Test Çöz,5.Ünite Maddenin Halleri Ve Isı Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

8. Sınıf Fen Bilimleri 4.Ünite Maddenin Halleri Ve Isı Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
29 Mart 2015 Pazar 10:14
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
9876
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aynı maddeden yapılmış biri büyük diğeri küçük iki tuğla, 200 oC’a ayarlanmış bir fırında uzun bir süre bekletildiğinde tuğlaların aldığı ısı ve son sıcaklığı hakkında ne söyleyebiliriz?

 • Aİki tuğlanın aldığı ısı aynıdır, küçük tuğlanın sıcaklığı daha yüksektir.
 • BBüyük tuğlanın aldığı ısı daha fazladır, tuğlaların son sıcaklıkları aynıdır.
 • CKüçük tuğlanın aldığı ısı daha fazladır, tuğlaların son sıcaklıkları aynıdır.
 • Dİki tuğlanın aldığı ısı aynıdır, büyük tuğlanın sıcaklığı daha yüksektir.

1.Soru

Sıcaklığı 60 oC’a ayarlanmış bir fırına 25 oC’ta eşit kütlelerde olan biraz un, bir tas su ve birkaç çivi konursa bir saat sonra aldıkları ısı ve son sıcaklıkları hakkında ne söylenebilir?

 

 • AÖz ısıları farklı olduğundan, bu maddelerin her biri farklı miktarda ısı alır ancak son sıcaklıkları aynı olur.
 • BBütün maddeler sıcaklığı 60 oC olan bir fırında bulunduğundan aldıkları ısılar da son sıcaklıkları da aynıdır.
 • CBütün maddelerin kütleleri aynı olduğu için aldıkları ısı miktarı aynı, öz ısıları farklı olduğundan son sıcaklıkları farklıdır.
 • DÖz ısısı en fazla olan madde en fazla ısı aldığı için maddelerin son sıcaklıkları farklı olur.

 

2.Soru

Sobanın sıcaklığı 400 oC’a ulaştığında, üzerine koyduğumuz çaydanlıktaki su hangi sıcaklıkta kaynar?

 • ASu 400 oC’ta kaynar.
 • BSu 100 oC’ta kaynar.
 • CKaynama sıcaklığı hakkında kesin bir şey söylenemez.
 • D100 oC’un çok altında bir sıcaklıkta kaynar.

3.Soru

Buz-su karışımı ile dolu bir beherglas ısıtılıyor. Termometredeki sıcaklık göstergesi ne zaman yükselmeye başlar?

 • AIsı verildiği anda
 • BBuz ilave ettikten sonra
 • CBuzun tamamı eridikten sonra
 • DBuzların bir kısmını beherglastan aldıktan sonra

4.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A

Aynı ortamda bulunan maddelerin sıcaklıklarını farklı hissetmemizin sebeplerinden biri o maddelerin öz ısılarındaki farklılıktır. 

 • BBir maddenin taneciklerinin toplam hareket enerjisi ne kadar fazla ise taneciklerin arasındaki çekim kuvveti de o oranda azdır.
 • CMadde katı haldeyken taneciklerin arasındaki çekim kuvveti, sıvı haldekine göre daha büyüktür.
 • D

Bir maddenin farklı kütlelerinden, kütlesi büyük olanın öz ısısı daha büyüktür.

5.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • ASaf bir maddenin katı halden sıvı hale geçerken sıcaklığı artar.
 • BBir maddenin erime ısısı o maddenin donma ısısından farklıdır.
 • CBuharlaşma ısısının büyük olması o maddenin taneciklerinin arasındaki çekim kuvvetinin fazla olduğu anlamına gelir.
 • DIsınma-soğuma grafiklerindeki yatay çizgiler o zaman aralığında maddenin çevresinden ısı alıp vermediğini ifade eder.

6.Soru

Bir bardaktaki suyun sıcaklığı 6 oC olarak verilmiştir. Bu değer bize ne ifade eder?

 • AMaddenin taneciklerinin toplam hareket enerjisidir.
 • BBir bardak suyu oluşturan moleküllerin ortalama hareket enerjilerinin toplamıdır.
 • CBir su molekülünün ortalama hareket enerjisidir.
 • DSuyu oluşturan moleküllerin ortalama hareket enerjilerinin bir olcusudur.

7.Soru

Çiviyi çakarken çekiçle çiviye vurduğumuzda çivinin ısınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • AÇiviyi oluşturan taneciklerin toplam hareket enerjisi artmıştır.
 • BMekanik enerji ısıya dönüşmüştür.
 • CÇiviyi oluşturan taneciklerin ortalama hareket enerjileri artmıştır.
 • DÇiviyi oluşturan taneciklerin hareket enerjileri azalmıştır.

8.Soru


 

Bir öğrenci aynı sıcaklıkta farklı miktarlardaki X, Y, Z sıvılarını özdeş üç kaba 1. şekildeki gibi koyuyor. Bu sıvılar özdeş ısıtıcılarda aynı sure ısıtıldığında sıcaklıkları 2. Şekildeki değerlere ulaşıyor. Buna göre X, Y ve Z sıvılarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • AX ve Y aynı tur sıvıdır.
 • BY ve Z aynı tur sıvıdır.
 • CUcu de farklı sıvıdır.
 • DUcu de aynı sıvıdır.

9.Soru

Aşağıdaki çizelgede K, L, M ve N maddelerinin kaynama sıcaklıkları verilmiştir.
 


 

Çizelgedeki maddelerden oluşan 101 oC’taki karışım, şekildeki gibi, sıcaklıkları farklı olan tüplerden geçiriliyor.
 


 

Deney sonucunda, tüplerde hangi madde toplanır?

 • AI-K, II-L, III-N, IV-M
 • BI-L, II-K, III-M, IV-N
 • CI-M, II-N, III-K, IV-L
 • DI-L, II-M, III-N, IV-K

10.Soru

Bir öğrenci, saf maddelerin donma sıcaklığının ayırt edici bir ozellik olduğunu göstermek istiyor. Bunun için erime sıcaklığı 52 oC olan X maddesi ve 78 oC olan Y maddesini alıyor. Bu öğrenci, aşağıdaki deneylerden hangisini yaparsa farklı maddelerin farklı sıcaklıklarda donduğunu en iyi gözler?

 • ABir tüpte X maddesini eriterek erimenin başladığı sıcaklığı ölçme.
 • BX ve Y maddelerini ayrı tüplerde eriterek donmaya başladıkları sıcaklıkları ölçme.
 • CErimiş haldeki Y’nin donmaya başladığı sıcaklığı ölçme.
 • DDonma sıcaklığında bulunan X ve Y’nin donma sırasında dışarıya verdikleri ısıyı ölçme.

11.Soru

Meyve suyu, saf sudan daha düşük sıcaklıkta donar. Aşağıdaki olayların hangisinde aynı kural geçerlidir?

 • ABuzlanmayı önlemek için yollara tuz atılması
 • BGollerde buzlanmanın yüzeyden başlaması
 • CSuyun buz haline geçerken hacminin artması
 • DKışın araba lastiklerinin geçtiği yerlerdeki karın çabuk erimesi

12.Soru

Şekilde görüldüğü gibi sıcaklıkları aynı, miktarları farklı suların bulunduğu uç ayrı kaba oda sıcaklığında özdeş K, L, M yumurtaları konuluyor. Isı alışverişi bittiğinde yumurtaların sıcaklıkları arasında nasıl bir ilişki gözlenir?

 • AK = L = M
 • BK > L = M
 • CK < L < M
 • DK > L > M

13.Soru

14, 15, 16 ve 17. soruları aşağıda verilen paragrafa göre cevaplandırınız.

Filiz deneyde, şekildeki gibi özdeş kaplara birer litre su, yağ ve alkol koymuştur. Daha sonra tüm kapları özdeş ısıtıcılarda ısıtmaya başlamıştır. Bu sıvıların içerisine termometre daldırmış ve aynı süre sonunda sıcaklık değerlerini ölçmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi bu araştırmadaki bağımsız değişkendir?

 • AKaplara konulan sıvı miktarı
 • BSıvıların son sıcaklıkları
 • COcakların verdiği ısı miktarı
 • DKapların büyüklükleri

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bu araştırmadaki bağımlı değişkendir?

 • AKaplara konulan sıvı miktarı
 • BSıvıların son sıcaklıkları
 • COcakların verdiği ısı miktarı
 • DKapların büyüklükleri

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bu araştırmadaki kontrol edilen değişkenlerdir?

I. Kaplara konulan sıvı miktarı

II. Sıvıların kaynama suresi

III. Ocakların verdiği ısı miktarı

IV. Kapların büyüklükleri

 • AII ve IV
 • BI ve II
 • CI, III ve IV
 • DYalnız IV

16.Soru

Deney düzeneği aşağıdaki hipotezlerden hangisini test etmek için kurulmuş olabilir?

 • AKaba konulan sıvı miktarı arttıkça sıvıların kaynama suresi uzar.
 • BKaynama suresi ocağın verdiği ısı miktarına bağlıdır.
 • CKaynama suresi sıvının cinsine bağlıdır.
 • DKabın tabanı ne kadar geniş olursa su da o kadar kısa surede kaynar.

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi metallerin özelliklerinden değildir?

 • ATel ve levha haline getirilirler
 • BElektrik akımını iletirler
 • CKırılgandırlar
 • DBirbirleri ile yaptıkları karışımları alaşım denir

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ametallerin özelliklerinden değildir?

 • AElektrik akımını iletirler
 • BElektrik akımını iletmezler
 • CTel ve levha haline gelmezler
 • DKırılgandırlar

19.Soru


 

Aşağıdakilerden hangisi asal gazların özelliklerindendir?

 • AKararlı değillerdir
 • BHiçbir elementle bileşik yapmazlar
 • CGaz halinde bulunmazlar
 • DYoğunlukları çok büyük değerler alır

20.Soru