Test Çöz,8.sınıf inkılap tarihi 2.dönem 1.değerlendirme yazılı testi, inkilap 8 sınıf 1 dönem 2 yazılı test, 8 sınıf inkılap 2 dönem yazılı soruları, 8 sınıf inkılap 1 dönem 2 yazılı soruları indirmesiz, 8 sinif inkilap 1 donem 2 yazili coz, inkılap tarihi 1 dönem 2 yazılı soruları test, 8 sınıf inkılap tarihi 1 dönem test soruları, 8 sınıf inkılap tarihi ve atatürkçülük 1 dönem 1 yazılı test çöz, 8 sınıf 1 dönem 2 yazılı testi çöz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi 8.Sınıf 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
16 Subat 2020 Pazar 09:05
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1641
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

 

1. Seçeneklerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Almanya’nın yanında giriş nedenlerinden biri değildir?
A) Siyasal yalnızlıktan kurtulma düşüncesi
B) İttihat ve Terakki’nin Alman hayranlığı
C) Kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi
D) Yeni sömürgeler kazanma düşüncesi


2. Hangisi Kurtuluş Savaşı’ndan önce kurulan Milli Cemiyetlerin özelliklerinden biri değildir?
A) Bölgesel amaçlı olarak kurulmuşlardır.
B) Hakim olan anlayış Türklük duygusudur.
C) İzmir’in işgaliyle silahlı mücadeleye başlamışlardır.
D) İtilaf Devletleri tarafından desteklenmişlerdir.

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden birisi değildir?
A) Mavri Mira Cemiyeti
B) Etnik-i Eterya Cemiyeti
C) Teali İslam Cemiyeti
D) Pontus Rum Cemiyeti

 


4. Mondros Ateşkes Antlaşmasındaki hangi madde Türklerin çoğunlukta olsalar bile işgal edilebilir hale getirmiştir?
A) Güvenlik gerekçesiyle istedikleri yerleri işgal edebilme hakkına sahip olmaları,
B) Boğazların yönetiminin İtilaf Devletleri’ne terk edilmesi,
C) Her türlü haberleşme araç ve gereçlerine İtilaf Devletleri’nin el koymaları,
D) İran ve Kafkasya’daki birliklerin geri çekilmesi,

 


5. I. Dünya Savaşı’ndan yenik olarak çıkan İttifak devletleri ile barış antlaşması yapılmasına rağmen Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında hemen antlaşma yapılmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Devleti’nin Müslümanları temsil etmesi,
B) Osmanlı Devleti’ni paylaşma konusunda anlaşamamaları,
C) Rusya’nın Osmanlı Devleti’ni desteklemesi,
D) Osmanlı Devleti’nin diğerlerinden daha güçlü olması,

 

 

6. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalinin sonuçlarından birisi aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Kuva-ı milliye birliklerinin kurulması
B) Milli cemiyetlerin oluşması
C) Rusya’da rejim sorunu çıkması
D) Redd-i İlhak Cemiyeti’nin kurulması

 

7. İzmir’in işgalinden önce Yunanlılar’ın, İzmir ve çevresindeki Rum nüfusunun Türklerinkinden fazla olduğunu gösteren belgeler yayınlamalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İzmir’in işgaline gerekçe oluşturmak
B) Mustafa Kemal’in çalışmalarını engellemek
C) Türkleri savaş suçlusu olarak göstermek
D) Batı Trakya sorununu çözmek


8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Sivas Kongresi ile ilgili değildir?
A) Yararlı cemiyetlerin birleştirilmesi
B) Misak-ı Milli kararlarının Osmanlı Meclisi’nce kabul edilmesi
C) Erzurum Kongresi kararlarının aynen kabul edilmesi
D) Manda ve himaye fikrinin kesin olarak reddedilmesi


9. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi’nde Türk Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ortaya koymaktadır?
A) Milletin bağımsızlığını milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 
B) Sivas’ta milli bir kongre toplanacaktır.
C) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
D) Sivas Kongresi için her ilden halkın güvenini kazanmış üç delege seçilecektir.


10. Yeni Türkiye’nin sınırları ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle çizilmiştir?
A) Sivas Kongresi’yle
B) Amasya Genelgesi’yle
C) Erzurum Kongresi’yle
D) Misak-ı Milli’yle


11. Aşağıdakilerden hangisinde İstanbul Hükümeti ilk kez Temsil Heyeti’nin hukuken varlığını tanımıştır?
A) Erzurum Kongresi’nde
B) Amasya Genelgesi’nde
C) Amasya Görüşmeleri’nde
D) Sivas Kongresi’nde


12. Aşağıdakilerden hangisi 20 Ocak 1921’de kabul edilen Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasasın temel maddelerinden birisi değildir?
A) Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir.
B) Meclis başkanı hükümetinde başkanıdır.
C) Türkiye Devleti, TBMM tarafından yönetilir.
D) TBMM güçler ayrılığı esasını benimsemiştir.

13. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi hiçbir zaman uygulanamamıştır?
A) Gümrü Antlaşması
B) Ankara Antlaşması
C) Mudanya Ateşkes Antlaşması
D) Sevr Antlaşması

 

 

14. Mirastan kadın ve erkeğin eşit pay alması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Kapitülasyonların kaldırılmasının
B) Kılık-kıyafette düzenlemeler yapılmasının
C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin
D) Medeni Kanun’un kabulünün

 


15. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi ekonomi alanında yapılmıştır?
A) Tekke ve zaviyelerin kaldırılması
B) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
C) Aşar vergisinin kaldırılması
D) Halifeliğin kaldırılması

 


16. Aşağıdaki siyasi partilerden hangisi Atatürk zamanında kurulmamıştır? 
A) Cumhuriyet Halk Partisi
B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Demokrat Parti

 


17. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi diğerlerinden sonra yapılmıştır? 
A) Soyadı Kanunu’nun kabulü
B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
C) Şapka Kanunu’nun kabulü
D) Miladi Takvimin kabulü


18. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi kadın-erkek eşitliği ile ilgili değildir?
A) Her ailenin bir soyadına sahip olması,
B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi,
C) Tek eşle evliliğin zorunlu olması,
D) Kadınların mirastan erkeklerle eşit pay verilmesi,

 

19. Cumhuriyet döneminde köylü ve çiftçileri rahatlatmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
A) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik,
B) Aşar vergisinin kaldırılması,
C) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması,
D) Soyadı Kanunu’nun kabulü,


20. Cumhuriyet’in ilanından önce gerçekleşen inkılap hangisidir?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Medeni Kanun’un kabulü
C) Saltanatın kaldırılması
D) Soyadı Kanunu’nun kabulü