Test Çöz,Ortaokul 8.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, Atatürkçülük, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Atatürkçülük, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Atatürkçülük, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Atatürkçülük, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Atatürkçülük, tarama, deneme etkinliği bul, Atatürkçülük, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Atatürkçülük 3 Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
15 Mayıs 2013 Carsamba 22:53
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
6603
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerinden hangisi, Türkiye'yi geri kalmışlıktan kurtarmak için gerekli ekonomik sistem olarak düşünülmüştür? 
A) Laiklik 
B) Milliyetçilik 
C) Devletçilik 
D) Halkçılık

Devletçilik ilkesinin uygulanmasıyla halkın eği tim, sağlık, kültür ve sanat alanlarındaki gereksinimleri karşılanmaya çalışılmıştır. 
Devletçilik bu yönüyle, 
I. Laiklik
II. Halkçılık
III. Cumhuriyetçilik
ilkelerinden hangisi ya da hangilerinin zorunlu bir sonucudur? 
A) Yalnız l 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve III

Atatürkçü düşünce sisteminin en belirgin yönü, akla ve bilime dayanmasıdır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Atatürkçü düşünce sisteminin bir özelliği olamaz? 
A) Gelişmeye açık olması 
B) Her türlü gericiliğe karşı olması 
C) Kalkınmada aklın ve bilimin rehberliğini temel alması 
D) Azınlıklara siyasal ayrıcalıklar tanıması

Türkiye'de, 
• Çok partili hayata geçilmesi
• Çağdaş kıyafetlerin kabul edilmesi
• Yabancı okullarda Türkçe kültür derslerinin okutulması uygulamalarının aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkisi yoktur? 
A) Cumhuriyetçilik 
B) Milliyetçilik 
C) İnkılapçılık 
D) Devletçilik

Aşağıdaki yeniliklerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin bir gereği değildir? 
A) TBMM'nin açılması 
B) Saltanatın kaldırılması 
C) Ülkedeki tüm eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması 
D) Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi

• Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleriyle doğrudan ilgilidir. 
• Halkın kendi kendini yönetmesini öngörür. 
• Sınıf mücadelesini reddederek sosyal dayanışmayı savunur. 
Yukarıda bazı özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Halkçılık 
B) İnkılapçılık 
C) Laiklik 
D) Devletçilik

I. Akıl ve bilimi rehber alma
II. Fikir ve düşünceleri sabit halde tutma
III. Türk kültürünü çağdaş uluslar seviyesinin üstüne çıkarma
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Atatürkçülük düşüncesinin kapsamı dışında kalır? 
A) Yalnız l 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I, II ve III

I. Milli tarih bilinci
II. Vatan ve millet sevgisi 
III. Egemenliğin millete ait olması 
Atatürkçülüğün dayandığı yukarıdaki esaslardan hangisinin, demokratik yönetim anlayışının güçlenmesine katkıda bulunduğu ileri sürülebilir? 
A) Yalnız l 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi laikliğin aşamaları arasında gösterilemez? 
A) Latin alfabesinin kabul edilmesi 
B) Medeni Kanun'un kabul edilmesi 
C) Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması 
D) Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması

Cumhuriyet Dönemi'nde görülen gelişmeler den bazıları şunlardır: 
I. Türk Parası'nın Kıymetini Koruma Kanunu'nun çıkarılması
II. Türk karasularında gemi işletme hakkının yabancılardan alınarak Türklere verilmesi
III. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
IV. Uluslararası ölçü birimlerinin kabul edilmesi
Bu gelişmelerden hangileri doğrudan milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir? 
A) I ve II 
B) I ve III 
C) II ve IV 
D) III ve IV

Aşağıdakilerden hangisinin, ülke içinde barışın sağlanmasına öncelikle katkıda bulunduğu söylenebilir? 
A) Güçlü bir ekonomi kurulmasının 
B) Egemenlik hakkının ulusa verilmesinin 
C) Tek parti yönetiminin devam etmesinin 
D) Milli birlik ve beraberliğin korunmasının

Atatürk;”Türkiye Cumhuriyetinde her yetişkin, dinini seçmekte hür olduğu gibi, belirli dini merasimler de serbesttir. Yani ibadet hürriyeti vardır.” 
Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözleri doğrultusunda gerçekleşen din ve vicdan hürriyeti hangi ilkeyi zorunlu kılmıştır? 
A) İnkılapçılık 
B) Milliyetçilik 
C) Cumhuriyetçilik 
D) Laiklik

I. Her alanda tam bağımsızlığı sağlamak
II. Türk Devleti'nin egemenlik alanını genişletmek
III. Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak
IV. Atatürkçü düşünce sistemini korumak ve geliştirmek
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, Atatürk ilkelerinin hedefleri arasında yer almaz? 
A) Yalnız l 
B) Yalnız II 
C) II ve III 
D) III ve IV

Halkçılıkta hiçbir toplumsal grubun ve zümrenin ayrıcalığı yoktur. 
Buna göre; 
I. Azınlıklara ayrıcalıklar verilmesi
II. Kadınlara oy hakkı tanınmaması
III. Medeni Kanun'un hükümlerine gayrimüslimlerin de uymaları gelişmelerinden hangisi ya da hangileri 
Atatürk'ün halkçılık ilkesine uygundur? 
A) Yalnız l 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) II ve III

Erzurum ve Sivas Kongrelerinde, "Manda ve himaye kabul olunamaz." kararı alınmıştır. Bu durum, kongrelere katılan delegelerin 
aşağıdakilerden hangisini benimsediğine kanıt olarak gösterilebilir? 
A) Bağımsızlık 
B) Ulusal birlik 
C) İnsan sevgisi 
D) Dünya barışı

“Londra Konferansına TBMM temsilcisi olarak katılan Bekir Sami Bey’in İngiliz, Fransız ve İtalyanlarla yaptığı anlaşmalar, eşitlik ilkesine uymadığı ve bu devletlere ekonomik ayrıcalıklar tanıdığı için TBMM tarafından kabul edilmemişti.” 
TBMM'nin, yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda bu antlaşmaları kabul etmemesi, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslardan hangisiyle ilgilidir? 
A) Milli egemenlik 
B) Milli dili koruma 
C) Milli kültürü geliştirme 
D) Bağımsızlık ve özgürlük

1929 yılında anayasadan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dini İslam’dır." maddesi çıkarılmıştır. 
Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? 
A) Cumhuriyetçilik 
B) Milliyetçilik 
C) Laiklik 
D) Halkçılık

1924 Anayasasının 88. maddesinde, "Türkiye ahalisine, din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk adı verilir." ifadesi yer almıştır. Buna göre, 1924 Anayasasının milliyetçilik anlayışıyla ilgili olarak; 
I. Irkçılığa karşıdır. 
II. Birleştiricidir. 
III. Laiktir. 
IV Yabancı milletlerle her türlü ilişkiyi reddeder. 
yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız l 
B) Yalnız IV 
C) I ve II 
D) III ve IV

Bir ulusun, hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynaklarının toplamına milli güç denir. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi milli güç unsurları arasında gösterilemez? 
A) Milli birlik ve beraberliği sağlamak 
B) Silahlı kuvvetleri caydırıcı bir niteliğe ulaştırmak 
C) Ekonomik yönden devlet ve halkı güçlendirmek 
D) Yabancı devletlere ekonomik ayrıcalıklar vermek

I. Akla ve mantığa uygundur. 
II. Bir bütündür, birbirlerinden ayrılamazlar. 
III. Bilimsel faaliyetlerde Batı'nın takip edilmesinin reddeder. 
IV. Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. 
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerinden değildir? 
A) Yalnız l 
B) Yalnız III 
C) I ve IV 
D) II ve III