Test Çöz,8 sınıf inkılap tarihi 4 ünite değerlendirme testi, 8 sınıf inkılap 4 ünite test indir, 8. sınıf inkılap tarihi testleri, 8.sınıf inkılap tarihi 2.ünite testleri indir, 8.sınıf inkılap tarihi 2.ünite testleri, 8.sınıf inkılap test, 8. sınıf inkılap tarihi test çöz 1. ünite, 8.sınıf 4.ünite inkılap soruları, 8.sınıf inkılap 3.ünite testleri,

8. Sınıf İnkılap Tarihi 4.Ünite Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
06 Mart 2019 Carsamba 14:56
Güncellenme tarihi
19 Ekim 2019 Cumartesi 17:50
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
694
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk döneminde vatandaşlar arasında siyasi eşitliği sağlama çalışmalarındandır?
A) Medreselerin kapatılması
B) Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
C) Kadınlara seçme – seçilme hakkının tanınması
D) Medeni Kanun’unun kabul edilmesi

 


2. Atatürk döneminde alınan kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ve çok partili hayata geçiş gibi kararlarla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A) TBMM’de siyasi tartışmalara son vermek,
B) Seçimlere katılma oranını arttırmak,
C) Meclise yasallık kazandırmak,
D) Milli iradeyi TBMM’ye tam olarak yansıtmak,


3. 1924 Anayasası’nda kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin dini İslâm’dır maddesinin 10 Nisan 1928’de anayasadan çıkarılmasını aşağıdaki gelişmelerden hangisi sağlamıştır?
A) Anayasanın laikleşmesini
B) Halifeliğin kaldırılmasını
C) Ulusal egemenlik anlayışının benimsenmesini
D) Cumhuriyetin kurulmasını

 


4. Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi, tekke ve zaviyelerin kapatılması,  halifeliğin kaldırılması gibi gelişmelerle ilişkilendirilemez?
A) Toplum yapısının çağdaşlaşması,
B) Genç kuşaklara laiklik ilkesini kabul ettirmek,
C) Din özgürlüğünü sağlamak,
D) Milli Ekonomi politikası uygulamak,

 


5. Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde  kılık kıyafette,  ölçü ve tartı aletlerinde yenilikler yapılmasının, Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesinin ortak amacı hangisidir?
A) Eğitim seviyesini yükseltmek
B) Laik devlet düzenini oluşturmak
C) Toplumsal hayatını düzenlemek
D) Dış ticareti geliştirmek

6. Cumhuriyet’in ilk yıllarında takvim, saat ve ölçülerde yenilikler yapılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batılı ülkelerle ilişkileri kolaylaştırmak,
B) Doğu ile ilişkileri kesmek,
C) Eski düzenleri değiştirmek,
D) Alışverişi kolaylaştırmak,

 


7. Atatürk döneminde demiryolları, devlet tarafından yabancı işletmelerden satın alınmış, halkın kullanımına sunulması hangi alanda yapılan çalışmalara örnek oluşturur?
A) Eğitim 
B) Toplumsal 
C) Bayındırlık 
D) Hukuk

 


8. Atatürk’ün Türk tarihi ile ilgili çalışmalarının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkler hakkındaki olumsuz yargıları ortadan kaldırmak,
B) Türk tarihinin bilinmeyen yönlerini aydınlatmak,
C) Türk ırkının üstünlüğünü kabul ettirmek,
D) Türk tarihinin dünya medeniyetine katkılarını ortaya koymak,

 


9. Cumhuriyetin ilk yıllarında millet iradesini meclise tam olarak yansıtmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
A) Çok partili hayata geçiş denemeleri
B) 1924 Anayasası’nın hazırlanması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Halifeliğin kaldırılması


10. Miras, evlenme, boşanma gibi konulardan kadınlara da haklar tanınması, tek eşle evliliğin ve resmi nikahın zorunlu hale getirilmesi ve kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Kadın-erkek eşitliğiyle
B) Demokratikleşmeyle
C) Milli ekonomiye geçiş ile
D) Milli savunma ile

 


11. Aşağıdakilerden hangisi milli egemenlik ilkesinin uygulanmasında diğerlerinden daha etkilidir?
A) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
B) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
C) Türk medeni kanununun kabulü
D) Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi

 


12. Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun  uygulamalarından birisi değildir?
A) Medreselerin kapatılması
B) Mektep-medrese ayrımının sona ermesi
C) Yabancı okulların kapatılması
D) Öğretimde birlik sağlanması


13. Atatürk; “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”sözüyle hangisinin gerçekleşmesini istemiştir?
A) Türk Dil Kurumu kurulmuştur.
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmıştır.
C) İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması.
D) Türk Tarih Kurumu kurulmuştur.


14. Medreselerin kapatılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A) Eğitime yönelik dış baskıların artmasına,
B) Türk ekonomisinin gelişmesine,
C) Dil ve tarih bilincinin zayıflamasına,
D) Eğitim kurumlarının tek merkezde toplanmasına,


15. Aşağıdakilerden hangisi laikliği gerçekleştirmeye yönelik çalışmalardan birisi değildir?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Uluslararası uzunluk ve ağırlık ölçülerinin kabulü
C) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
D) Medeni Kanun’un kabulü


16. Halifeliğin kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinde etkili olmuştur?
A) Tek partili yönetime geçilmesinde,
B) Halkın yönetime katılmasında,
C) Laik devlet düzeninin kurulmasında,
D) Milli ekonomi politikasının uygulanmasında,


17. Hangisi Atatürk’ün toplumsal alanda yaptığı yeniliklerden biridir?
A) Aşar vergisinin kaldırılması,
B) Takvim, saat ve ölçü aletlerinin değiştirilmesi,
C) Kıyafette değişiklik yapılması,
D) Demir yollarının millileştirilmesi,


18. Cumhuriyetin ilk yıllarında aşar vergisi kaldırılarak aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir?
A) Devlet gelirlerini artırmak,
B) Ticareti geliştirmek,
C) Kapitülasyonları kaldırmak,
D) Köylünün durumunu iyileştirmek,


19. Laik düzenin oluşturulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Halifeliğin kaldırılması,
B) Şapka Kanunu’nun kabul edilmesi,
C) Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
D) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi,

 


20. Aşağıdakilerden hangisi Türk aile hayatını düzenlemek için oluşturulmuştur?
A) Türk Ceza Kanunu 
B) Türk Medeni Kanunu 
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu 
D) Türk Ticaret Kanunu