Test Çöz,2.Ünite Kuvvet Ve Hareket Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

8. Sınıf Fen Bilimleri 3.Ünite Basınç Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
29 Mart 2015 Pazar 07:18
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
9716
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • ABir sıvıda, dibe batmış cisme herhangi bir kuvvet etki etmez.
 • BKatı bir plastiğin yoğunluğu, içerisine bırakıldığı sıvının yoğunluğundan büyük ise yüzer.
 • CManometre, gaz basıncını ölçmek için kullanılır.
 • DAçık hava basıncını ilk ölçen bilim insanı Pascal’dır.

1.Soru

Bir sıvının basıncı aşağıdaki değişkenlerden hangilerine bağlıdır?

 • ASıvının yoğunluğuna ve derinliğine
 • BSıvının yoğunluğuna ve hacmine
 • CSıvının yoğunluğu ve kütlesine
 • DSıvının ağırlığına ve yoğunluğuna

2.Soru

Basıncın birimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • AN
 • Bg/cm3
 • CPa
 • Dkg/m3

3.Soru

Aşağıdaki verilen durumların hangisinde katı maddenin sıvıda yüzmesi mümkündür?

 • ASıvının kütlesi katı maddenin kütlesinden büyük olduğunda
 • BSıvının yoğunluğu katı maddenin yoğunluğundan küçük olduğunda
 • CKatı maddenin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük olduğunda
 • DKatı maddenin kütlesi sıvının kütlesinden büyük olduğunda

4.Soru

Kütle ve hacim değerleri tabloda verilen A, B, C ve D cisimlerinden hangisinin yoğunluğu en küçüktür.

 • A
 • B
 • C
 • D

5.Soru

Yüzen bir cisim üzerine etkiyen kuvvetler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • ABu kuvvetlerin yönü yukarı doğrudur.
 • BBu kuvvetlerin yönü aşağı doğrudur.
 • CBu kuvvetler dengelenmiş kuvvetlerdir.
 • DBu kuvvetler dengelenmemiş kuvvetlerdir.

6.Soru

A ve B cisimleri, birbiriyle karışabilen K ve L sıvılarında şekildeki konumları alıyor. K sıvısının L sıvısından yoğun olduğu bilindiğine göre bu cisimler sıvıların karışımı içerisine bırakıldığında bu cisimlerin konumlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur (Karışımın yoğunluğunun K sıvısının yoğunluğundan küçük, sıvısının yoğunluğundan büyük olacağını göz önüne alınız.)?

 • AHer ikisi de yüzeydedir.
 • BHer ikisi de diptedir.
 • CA yüzer B diptedir.
 • DB yüzer A diptedir.

7.Soru

Yaz tatilinin bir kısmını Karadeniz bir kısmını da Akdeniz sahillerinde geçiren Bilge, Akdeniz’de yüzmenin Karadeniz’de yüzmekten daha kolay olduğunu fark ediyor. Bunun sebebini araştıran Bilge’nin, aşağıdaki bulgulardan hangisi veya hangilerine ulaşması beklenir?

I- Akdeniz suyunun daha yoğun olduğu bulgusuna

II- Karadeniz suyunun daha yoğun olduğu bulgusuna

III- Akdeniz’de yüzülen sahilin daha derin olduğu bulgusuna

 • AYalnız I
 • BYalnız II
 • CI ve II
 • DI, II ve III

8.Soru

8A sınıfı öğrencileri, bir gezi sırasında inceledikleri baraj duvarlarının tabanlarının üst kısımlarına göre (şekildeki gibi) çok daha kalın yapıldığını fark ediyorlar. Bunun sebebini araştıran öğrencilerin ulaştıkları doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • ATabandaki aşınmanın daha fazla olması
 • BBaraj duvarlarına estetik bir görünüm kazandırmak
 • CSuyun sulama amacıyla kullanımını kolaylaştırmak
 • DSıvı basıncının derinliğe bağlı olarak artması

9.Soru

Yanda verilen dikdörtgenler prizması içindeki alkol aşağıda verilen kaplara eşit olarak paylaştırılıyor. Buna göre hangi kabın tabanındaki sıvı basıncı en küçük olur?

 


 

 • A
 • B
 • C
 • D

10.Soru

Bir kaba konulan üç sıvının şekildeki gibi durduğu gözleniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A2. sıvının kütlesi 3. sıvının kütlesinden büyüktür.
 • B1. sıvının hacmi 3. sıvının hacminden büyüktür.
 • C3. sıvının yoğunluğu 2. sıvının yoğunluğundan büyüktür.
 • D1. sıvının kütlesi 3. sıvının kütlesine eşittir.

11.Soru

Fen ve teknoloji laboratuarında, Işık’ın elinde 10 cm3, Çetin’in ise 20 cm3 demir blok vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • AIşık’ın elindeki demirin kütlesi, Çetin’ in elindeki demirin kütlesinin yarısıdır.
 • BÇetin’ in elindeki demir, Işık’ın elindeki demirden iki kat daha yoğundur.
 • CÇetin’ in elindeki demirin hacmi, Işık’ın elindeki demirin hacminin iki katı kadardır.
 • DBu demir bloklar suya bırakıldığında, Çetinin elindeki bloğa daha büyük bir kaldırma kuvveti etki eder.

12.Soru

Küçük bir göldeki kayıkta bulunan Metin, kayığın demir çapasını suya bırakıyor. Buna göre;

I. Göldeki su seviyesi,

II. Kayığın batan kısmının hacmi,

III. Kayığa etkiyen kaldırma kuvveti niceliklerinden hangileri nasıl değişir?

 • AI- Artar, II-  Artar, III- Azalır
 • BI- Değişmez, II-  Artar, III-  Azalır
 • CI- Değişmez, II-  Değişmez, III- Değişmez
 • DI- Azalır, II-  Azalır, III- Azalır

13.Soru

Aşağıdaki grafiklerden hangisi alüminyumun kütle- hacim ilişkisini gösteren grafiktir?

 

 • A
 • B
 • C
 • D

14.Soru

Uçan balonla atmosferde yükselen Ahmet’in belli bir yükseklikten sonra burnu kanamaya başlıyor. Bunun sebebi ne olabilir?

 • AGüneşin zararlı ışınları
 • BHava soğuması
 • CBasınç azalması
 • DOksijen azalması

15.Soru

I. Katılar, üzerinde bulundukları yüzeye ağırlıklarından dolayı basınç uygular.

II. Sıvılar, içinde bulundukları kabın sadece tabanına basınç uygular.

III. Gazlar, içinde bulundukları kabın bütün yüzeylerine basınç uygular.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

 • AI ve II
 • BII ve III
 • CI ve III
 • DI,II ve III

16.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • ABir cisim üzerine etki eden kaldırma kuvveti daima yukarı yönlüdür.
 • BSıvı içerisinde tartılan bir cisim, havadaki ağırlığından sıvının uyguladı¤ı kaldırma kuvveti kadar hafifler.
 • CArabalardaki hidrolik fren sistemi, sıvıların basıncı iletme özelliğine dayanır.
 • DAtmosfer, aynı gazla şişirilmiş 10 cm yarıçaplı balona, 20 cm yarıçaplı balondan daha büyük şiddette kaldırma kuvveti uygular.

17.Soru

Kar üzerinde yürüyen 80 kg'lık baba ile yarı ağırlığındaki çocuğun kara yaptığı basınçla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • ABabanın ağırlığı fazla olduğu için baba daha çok batar.
 • BBaba ile oğlun ayak taban alanları verilmeden bir şey söylenemez.
 • CVerilenler yeterlidir, çocuk daha fazla batar.
 • Dİkisinin de yaptığı basınç aynı kalır.

18.Soru

Havada yükselen bir balonun patlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • ABalonun içindeki gazın ısınması
 • BBalondaki gazın havadan hafif olması
 • CYükseklere çıkıldığında açık hava basıncının artması
 • DYükseklere çıkıldığında açık hava basıncının azalması

19.Soru


 

Aşağıda kaldırma kuvveti ile ilgili yazılanlardan hangisi yanlış bir bilgi içerir?

 • ASıvıların yoğunluğu arttıkça kaldırma kuvveti artar.
 • BBir cismin uçması için yoğunluğunun havadan çok olması gerekir.
 • CSuyun kadırma kuvvetini ilk Arshimedes ( Arşimet ) keşfetmiştir.
 • DSuyun batan cismin hacmi ne kadar fazlaysa o kadar kaldırma kuvveti uygulanır.

20.Soru