Test Çöz,8.sınıf inkılap tarihi ve atatürkçülük çağdaş türkiye yolunda adımlar test, 8 sınıf inkılap tarihi ve atatürkçülük testleri, inkılap tarihi ve atatürkçülük dersi test soruları coz 8 sinif, 8 sınıf inkılap tarihi testleri indir, 8 sınıf inkılap test, 8 sınıf online test çöz inkılap, sınıf 8 test, 8 sınıf inkılap 2 dönem testleri, 8 sınıf inkılap uyanan avrupa ve sarsılan osmanlı test,

8. Sınıf İnkılap Tarihi 4. Ünite Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
16 Subat 2020 Pazar 09:13
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1511
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Kabotaj Yasası ile Türk karasularında gemi işletme hakkı Türk vatandaşlarına bırakılması aşağıdakilerden hangisini güçlendirmiştir?

A) Devletçilik

B) Laiklik

C) İnkılapçılık

D) Milliyetçilik

 

2. Çağdaş ve laik devletin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Farklı inançların bir arada yaşamasın sağlamak

B) İnancına bakılmaksızın herkese eşit yaklaşmak

C) Toplumsal huzuru ve barışı sağlamak

D) Dindar ve Müslüman insanlar yetiştirmek

 

3. Yeni Türk Medeni Kanunu, İsviçre kanunlarının örnek alınarak hazırlanmasının nedenleri arasında hangisi söylenmez?

A) Dini kurallara uygun olduğu

B) Sorunlara pratik ve akılcı çözümler getirmesi

C) Çağdaş ve laik ilkelere uygun olması

D) Kavramların açık bir şekilde düzenlenmiş olması

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’’ün dini duyguların kullanılmasına karşı olması doğrultusunda yapılmış inkılaplardan biridir?

A) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

C) Anayasadan dini hükümlerin çıkarılması

D) Şapka giymenin zorunlu olması

 

5. Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk ilke ve inkılâplarında yeri yoktur?

A) Bağımsız devlet anlayışından taviz vermemek

B) Kalkınmada aklı ve bilimi rehber alma

C) Amaca ulaşmak için her yolu deneme

D) Ulusal egemenliği geliştirmek

 

6. Aşağıdaki inkılâplardan hangisi batı ile olan ilişkilerimizi geliştirme amacıyla yapılmıştır?

A) Kabotaj Yasası’nın çıkarılması

B) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

C) Saat ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi

D) Kılık kıyafette yenilikler

 

7. Aşağıdaki inkılâplardan hangisi ülkede okur yazar oranını artırmaya yöneliktir?

A) Türk Dil Kurumu’nun açılması

B) Türk Tarih Kurumu’nun açılması

C) Milet mekteplerinin açılması

D) Üniversitelerin kurulması

 

8. Türkiye’de 1929’da yapılan düzenlemelerle koruyucu gümrük politikası uygulamasıyla ulaşılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticaret yapılan devlet sayısını artırmak

B) İthal malların ülkeye girişini hızlandırmak

C) Yerli malı kullanımını artırmak

D) Kapitülasyonları yaygınlaştırmak

 

9. Hangisi Türk Medeni Kanunu’yla gelen yeniliklerden birisi değildir?

A) Kadın ve erkek çocukları arasında miras eşitliğinin sağlanması

B) Kadının ve erkeğin toplumsal alanda eşit olması

C) Evlilikle ilgili yeni düzenlemelerin getirilmesi

D) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

 

10. Yeni Türk Devletini özel teşebbüsün bekleneni verememesi aşağıdakilerden hangisine yönlendirmiştir?

A) Devletçilik ilkesinin hayata geçirilmesine

B) Dış borç alımına gidilmesi

C) Kapitülasyonları yaygınlaştırmaya

D) Yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye

 

11. Cumhuriyet döneminde aşağıdakilerden köylünün ekonomik koşullarını iyileştirmek amacıyla yapılmamıştır?

A) Ziraat Bankasının açılması

B) Aşar vergisinin kaldırılması

C) Kabotaj Kanunu’nun yayınlanması

D) Tohum ve damızlık dağıtmak

 

12. Patrikhane, konsolosluk gibi yabancılara ait kurumlardan mahkeme kurma hakkının elerinden alınmasıyla aşağıdaki alanların hangisindeki ayrılıklara son verildiği söylenebilir?

A) Hukuk

B) Eğitim

C) Ekonomi

D) Siyaset

 

13. Medreselerin kapatılması, azınlık ve yabancılara bağlı okulların Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlanmasının temel amacı hangisidir?

A) Kapitülasyon haklarına son verilmesi

B) Eğitimdeki uygulamalarda birlik sağlanması

C) Azınlık okullarının kapatılması

D) Geleneksel eğitim anlayışına bağlı kalınması

 

14. İzmir İktisat Kongresi'nde kabul edilen Misak-ı İktisadi'ye göre yeni Türk Devleti’’nin ekonomide aşağıdaki yöntemlerden hangisini izlemesi beklenemez?

A) Kapitülasyonları yaygınlaştırarak gümrük gelirlerini azaltma

B) Yabancıların kurduğu ekonomik tekelerden kaçınma

C) Sanayicileri teşvik edecek ulusal bankalar kurma

D) Hammaddesi yurt içinde olan sanayi daları kurma

 

15. Türk inkılabı kısa sürede, hızlı ve kapsamlı bir kültürel değişime ortam hazırlamış olması ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Türk halkının yeniliklere açık olduğuna

B) Batı’nın kültürel değerlerinin aynen kabul edildiğine

C) Türk halkının benliğini yitirdiğine

D) Türk kültürünün geniş alanlara yayıldığına

 

16. Aşağıdakilerden hangisi laik ve çağdaş eğitim alanında yapılan inkılaplar arasında yer almaz?

A) Tevhid-i Tedrisat Yasası’nın çıkarılması

B) Medreselerin kapatılması

C) Medeni Kanun’un kabul edilmesi

D) Yabancı okulların mili eğitime bağlanması

 

17. Aşağıdakilerden hangisi inkılâpların kökleşmesi ve halkın belirli bir olgunluğa erişmesi amacıyla alınan tedbirlerden biridir?

A) Birinci beş yılık kalkınma planını hayata geçirme

B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıma

C) Tek partili hayatı bir süre daha devam etmesini sağlama

D) Meclis hükümeti sisteminden Kabine Hükümetine geçme

 

18. Atatürk döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin inkılâp özelliği taşımaz?

A) Mecellenin yerine Medeni Kanunun kabul edilmesi

B) Arap harflerinin yerine Latin alfabesinin kullanılmaya başlanması

C) Meclis hükümeti sisteminden kabine hükümeti sistemine geçilmesi

D) Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesi

 

19. Türkiye’de hükümetlerin denetlenmesi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır?

A) 1924 Anayasası’nın ilan edilmesiyle

B) Halifeliğin kaldırılmasıyla

C) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle

D) Yeni siyasi partilerin kurulmasıyla

 

20. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde devlet düzeninin laikleşmesiyle ilgilidir?

A) Teke ve zaviyelerin kapatılması

B) Kılık kıyafetteki dinsel ve bölgesel farklılıklarının ortadan kaldırılması

C) 1928’de anayasadan “devletin dini İslam’dır” maddesinin Kaldırılması

D) Mahkemelerde kadın erkek eşitliğinin sağlanması