Erzurum kongresi 
B) TBMM’nin açılışı 
C) Sivas kongresi 
D) Amasya görüşmesi

Sivas’ta milli kongre düzenleme kararı nerede ilan edilmiştir ? 
A) Erzurum Kongresi 
B) Sivas Kongresi 
C) Havza Tamimi 
D) Amasya Genelgesi

Atatürk Samsun’a ayak bastıktan sonra ilk kez hangi şehre giderek milli bilincin uyanması için çalışmalarda bulunmuş ve miting düzenlemiştir ? 
A) Sivas 
B) Erzurum 
C) Havza 
D) Amasya

Hangisi Kuva yi milliye güçlerinin yararlarından değildir? 
A) Osmanlı Devletinin Anadolu’daki gücünü temsil etme. 
B) Düzenli ordunun kurulmasına zaman kazandırma 
C) Türk köylerini baskınlardan koruma 
D) Yunan ilerleyişi yavaşlatma

Kuva yi milliye güçleri hangi savaştan sonra düzenli orduya katılmıştır? 
A) Sakarya 
B) I. İnönü 
C) İkinci İnönü 
D) Başkomutanlık

Kurtuluş savaşında Kuva yi milliye hareketi ilk olarak hangi cephede ortaya çıkmıştır? 
A) Güney 
B) Batı 
C) Doğu 
D) İstanbul