Test Çöz, 8.sınıf atatürk ilkelerinin temel özellikleri testi, ataturk ilkeleri ile ilgili online test, atatürk ilkeleri soruları nasıl çözülür, atatürk ilkeleri soruları pdf, inkılaplar ile ilgili sorular, atatürk ilkeleri konu - 1 testi, inkılap tarihi test soruları ve cevapları, ilkelerle ilgili çıkmış sorular, milliyetçilik ilkesi ile ilgili sorular ve cevapları,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Temel Esaslar Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
16 Subat 2020 Pazar 09:15
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1281
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Hukuk alanında yapılan düzenlemeler ve Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ile dine dayalı olarak düzenlenen hukuk sistemi laikleştirildi. Din ayrımı ortadan kaldırıldı ve kişiler kanun önünde eşit oldu. Yukarıdaki gelişme aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

A) Halkçılık                B) Devletçilik

C) Laiklik                  D) İnkılapçılık

 

2. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi akıl ve bilimin yol göstericiliğinde sürekli değişmek ve gelişmektir?

A) Halkçılık                B) Devletçilik

C) Laiklik                  D) İnkılapçılık

 

3. Atatürk inkılapçılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Batı uygarlığından esinlenmiş ve tamamen batıdaki gelişmeleri benimsemiştir.

B) Türk toplumunun gerçeklerine ve ülkenin ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir.

C) Temel amacı, Türkiye’yi çağdaş ve demokratik bir ülke hâline getirmektir.

D) Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni durağan olmaktan kurtarır ve yeniliklerin önünü açar.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi inkılapçılık ilkesi özelliklerinden değildir?

A) Çağının gerisinde kalmış, toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermeyen kurumların çağın gereklerine uygun duruma getirilmesi.

B) Yapılanları korumak ve dinamik bir yapıda sürekli gelişmeyi sağlamak.

C) Türkiye’yi çağdaş ve demokratik bir ülke hâline getirmektir.

D) Vatandaşları, inanç ayrımı yapmadan kanun önünde eşit konuma getirmek.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Laiklik ilkesinin özelliklerinden değildir?

A) Akla ve bilime dayanan uygulamalar ile devletin ve toplumun çağdaşlaşmasının yolunu açmıştır.

B) Düşünce ve inanç özgürlüğü sağlayarak demokratik düzenin kurulmasına yardımcı olmuştur.

C) Hiçbir sınıfa, zümreye, aileye ve kişiye ayrıcalık tanınmamasıdır.

D) Vatandaşları, inanç ayrımı yapmadan kanun önünde eşit konuma getirmiştir.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Devletçilik ilkesinin özelliklerinden değildir?

A) Düşünce ve inanç özgürlüğü sağlayarak demokratik düzenin kurulmasına yardımcı olmuştur.

B) Devlet tarafından eğitim, Kültür ve sanat, sağlık gibi alanlarında yatırımlar yapılarak toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlamıştır.

C) Sosyal adaleti sağlayarak bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmaya çalışmıştır.

D) Birçok ekonomik faaliyetin devlet tarafından yapılmasının yanı sıra aynı zamanda özel teşebbüsün yatırım yapmasının da yolunu açmıştır.

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Halkçılık ilkesinin özelliklerinden değildir?

A) Hiçbir sınıfa, zümreye, aileye ve kişiye ayrıcalık tanınmamasıdır.

B) Bütün vatandaşların devlet hizmetlerinden eşit olarak ücretsiz yararlanmasını amaçlar.

C) Vatandaşları, inanç ayrımı yapmadan kanun önünde eşit konuma getirmiştir.

D) Kanunlar önünde bütün vatandaşların eşit ve egemenlik haklarının millete ait

olduğu bir anlayışı yansıtır.

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Milliyetçilik ilkesinin özelliklerinden değildir?

A) Çağdaş uygarlık yolunda millî birlik ve beraberliği güçlendiren temel unsurdur.

B) Toplumu oluşturan bireyleri ırka, inanca ve konuştuğu dile göre ayrıştırmaz.

C) Milleti dil, kültür ve duygu birliği içerisinde kaynaştırarak ortak hedeflere ulaşmayı amaçlar.

D) Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni durağan olmaktan kurtarır ve yeniliklerin önünü açar.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesinin özelliklerinden değildir?

A) Ülkenin bir hanedan tarafından yönetilmesine son verilmesi ve egemenliğin halka ait olmasıdır.

B) Milleti dil, kültür ve duygu birliği içerisinde kaynaştırarak ortak hedeflere ulaşmayı amaçlar.

C) Kişilerin vatandaş olarak hak ve özgürlüklere kavuşmasının yolunu açmıştır.

D) Toplumdaki ayrıcalıkları kaldıran, vatandaşların ülke yönetimine eşit olarak katılmalarını sağlayan ilkedir.

 

10. Halkçılık ilkesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Cumhuriyetçilik ilkesiyle yakından ilgilidir.
B) Milliyetçilik ilkesiyle bütünleşir.
C) Kanun önünde eşitliğin kabulü anlamındadır.
D) Belli bir grubun veya zümrenin hakimiyetini esas alır.

 

11. Milliyetçilik ve Cumhuriyetçilik ilkesinin doğal sonucu olan ilke hangisidir?

A) Halkçılık                B) Devletçilik

C) Laiklik                  D) İnkılapçılık

 

12. Aşağıdaki ilkelerden hangisi milli birlik ve beraberliğimizin temel

Taşı olarak Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasında başlıca rol oynamıştır?

A) Milliyetçilik             B) Devletçilik

C) Laiklik                  D) İnkılapçılık