Test Çöz,Ortaokul 8.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü, tarama, deneme etkinliği bul, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürkün Ölümü Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
15 Mayıs 2013 Carsamba 22:55
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
13714
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Türkiye'nin kendi güvenliğini garanti altına alma yönünde yaptığı çalışmalardan değildir? 
A) Balkan Antantı 
B) Sadabat Paktı 
C) Boğazlar Sözleşmesi 
D) Kadınların milletvekili seçimlerine izin verilmesi

Refit Cevat Ulunay Alemdar gazetesinde çıkan yazısının bir bölümünde: “Osmanlı İmparatorluğu İngiltere’ye yanaştıkça daima kazanmış, uzaklaştıkça kaybetmiştir. Bizim için yol İngiltere’nin açacağı yoldur.” demiştir. (19 Aralık 1918) 
Alemdar Gazetesinde çıkan bu yazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir? 
A) Atatürkçü milli dış politika ile bağdaşmamaktadır. 
B) Bağımsız Türkiye özlemini belirtmektedir. 
C) Dış politikada eşitlik ilkesine önem vermiştir. 
D) Yurtta barış, dünyada barış ilkesini benimsemiştir.

Aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılan antlaşma Türkiye'nin doğu sınırlarını güvenlik altına almaya yönelik değildir? 
A) İran 
B) Afganistan 
C) Irak 
D) Bulgaristan

Türkiye, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan 9 Şubat 1934'te "Balkan Antlantı”nı imzalamışlardır. Arnavutluk, İtalya'nın etkisi altında bulunduğundan; Bulgaristan ise, Makedonya konusunda Yunanistan ve Yugoslavya ile anlaşmazlık içinde olduğundan antanta katılmamıştır. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 
A) Barış görüşmelerinin savaş ihtimalini artırdığının 
B) Antanta katılan devletler arasında siyasi sorunların çözülmüş olduğunun 
C) Balkan Antantı'nın Türkiye'nin uluslararası saygınlığını zedelediğinin 
D) Bulgaristan’ın, Balkan Antantı'nın imzalanmasını desteklediğinin

Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde yer almamıştır? 
A) Boğazlar Türkiye tarafından silahlandırılabilecektir. 
B) Ticaret gemileri Boğazlardan serbestçe geçecektir. 
C) Boğazlar, başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir. 
D) Savaş gemileri Boğazlardan Türkiye'nin kontrolünde geçecektir.

“Atatürk, Türkiye'nin emniyetini amaçlayan, hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir barış isti kameti, bizim daima prensibimiz olacaktır." demiştir. 
Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki sözlerden hangisiyle dış politikada belirleyici bir ilke haline gelmiştir? 
A) Yurtta barış, dünyada barış. 
B) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. 
C) Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. 
D) Bizim açık ve uygulanabilir gördüğümüz siyaset, milli siyasettir...

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemin deki dış sorunlardan biri değildir? 
A) Musul sorunu 
B) Hatay sorunu 
C) Nüfus mübadelesi 
D) Kıbrıs sorunu

Lozan Antlaşması'nda Boğazların Türkiye'nin egemenliğine bırakılmasına karşı çıkan Avrupalı devletler, 1936 yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde bu tutumlarından vazgeçerek Boğazlarda Türkiye'nin egemen olmasını benimsemişlerdir. 
Avrupa devletlerinin Boğazların yönetimi konusunda fikir değiştirmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 
A) Fransa'da ekonomik sıkıntıların baş göstermesi 
B) Türkiye'nin barışçı bir politika izlemesi 
C) Türkiye'de yenilik hareketlerinin tepkiyle karşılanması 
D) Türkiye'nin dış borçlarını ödemekte zorlanması

Lozan Konferansı'nda Türkiye Irak sınırı görüşülürken Türk heyeti, "halkın çoğunluğunun Türk olması" nedeniyle, Musul ve Süleymaniye bölgelerinin Türkiye sınırları içerisinde kalması gerektiğini öne sürmüştür. 
Türk heyetinin bu görüşü aşağıdakilerden hangisine destek verebileceğini gösterir? 
A) Bölgenin Irak yönetimine bırakılmasına 
B) Bu bölgede halkoylaması yapılmasına 
C) Barışın korunması için her türlü haklardandan vazgeçilmesine 
D) Musul ve Süleymaniye konusunda İngiltere'nin görüşlerine saygı duyulacağına

“Atatürk, istiklal hissi taşıyan bütün milletler için ölmez bir semboldür.” 
Alman basınının ileri sürdüğü yukarıdaki düşünceye göre, 
Atatürk için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Evrensel fikirlere sahip olduğu 
B) Türkiye'nin yalnız ekonomik çıkarlarını gözettiği 
C) Saltanat yönetimi ile birlikte hareket ettiği 
D) Halkın yönetime katılmasına karşı olduğu

Atatürk dış politikada, 
I. Ulusun hayatı tehlikede olmadıkça savaşa girmeme
II. Milli sınırlarımız içinde varlığımızı koruma
III. Yurtta ve dünyada barışı koruma ilkelerini esas almıştır. 
Bu ilkelerden hangisi ya da hangileri, Atatürk'ün yayılmacı politikalara karşı olduğunu gösterir? 
A) Yalnız l 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I, II ve III

Atatürk, hasta yatağında "... Bu milli meselemizin dostça tedbirlerle müspet neticeye ulaştırılmasından dolayı duyulan sevinç yerindedir." demiştir. 
Atatürk bu sözü aşağıdaki gelişmelerin hangisi için söylemiş olabilir? 
A) Balkan Antantı'nın imzalanması 
B) Musul sorununun çözülmesi 
C) Hatay'da bağımsız bir devletin kurulması 
D) Sadabat Paktı'nın imzalanması

Bağımsız Hatay Devleti'nin Millet Meclisi, 29 Haziran 1939'da, Türkiye'ye katılma kararı almıştır. Hatay Millet Meclisinin bu şekilde karar alması aşağıdakilerden hangisini göstermez? 
A) Türkiye ile bütünleşmek istediklerini 
B) Hatay'da birçok Türk'ün yaşadığını 
C) Hatay'ın çıkarları ile Türkiye'nin çıkarlarının örtüştüğünü 
D) Fransa'nın dış politikada başarılı olduğunu

I. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası sorunları görüşmek üzere Milletler Cemiyeti kurulmuştur. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir? 
A) Tarafsız devletlerin savaşa sokulmasının 
B) Yenilen devletlerin yeniden güç kazanmasının 
C) Devletler arasında gizli ittifaklar kurulmasının 
D) Devletler arası sorunların barış yoluyla çözülmesinin

Atatürk, yeni Türk Devleti'nin dış politikasını; "Yurtta barış! dünyada barış" diyerek özetlemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir? 
A) 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye olunmasının 
B) Şeyh Sait İsyanı'nın bastırılmasının 
C) Menemen Olayından sonra çok partili hayata geçme girişimine ara verilmesinin 
D) 1926'da İsviçre'den Medeni Kanun'un alınmasının

Atatürk, Türkiye'nin komşuları ile birlikte geçmişin kötü anılarını unutarak barış içinde yaşamasını, dış siyasetin temellerinden biri saymıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi, 
Atatürk'ün bu politikası doğrultusunda gerçekleştirilmiştir? 
A) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması 
B) Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması 
C) Balkan ve Ortadoğu devletleri ile ittifak anlaşmaları yapılması 
D) Osmanlı Devleti'nden kalan borçların taksitler halinde ödenmesi

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile; Lozanda kurulmuş olan Boğazlar Komisyonu kaldırılarak yetkileri Türkiye'ye devredilmiştir. Bunun yanında Türkiye'nin Boğazlarda askeri tahkimat kurması da kabul edilmiştir. Buna göre Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili, 
I. Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki etkinliğini artırmıştır. 
II. İstanbul'un ve Boğazların güvenliğini tehlikeye düşürmüştür. 
III. Boğazların ticari önemini kaybetmesine neden olmuştur. 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız l 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) II ve III

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile; 
. Lozanda oluşturulmuş olan Boğazlar Komisyonu kaldırılmış, yetkileri Türkiye’ye devredilmiştir. 
. Türkiye’nin Boğazları silahlandırması kabul edilmiştir. 
. Boğazların ticaret gemilerine açık olması kabul edilirken savaş gemileri için bazı sınırlamalar getirilmiştir. 
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin sonuçlarından biri olamaz? 
A) Türkiye’nin güvenliğinin artması 
B) Boğazların dış tehditlere açık hale gelmesi 
C) Lozan Antlaşmasında Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlayan bazı hükümlerin kalkması 
D) Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki saygınlığının artması