Test Çöz,3.Ünite Maddenin Yapısı Ve Özellikleri Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

8. Sınıf Fen Bilimleri 4.Ünite Maddenin Yapısı Ve Özellikleri Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
29 Mart 2015 Pazar 10:17
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
10827
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • APeriyodik sistemdeki yatay sıralara grup adı verilir.
 • B

Pozitif yüklü iyonlar periyodik sistemin sol tarafındaki elementlerden oluşmaktadır.

 • CLevhalar ametaller sınıfındaki elementlerden yapılmaktadır.
 • DAynı grupta yer alan elementler benzer fiziksel özellik gösterir.

1.Soru

Periyodik cetvelde, hangi grupta oldukları bilinmeyen ancak bazı özellikleri bilinen X, Y, Z

elementleri vardır.

• X oda sıcaklığında katı, elektriği iyi ileten ve Z ile bileşik oluşturan elementtir.

• Y bileşik oluşturmaya yatkın olmayıp oda sıcaklığında gaz hâlindedir.

Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyodik çizelgenin hangi grubunda olması beklenir?

 • AX-I,Y- IV, Z-III
 • BX-II, Y- III, Z-I
 • CX-III, Y- I, Z-II
 • DX-IV, Y- II, Z-III

2.Soru

Elementler periyodik sistemde aşağıdakilerden hangisine göre sınıflandırılmıştır?

 • AMetal, ametal ve yarı metal
 • BKatı, sıvı ve gaz
 • CHalojenler ve asal gazlar
 • DGrup ve periyot

 

3.Soru

Periyodik sistemde, aynı periyotta bulunan elementlerin soldan sağa doğru gidildikçe hangi özelliği artar?

 • AProton sayıları
 • BMetalik özelliği
 • CKatman sayısı
 • DHepsi

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin yapısında iyonik bağ bulunur?

 • ASofra tuzu
 • BKarbon dioksit
 • CHidrojen gazı
 • DSu

5.Soru

Aşağıda verilen durumların hangisinde bir kimyasal tepkime gerçekleşir?

 • AAlkol + iyot
 • BŞeker + su
 • CDemir çubuk + oksijen
 • DDemir tozu + kükürt

6.Soru

Kimyasal tepkime denklemlerinde;

I. Toplam kütle

II. Toplam elektron sayısı

III. Proton, nötron sayıları niceliklerinden hangisi ya da hangileri korunur?

 • AYalnız I
 • BYalnız II
 • CI ve III
 • DI, II ve III

7.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Aİyonik bağ, metaller ve ametaller sınıfındaki element atomları arasında oluşur.
 • Bİyonik bağ içeren bileşiklerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletmez.
 • Cİyonik bağ içeren bileşikler, oda sıcaklığında gaz hâlinde bulunur.
 • Dİyonik bağ içeren bileşikler moleküllerden oluşur.

 

8.Soru

Verilen yapıların hangisinde bağ doğru verilmiştir?

 • AH2O-iyonik, KCl-kovalent, N2-iyonik
 • BH2O-iyonik, KCl-iyonik, N2-iyonik
 • CH2O-kovalent, KCl-kovalent, N2-kovalent
 • DH2O-kovalent, KCl-iyonik, N2-kovalent

9.Soru

X metal, Y ve Z ametal olduğuna göre, X,Y ve Z’nin oluşturduğu bileşiklerdeki bağ cinsleri aşağıdakilerden hangisinde veya hangilerinde doğru olarak verilmiştir?

I. XY arasında iyonik bağ

II. XZ arasında kovalent bağ

III. YZ arasında kovalent bağ

 

 • Ayalnız I
 • Byalnız II
 • CI ve III
 • DII ve III

10.Soru

2 hidrojen molekülü, 8 oksijen molekülü uygun koşullarda tepkimeye girdiğinde ne kadar su molekülü oluşturur?

 • A1 su molekülü
 • B10 su molekülü
 • C8 su molekülü
 • D2 su molekülü

11.Soru

PbS + ? H2O2 ->PbSO4 + ? H2O

Yukarıdaki denklemde soru işareti (?) olan yerlere sırasıyla hangi rakamlar yazılmalıdır?

 

 • A2 ile 2
 • B3 ile 3
 • C2 ile 4
 • D4 ile 4

12.Soru

S + O2 ->  X

2X + O2  -> 2Y

Tepkimeler denkleştirilmiş olarak verildiğine göre tepkimelerde X ve Y ile gösterilen maddeler aşağıdakilerden hangisidir?

 

 • AX maddesi-SO2, Y maddesi-SO3
 • BX maddesi-SO, Y maddesi-SO3
 • CX maddesi-SO2, Y maddesi-SO
 • DX maddesi-SO3, Y maddesi-SO2

13.Soru

Yandığı zaman CO2 ve H2O oluşturan bir maddenin yapısında,

I. C (karbon)

II. H (hidrojen)

III. O (oksijen) elementlerinden hangileri kesinlikle bulunur?

 • AI ve II
 • BI ve III
 • CII ve III
 • DI, II ve III

14.Soru

I. Sirkeli su

II. Sabunlu su

III. Limonlu su

Yukarıda verilen sıvı örnekleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • AÜçü de ekşimsi tattadır.
 • BÜçü de elektriği iletir.
 • CÜçü de iyon içerir.
 • DÜçü de turnusol kağıdına etki eder.

15.Soru

H2SO4 bileşiği için,

I. Suda H+ ve SO42- şeklinde iyonlaşır.

II. Sulu çözeltisi baziktir.

III. NaOH ile oluşturduğu tuz Na2SO4tür. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

 • AYalnız I
 • BI ve III
 • CII ve III
 • DI, II ve III

16.Soru

Bir çözeltinin pH derecesi 7’den 0’a doğru küçüldükçe asit özelliği; 7’den 14’e doğru büyüdükçe baz özelliği artar. X, Y, ve Z çözeltilerinden birinin kuvvetli asit, birinin zayıf asit, birinin de baz olduğu bilinmektedir. X’in pH değeri Y’ninkinden küçük Z’ninkinden ise büyüktür. Buna göre X, Y ve Z çözeltileri kuvvetli asit, zayıf asit, baz olarak nasıl sınıflanabilir?

 • AKuvvetli Asit-Z, Zayıf Asit-X, Baz-Y
 • BKuvvetli Asit-Y, Zayıf Asit-X, Baz-Z
 • CKuvvetli Asit-Y, Zayıf Asit-Z, Baz-X
 • DKuvvetli Asit-X, Zayıf Asit-Y, Baz-Z

17.Soru

I. 2H2O -> 2H2 + O2

II. HCl + NH3 -> NH4Cl

III. 3NaOH + H3PO4 -> Na3PO4 + 3H2O tepkimelerinden hangisi ya da hangileri nötralleşme tepkimesidir?

 • AYalnız I
 • BYalnız II
 • CII ve III
 • DI, II ve III

18.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • ASuyun sertliğinin giderilmesi yöntemlerinden birisi klorlamadır.
 • BSuda H+ ve OH- iyonlarının artması suyun sertliğini artırır.
 • CSert sular temizlik maddelerinin kir çıkarma etkisini azaltır.
 • DSert su tüketimi kemik ve diş gelişimine katkıda bulunmaz.

19.Soru


 

Kırmızı renge dönüştürülmüş turnusol kağıdını aşağıdaki çözeltilere batırdığımızda hangi renklere sahip olur?

I. Sabunlu su

II. Sirkeli su

III. Limonlu su

 • AI-Mavi, II-Mavi, III-Kırmızı
 • BI-Kırmızı, II-Mavi, III-Mavi
 • CI-Kırmızı, II-Kırmızı, III-Mavi
 • DI-Mavi, II-Kırmızı, III-Kırmızı

20.Soru