Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

8. Sınıf Türkçe 5.Tema Milli Kültürümüz Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
30 Mart 2016 Carsamba 02:10
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
4494
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
1, 2 ve 3. soruyu aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız. Öğrencilerin hızla gelişen teknoloji toplumunda yeni bilgi ve beceri alanlarında uzmanlaşması, analiz ve karar alma yeteneklerine sahip olması, büyük bilgi yığınları içerisinde dolaşmayı öğrenmesi gerekmektedir. Bu süreçte, öğretmen merkezli bir eğitim anlayışı yerine öğrenen merkezli bir eğitim anlayışı hayata geçirilerek öğrencilere yirmi birinci yüzyılın yeni bilgi ve becerileri kazandırılmalıdır. Dr. Tufan AYTAÇ Aşağıdakilerden hangisi paragraftan çıkarılamaz? 
A) Eğitimde öğrenci beklentileri 
B) Öğrencilerin sahip olması gereken yetenekler 
C) Öğrenen merkezli eğitim anlayışı 
D) Gelişen teknoloji toplumunda öğrenciler 
Soru 2 
Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerden beklenen bir davranış değildir? 
A) Bilgi yığınları arasında dolaşmayı öğrenme 
B) Yeni bilgi ve beceri alanlarında uzmanlaşma 
C) Analiz ve karar alma becerisine sahip olma 
D) Her bilgi ve beceriyi öğretmenden bekleme 
Soru 3 
Paragrafta hangi eğitim anlayışı savunulmaktadır? 
A) Öğrenen merkezli eğitim 
B) Teknolojik araçlarla eğitim 
C) Uzaktan eğitim 
D) Öğretmen merkezli eğitim 
Soru 4 
Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerinin dizilişine göre diğerlerinden farklıdır? 
A) Ayağını yorganına göre uzat. 
B) Sakla samanı, gelir zamanı. 
C) Ağaç yaş iken eğilir. 
D) Taşıma su ile değirmen dönmez. 
Soru 5 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok yüklem yoktur? 
A) Her şeyin bittiğini, başlamayacağını sanıyordu. 
B) Tanıdık bir ses duydu, hemen arkasına döndü. 
C) Her yer darmadağan olmuş, eşyalar sağa sola saçılmıştı. 
D) Bir akşam çekip gitti, bir daha da görünmedi. 
Soru 6 
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? 
A) Nisan ayına girerken insanın içine bahar sevinci doluyor. 
B) Çocuk uyursa mutlaka iyileşmiş demektir. 
C) Bu hızla koşarsa yarı yolda nefesi kesilir. 
D) Okuldan erken dönersem babama uğrayabilirim. 
Soru 7 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tanımlama” yapılmıştır? 
A) Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir. 
B) Gezi yazıları, kuvvetli bir gözlem ile sağlam bilgiye dayanmalıdır. 
C) Yarışı kazanmanın birinci şartı kendine güvenmektir. 
D) Buz, donarak katı duruma gelmiş sudur. 
Soru 8 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yoktur? 
A) Bahçeler her zamankinden güzel görünüyordu şimdi. 
B) Kültür, geçmişten günümüze bir devamlılık gösterir. 
C) Babasını herkesten önemli görüyordu. 
D) Romanlar çocuklar için hikâyelerden daha çekicidir. 
Soru 9 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varsayım söz konusudur? 
A) Bir anda ortalık nasıl böyle karışabilir !.. 
B) Yarın bu işlemlerin bitmeyeceğini sanıyorum. 
C) Rakiplerimiz düşündüğümüzden güçlü çıktı. 
D) Şimdi kendimi on sekiz yaşlarında düşünüyorum. 
Soru 10 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir öneride bulunulmuştur? 
Sizin teklifinizin de tutarlı yönleri var. 
Yazdıklarınızı bir kez de ben inceledim. 
Anlattıklarınızı, yazıya aktarmanız iyi olacaktır. 
Bu rapordaki imzalar yetersiz gözüküyor. 
A) 2 
B) 1 
C) 4 
D) 3 
Soru 11 
Bir olayı, bir duyguyu, bir düşünceyi tümcelerle ve paragraflarla anlatan yazılara ne denir? 
A) Serbest şiir 
B) Uyak 
C) Düz yazı 
D) Aliterasyon 
Soru 12 
Gerçek ya da gerçeğe yakın olayları yer, zaman belirterek anlatan kısa yazılara ................ denir. Yukarıdaki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilirse tanım doğru olur? 
A) Deneme 
B) Tiyatro 
C) Hikâye 
D) Manzume 
Soru 13 
Öykü, roman, anı vb. türlerde olay planı uygulanır. Olay planında üç bölüm vardır. Bu bölümlere sırası ile ne ad verilir? 
A) Çözüm, düğüm, serim 
B) Giriş, gelişme, sonuç 
C) Serim, düğüm, çözüm 
D) Gelişme, giriş, sonuç 
Soru 14 
İnsanın insanla, insanın doğayla, insanın çevreyle ilgili yaşadıklarını anlatan, bir ana olay etrafında birbirine bağlı birçok olayın anlatıldığı edebî türe ne ad verilir? 
A) Makale 
B) Hikâye 
C) Şiir 
D) Roman 
Soru 15 
Güncel olaylarla ilgili görüş ve düşüncelerin aktarıldığı, gazete ve dergilerde yayımlanan düşünce yazılarına ne denir? 
A) Söyleşi 
B) Deneme 
C) Makale 
D) Fıkra 
Soru 16 
Roman ve hikâye arasında en belirgin fark aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Roman kahramanı daha kapsamlı tanıtılır. 
B) Roman uzun, hikâye kısadır. 
C) Romanda zaman geniş, hikâyede sınırlıdır. 
D) Roman iç içe geçmiş birçok olaydan meydana gelmiştir. Hikâye genellikle tek bir olayı anlatır. 
Soru 17 
Çevremizdeki kişiler bizi aşağıda yer alan seçeneklerdeki ifadelerden hangisiyle değerlendirirler? 
A) Sağlığımızla 
B) Giyimimizle 
C) Yaşımızla 
D) Anlatımlarımızla 
Soru 18 
Aşağıdakilerden hangisi “Niçin yazmalıyız?” sorusuna yanıt olamaz? 
A) Disiplinli düşünebilmek için yazarız. 
B) Anlatım gücümüzü geliştirmek için yazarız. 
C) Mesleğimizde derece almak için yazarız. 
D) Anlatma bir gereksinim olduğu için yazarız. 
Soru 19 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğu vardır? 
A) Uzun süre gökyüzüne baktım. 
B) Ağaçlara kuşlar konuyorlardı. 
C) Kuş sesleri çok güzeldi. 
D) Çok çalıştı, çok yoruldu. 
Soru 20 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uyumu yoktur? 
A) Selma Hanımlar gelmişler. 
B) O da bizimle geldi. 
C) Oyalanmadan gel. 
D) Ağaçlar çiçek açtılar.